Kalkulator CAGRlat


Przydatna metoda oceny wyników inwestycji długoterminowych.

Co to jest Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR)?

Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu to miernik średniej rocznej stopy wzrostu w określonym okresie. Zwykle CAGR jest obliczany dla kilku lat.

CAGR jest bardzo przydatny do oceny rentowności inwestycji w długim okresie. Pomaga porównać inwestycje o różnych ramach czasowych, redukując stopę zwrotu do wspólnego mianownika - w tym przypadku średniego rocznego wzrostu.

Ten wskaźnik zazwyczaj przedstawiany jest jako wartość procentowa, ale stosunek też jest prawidłowy, choć mniej powszechny.

Ponieważ nie wszystkie inwestycje są zyskowne, CAGR może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne.

Ze względu na swoją prostotę ten wskaźnik jest szeroko stosowany w różnych typach inwestycji, od akcji i funduszy inwestycyjnych, po analizy biznesowe i nieruchomości.

Jak obliczyć CAGR?

Aby obliczyć CAGR, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Zbierz dane dotyczące inwestycji: wartość początkowa, wartość końcowa i czas inwestycji w latach.
 2. Podstaw wartości do poniższego wzoru CAGR.

Wzór CAGR

Aby obliczyć Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu, użyj następującego równania:

cagr wzór

Gdzie:

Vf - wartość na koniec inwestycji

Vb - wartość na początek inwestycji

t - liczba lat

Obliczanie Skumulowanego Rocznego Wskaźnika Wzrostu na przykładzie

Aby zrozumieć, jak obliczyć skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR), przejdźmy przez praktyczny przykład.

Załóżmy, że dokonałeś początkowej inwestycji w wysokości $1,000 w obiecujące akcje. Na koniec 5-letniego okresu inwestycyjnego wartość inwestycji wzrosła do $2,000.

Całkowity zwrot z okresu inwestycyjnego:

Zanim zagłębimy się w CAGR, najpierw ustalmy całkowity zwrot z całego okresu.

 • Wartość początkowej inwestycji: $1,000
 • Wartość na koniec okresu inwestycyjnego: $2,000
 • Całkowity zwrot = (Końcowa wartość inwestycji - Początkowa wartość inwestycji) / Początkowa wartość inwestycji * 100%
 • Całkowity zwrot = ($2,000 - $1,000) / $1,000 * 100% = 100%

Oznacza to, że przez 5-letni okres wartość twojej inwestycji podwoiła się, dając łączny zwrot w wysokości 100%.

Krok po kroku obliczanie CAGR:

Teraz obliczmy skumulowany roczny wskaźnik wzrostu dla tej inwestycji.

 • CAGR = [(Końcowa wartość / Początkowa wartość)^(1/Liczba lat)] - 1
 • Podstawiając nasze wartości: CAGR = [(2,000 / 1,000)^(1/5)] - 1
 • CAGR = 2^(1/5) - 1
 • CAGR ≈ 14.87%

To obliczenie wskazuje, że średni wzrost wartości twojej inwestycji w ciągu 5 lat wynosi 14,87% rocznie.

Dla tych, którzy wolą bardziej bezpośrednie podejście bez ręcznych obliczeń, stworzyliśmy ten internetowy kalkulator CAGR. Wprowadzając początkowe i końcowe wartości inwestycji oraz czas trwania okresu inwestycyjnego, narzędzia te mogą natychmiast dostarczyć zwrot z CAGR.

przykładowe obliczenie CAGR

Interpretacja wyniku: Chociaż całkowity zwrot w ciągu 5 lat wyniósł 100%, CAGR mówi nam, że wartość inwestycji rosła średnio o 17,4% rocznie. CAGR na poziomie 17,4% jest często uważany za dobry wskaźnik wzrostu w wielu scenariuszach inwestycyjnych.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że CAGR reprezentuje średni wzrost i nie uwzględnia wahań rok do roku.

Wpływ horyzontu czasowego na CAGR

Skumulowany Roczny Wskaźnik Wzrostu (CAGR) jest wpływany przez czas, przez który jest obliczany. Dłuższy horyzont czasowy często może prowadzić do niższego CAGR, nawet jeśli absolutny wzrost pozostaje taki sam. Dzieje się tak, ponieważ efekt składania jest rozłożony na więcej lat.

Rozważmy inwestycję, która rośnie z $1000 do $2000. Obliczymy CAGR dla horyzontów czasowych 5, 10 i 15 lat:

 1. 5 lat: CAGR = 14.87%
 2. 10 lat: CAGR = 7.18%
 3. 15 lat: CAGR = 4.73%

Teraz zobrazujmy te wartości CAGR w różnych horyzontach czasowych na wykresie słupkowym.

Wpływ horyzontu czasowego na CAGR

Jak przedstawiono na wykresie. CAGR maleje w miarę wydłużania się horyzontu czasowego, nawet jeśli absolutny wzrost pozostaje stały. Podkreśla to znaczenie uwzględnienia czasu trwania inwestycji podczas oceny zwrotów.

Zalety i wady CAGR

Chociaż CAGR jest użytecznym wskaźnikiem finansowym, ma swoje ograniczenia, które należy znać, aby poprawnie interpretować wyniki.

Na początek omówmy korzyści wynikające z tego wskaźnika.

Zalety CAGR

Oto główne zalety korzystania z CAGR:

 1. Prostota: Jedną z głównych zalet CAGR jest jego prostota. Mając tylko początkowe i końcowe wartości inwestycji oraz czas trwania, można użyć kalkulatora CAGR, aby określić średni roczny wskaźnik wzrostu. Ta prostota sprawia, że jest dostępny nawet dla początkujących inwestorów.

 2. Jednolita miara wzrostu: CAGR dostarcza spójnej miary wzrostu, pozwalając inwestorom porównywać wyniki różnych inwestycji przez określony czas. Ta jednolitość ułatwia ocenę i porównywanie różnych możliwości inwestycyjnych.

 3. Eliminuje krótkoterminowe fluktuacje: W przeciwieństwie do miesięcznych wskaźników wzrostu lub innych krótkoterminowych wskaźników, CAGR skupia się na szerszej perspektywie. Daje średni wskaźnik wzrostu, który eliminuje zakłócenia wynikające z krótkoterminowej zmienności, oferując bardziej przejrzysty wskaźnik wzrostu przez dłuższy okres.

 4. Ułatwia porównania: Niezależnie od tego, czy porównujesz inwestycje przez okres 3 lat czy 10 lat, CAGR dostarcza standaryzowanego wskaźnika. Ułatwia to porównywanie wartości twojej inwestycji lub całkowitego wzrostu z innymi inwestycjami lub punktami odniesienia.

 5. Wszechstronne zastosowanie: CAGR nie jest ograniczony tylko do rocznych ocen. Może być używany do obliczania wskaźnika wzrostu inwestycji przez określony czas, czy to miesięczny, kwartalny czy inny okres, co czyni go wszechstronnym narzędziem w arsenale inwestora.

 6. Całościowy widok: CAGR oferuje bardziej całościowy widok na wyniki inwestycji. Zamiast skupiać się na indywidualnych szczytach i dołkach, dostarcza średniej, która może być bardziej dokładnym odzwierciedleniem zdrowia i potencjału inwestycji.

CAGR jest szeroko stosowany z pewnego powodu: służy jako niezawodny i spójny wskaźnik wzrostu, pozwalając inwestorom ocenić średni roczny wzrost inwestycji przez określony okres. Niezależnie od tego, czy korzystasz z ręcznych obliczeń, czy wybierasz się do obliczenia CAGR online, ten wskaźnik dostarcza cennych informacji na temat całkowitego wzrostu i potencjalnej trajektorii twoich inwestycji.

Ograniczenia CAGR

analiza CAGR

Skumulowany Roczny Wskaźnik Wzrostu (CAGR) to powszechnie stosowany wskaźnik, który dostarcza inwestorom wygładzonej średniej stopy zwrotu przez określony okres. Chociaż oferuje uproszczony obraz na wskaźnik wzrostu inwestycji, ważne jest zrozumienie jego ograniczeń:

 1. Nie odzwierciedla zmienności: Jednym z najważniejszych ograniczeń CAGR jest to, że uwzględnia tylko początkową i końcową wartość inwestycji, pomijając drogę między nimi. Oznacza to, że CAGR nie uwzględnia zmienności ani fluktuacji rocznych zwrotów. Dwie inwestycje mogą mieć taki sam CAGR, ale znacznie różne poziomy ryzyka i zmienności.

 2. Zakłada wzrost składany: CAGR zakłada, że inwestycja rośnie w stałej składanej stopie wzrostu każdego roku, co rzadko ma miejsce w rzeczywistych scenariuszach. Inwestycje często mają różne stopy zwrotu z roku na rok.

 3. Nie jest idealny dla krótkich okresów: Chociaż CAGR może dostarczyć informacji o średniej stopie zwrotu z inwestycji przez określony okres, może nie być tak dokładny lub przydatny dla bardzo krótkich okresów. Wskaźnik wzrostu inwestycji przez krótki okres może być znacząco wpływany przez tymczasowe warunki rynkowe.

 4. Może być mylący: Ponieważ CAGR dostarcza średniej, może czasami przedstawiać zbyt optymistyczny lub pesymistyczny obraz. Na przykład, jeśli inwestycja poniosła znaczne straty w pierwszych latach, ale miała silny wzrost w późniejszych latach, CAGR może sugerować bardziej stabilny i konsekwentny wzrost niż to, co naprawdę miało miejsce.

 5. Nie uwzględnia czynników zewnętrznych: CAGR nie uwzględnia czynników zewnętrznych, takich jak inflacja, które mogą wpływać na rzeczywistą przyszłą wartość inwestycji. Inwestycja może mieć pozytywny CAGR, ale po uwzględnieniu inflacji rzeczywista stopa zwrotu może być mniej imponująca.

 6. Zależność od dokładnych danych wejściowych: Jak każda formuła, dokładność CAGR zależy od dokładności jej danych wejściowych. Jeśli występują błędy w początkowej lub końcowej wartości inwestycji, doprowadzi to do zniekształconego skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu.

Dla tych, którzy szukają bardziej szczegółowego i złożonego zrozumienia swoich inwestycji, może być korzystne korzystanie z narzędzi do obliczania skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu online w połączeniu z innymi wskaźnikami finansowymi.

To kompleksowe podejście zapewnia, że inwestorzy uzyskują całościowy obraz zwrotu z inwestycji, uwzględniając zarówno średni wzrost, jak i zawiłości rocznych zwrotów.

Podobne narzędzia

Jeśli planujesz poważną strategię inwestycyjną, FinansoPolis jest stworzone właśnie dla ciebie. Na naszej stronie znajdziesz wiele narzędzi, które pomogą ci dwukrotnie sprawdzić swoje inwestycje. 

Punkt wyjścia powinien być strona kategorii kalkulatorów inwestycyjnych; znajdziesz tam kilkadziesiąt narzędzi online, które pomogą ci obliczyć rentowność różnych inwestycji.  

CAGR vs. Prosty Roczny Wskaźnik Wzrostu (SAGR):

Wartość CAGR: Reprezentuje skuteczną roczną stopę, która dostarcza wygładzonej średniej stopy wzrostu w czasie, uwzględniając efekt składania.

SAGR: Oferuje prostą średnią rocznych wskaźników wzrostu bez uwzględniania efektu składania, co może nie odzwierciedlać prawdziwego zwrotu z inwestycji przez wiele okresów.

CAGR vs. Zwrot z inwestycji (ROI):

CAGR: Skupia się na średniej stopie wzrostu przez określony czas, często obliczanej za pomocą kalkulatora zwrotu CAGR.

ROI (Zwrot z inwestycji): Mierzy całkowity procentowy zwrot z inwestycji w stosunku do jej początkowego kosztu. Dostarcza migawki rentowności, ale nie przekłada się na roczną stopę.

CAGR vs. Średnia Stopa Zwrotu (ARR):

CAGR: Daje spójną roczną stopę wzrostu, podkreślając efekt składania.

ARR: Oblicza arytmetyczną średnią zwrotów okresowych, nie uwzględniając efektu składania, co może prowadzić do innego spojrzenia na wyniki inwestycji.

CAGR vs. Wewnętrzna Stopa Zwrotu (IRR):

CAGR: Głównie uwzględnia początkowe i końcowe wartości inwestycji.

IRR: Ocenia wszystkie przepływy pieniężne z inwestycji, wskazując stopę dyskonta, przy której wartość bieżąca netto (NPV) tych przepływów pieniężnych wynosi zero. Jest to szczególnie przydatne dla inwestycji o zróżnicowanych przepływach pieniężnych przychodzących i wychodzących, oferując bardziej kompleksowy widok. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasz kalkulator IRR lub kalkulator XIRR.

CAGR vs. Absolutny Zwrot:

CAGR: Dostarcza zannualizowanej perspektywy wzrostu inwestycji.

Absolutny Zwrot: Skupia się na całkowitym wzroście od początku do końca okresu inwestycji bez annualizacji.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-07-14 16:36:39 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-10-12 15:52:01

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...