Kalkulator marży EBITDA


Szybkie wprowadzenie do obliczania marży EBITDA za pomocą FinansoPolis.

Marża EBITDA

Czym jest marża EBITDA?

Marża EBITDA to popularny wskaźnik rentowności firmy, zwłaszcza w kontekście efektywności operacyjnej w codziennym biznesie. Zwykle jest wyrażany jako wartość procentowa. Wysoka wartość marży EBITDA jest znakiem zdrowia i stabilności finansowej firmy i jest ogólnie postrzegana jako mniej ryzykowny biznes.

Aby opisać marżę EBITDA, musimy wyjaśnić pojęcie Dochodu przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem - w skrócie EBITDA. Jest to ustandaryzowany wskaźnik reprezentujący netto dochód firmy. Zgodnie z jego nazwą, pokazuje dochody firmy przed dokonaniem jakichkolwiek płatności odsetek i odliczeń podatkowych. Ponadto EBITDA nie uwzględnia operacji księgowych takich jak amortyzacja i umorzenie, które zmniejszają księgową wartość zysku. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasz Kalkulator EBITDA.

Marża EBITDA to po prostu stosunek wartości EBITDA firmy do jej przychodów w postaci wartości procentowej. Jest to przydatne do porównania firm lub trendów rentowności w czasie. 

Chociaż marża EBITDA jest użytecznym wskaźnikiem, firmy nie są zobowiązane do wprowadzania tej wartości do rachunku zysków i strat. Jednak jej obliczenie jest proste.

W tym artykule pokażemy, jak obliczyć marżę EBITDA, nawet gdy wartość EBITDA nie jest bezpośrednio obecna w sprawozdaniu finansowym danej firmy. Ponadto wyjaśnimy praktyczne zastosowania tego wskaźnika i pokażemy potencjalne zagrożenia związane z błędną interpretacją wyników. 

Wzór marży EBITDA

E = EBITDA / obrót * 100%

Gdzie:

  • EBITDA - wartość EBITDA firmy
  • Obrót - całkowite przychody firmy w danym okresie

Jak wspomnieliśmy wcześniej, równanie EBITDA jest bardzo proste. Jedyną trudną częścią jest właściwa interpretacja wyników.

Jak obliczyć marżę EBITDA?

Aby lepiej zrozumieć pojęcie marży EBITDA, przedstawimy przykład z życia wzięty. W praktyce marża EBITDA jest zazwyczaj obliczana za rok fiskalny lub kwartał. 

Dla uproszczenia przykładu obliczymy marżę EBITDA za cały rok. Załóżmy, że mamy firmę o następujących wskaźnikach finansowych:

Obrót - $1,200,000

EBITDA - $200,000

W tym przypadku możemy zastosować standardowy wzór marży EBITDA:

E = EBITDA / obrót * 100% = $200,000 / $1,200,000 * 100% = 16,7% 

Jak w analizowanym przypadku, podstawowa efektywność operacyjna wynosząca 16,7% jest doskonałym wynikiem dla większości branż. 

Jak obliczyć marżę EBITDA, jeśli EBITDA nie występuje w rachunku zysków i strat?

W większości krajów podawanie EBITDA w sprawozdaniu finansowym firmy nie jest obowiązkowe. Jednak wartość EBITDA można łatwo wywieść z wskaźnika EBIT (szczegóły znajdziesz w kalkulatorze EBIT). Czasami EBIT może być określane jako dochód operacyjny. 

Skoro według definicji EBITDA to w zasadzie EBIT plus amortyzacja, aby obliczyć EBITDA, musisz dodać te wartości do zysku operacyjnego. Wartość amortyzacji i umorzenia powinna być dostępna w rachunku zysków i strat za dany okres.

Zmodyfikowany przez nas wzór do obliczania marży EBITDA z EBIT wygląda więc tak:

EBITDA = (EBIT + amortyzacja + umorzenie) / obrót * 100%

Ile powinien wynosić dobry wskaźnik marży EBITDA?

Najprostsza odpowiedź brzmi, że procent marży EBITDA powinien być jak najwyższy. Ale realistycznie mówiąc, procent marży EBITDA należy porównywać ze średnimi wartościami w branży. 

Każda branża jest inna, a intensywna konkurencja rynkowa zawsze ogranicza model biznesowy firmy. 

Na pewno marża EBITDA powinna mieć wartość dodatnią. Zwłaszcza że według jej definicji, nie uwzględnia ona wszystkich kosztów.

Dobrą praktyką jest również analiza marży EBITDA nie tylko za jeden okres, ale przez dłuższy czas. Inwestor może stwierdzić, czy firma rośnie czy maleje, analizując trendy. 

Dlaczego marża EBITDA jest ważna dla inwestorów?

obliczenie marży ebitda

Potencjalni inwestorzy zazwyczaj traktują marżę EBITDA jako podstawowy wskaźnik rentowności operacyjnej. Ujawnia ona statystyki dochodów w ustandaryzowanej formie, która może być łatwo porównywana z benchmarkami branżowymi. 

Marża EBITDA wskazuje również, kiedy potencjalna inwestycja zwróci się. Rosnąca marża EBITDA z czasem to oznaka zdrowia biznesu i potencjału rynkowego. 

Ograniczenia EBITDA

Oprócz swoich zalet, marża EBITDA ma swoje wady. Przede wszystkim jest podatna na manipulacje, ponieważ z definicji nie uwzględnia kredytów. Wysoko zadłużone firmy mogą mieć bardzo wysokie wartości marży EBITDA, ale kosztem zwiększonego ryzyka. 

EBITDA nie jest też złotym standardem wyceny biznesu, ponieważ duże przedsiębiorstwa mają wiele różnych składników wpływających na ich potencjał biznesowy. Z tego powodu doświadczeni inwestorzy traktują ten wskaźnik jako jeden z wielu aspektów finansów firmy, które trzeba przeanalizować przed dalszymi inwestycjami. 

Jakie są różnice między marżą EBITDA a marżą brutto?

Obie te metryki są kluczowe dla każdej analizy biznesowej; jednak mają one ogromne różnice.

Marża brutto to prosta wartość całkowitych sprzedaży minus koszt sprzedanych towarów (COGS). Ze względu na jej prostotę, nie uwzględnia ona żadnych innych kosztów prowadzenia działalności. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej metryki i szczegółowych wzorów, odwiedź nasz kalkulator marży brutto.

Z kolei marża EBITDA uwzględnia wszystkie koszty operacyjne, które firma musi pokryć. Dzięki temu jej wartość jest znacznie bliższa końcowemu zyskowi netto firmy. 

Powiązane kalkulatory

Chociaż marża EBITDA jest użytecznym wskaźnikiem rentowności biznesu, dobrą praktyką jest analiza wielu aspektów biznesu, aby uzyskać klarowny obraz potencjału firmy. Na FinansoPolis znajdziesz podobne narzędzia do szczegółowej analizy wyników finansowych firmy, takie jak kalkulator zwrotu z kapitału własnegokalkulator zwrotu z aktywówDodana Wartość Ekonomiczna, oraz kalkulator zwrotu ze sprzedaży

Jeśli chcesz zgłębić temat wyceny biznesu na podstawie wartości EBITDA, odwiedź nasze kalkulatory wielokrotności EBITDA po więcej szczegółów. 


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-04-13 19:07:25 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-09 16:18:24

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...