Kalkulator EBITDA


Master EBITDA calculation with CalcoPolis.

Czym jest EBITDA?

Zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem to wskaźnik rentowności finansowej przedsiębiorstwa. W niektórych przypadkach EBITDA może być równoznaczne z dochodem netto.

EBITDA zyskało szerokie zastosowanie. W końcu jest to bardzo dokładny wskaźnik rentowności firmy, ponieważ pokazuje dochód przed odliczeniami księgowymi, takimi jak amortyzacja i umorzenie. 

Ponieważ EBITDA koncentruje się wyłącznie na zyskach, jest dobrym narzędziem do porównywania firm i standardów branżowych. Pomijając odsetki i wydatki podatkowe, amortyzację i umorzenie, łatwiej jest analizować wyniki finansowe firm z różnych branż, rynków i krajów. 

Oprócz korzyści, takie podejście ma swoje wady, ponieważ nie uwzględnia kosztów inwestycji, takich jak nieruchomości, zakłady i sprzęt (PP&E).

  • EBITDA to jeden z najczęściej używanych wskaźników rentowności finansowej.
  • EBITDA można traktować jako dochód netto firmy. 
  • EBITDA pozwala firmom porównywać się względem standardów branżowych.
  • EBITDA można wykorzystać do oceny, czy firma jest w stanie spłacić swoje długoterminowe zobowiązania dłużne. 

Formuła EBITDA

Jak obliczyć EBITDA?

Obliczenie EBITDA jest proste z dwóch powodów: równanie EBITDA jest dość proste, a wszystkie potrzebne informacje są łatwo dostępne, ponieważ są one częścią sprawozdania z wyników finansowych lub bilansu.

EBITDA = Dochód netto + Podatki dochodowe + Koszty odsetek + Amortyzacja & Umorzenie

lub

EBITDA = Dochód operacyjny + Amortyzacja & Umorzenie

Co jest równoznaczne:

EBITDA = EBIT + Amortyzacja & Umorzenie

Gdzie:

EBIT - Zysk przed odsetkami i podatkami to podobny wskaźnik rentowności. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasz kalkulator EBIT.

Umorzenie - metoda rachunkowości polegająca na okresowym obniżaniu wartości księgowej aktywów firmy w określonym czasie.

 

Wskazówka. Możesz być również zainteresowany marginesem EBITDA, który jest podobnym wskaźnikiem wyrażonym jako wartość procentowa EBITDA do obrotu firmy.

Zastosowanie EBITDA

EBITDA może być używane do oceny rentowności firmy

Zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem zyskał szerokie zastosowanie w ocenie rentowności firm. 

Dla inwestorów upraszcza to analizę finansową, ponieważ koszty odsetek, zobowiązania podatkowe, amortyzacja i umorzenie wymagają bardzo dobrej znajomości firmy i jej modelu biznesowego. Inwestorzy mogą ocenić, jak dobrze firma radzi sobie w codziennej działalności, koncentrując się na analizie EBITDA. 

W większości krajów nie ma obowiązku ujawniania EBITDA w sprawozdaniach finansowych, ale firmy robią to mimo wszystko, ponieważ stało się to międzynarodowym standardem. 

EBITDA może być używane do porównywania firm

Ponieważ firmy mogą mieć nie tylko zupełnie różne modele biznesowe, różne źródła i koszty finansowania, a nawet mogą działać w różnych jurysdykcjach podatkowych. Inwestorzy szukają sposobów na uproszczenie porównań różnych przedsiębiorstw. Używanie EBITDA przynosi wiele korzyści. 

Przede wszystkim odlicza koszty odsetek. Dzięki temu łatwiej jest ocenić efektywność firmy niezależnie od poziomu i kosztów zewnętrznego finansowania. 

Kolejną zaletą EBITDA jest pominięcie wydatków podatkowych, dzięki czemu różnice w stawkach podatkowych między regionami nie zakłócają analizy. 

Ostatnią największą zaletą jest pominięcie amortyzacji i umorzenia, ponieważ dla firm o wysokiej wartości aktywów trwałych takie koszty zwiększają koszty księgowe, które nie wpływają na regularną efektywność operacyjną. 

Porównanie z benchmarkami branżowymi.

Ponieważ EBITDA stało się faktycznym standardem branżowym, stosunkowo łatwo jest znaleźć wartości odniesienia EBITDA dla każdej branży. Porównując wartość EBITDA firmy z przeciętną wartością branżową, inwestorzy uzyskują szybki przegląd wyników operacyjnych firmy w stosunku do konkurentów. 

Ograniczenia EBITDA

Chociaż EBITDA jest bardzo użytecznym wskaźnikiem, ważne jest zrozumienie jego specyfiki, aby móc wyciągnąć właściwe wnioski z analizy finansowej przedsiębiorstwa. Poniżej opisujemy największe wady, które trzeba zrozumieć, zanim skorzystasz z naszego kalkulatora EBITDA.

EBITDA ignoruje koszty aktywów

Ponieważ amortyzacja i umorzenie są odliczane od zysków, dla firm o wysokiej wartości aktywów trwałych, takich jak nieruchomości, zakłady i sprzęt (PP&E), EBITDA nie jest dobrym wskaźnikiem dla wyceny biznesowej.

EBITDA jest podatne na manipulacje

Chociaż obliczenie EBITDA może wydawać się proste, księgowi mogą manipulować wartością wskaźnika, używając różnych wartości zysków jako punktu wyjścia dla EBITDA.

EBITDA zaciemnia wycenę firmy

Jeśli bazujesz wycenę firmy na wielokrotności EBITDA, musisz wiedzieć, że z powodu poprzedniego punktu, EBITDA nie może być jedynym wskaźnikiem do oparcia wyceny. 

Istnieją inne metody obliczania wartości firmy; aby dowiedzieć się więcej, odwiedź nasz Kalkulator Wartości Przedsiębiorstwa lub Kalkulator Dodanej Wartości Ekonomicznej.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-04-13 18:59:43 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-09-20 09:07:15

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...