Kalkulator MRRmiesięcznie
miesięcznie
miesięcy


Dane pod kontrolą, przyszłość w twoich rękach: oblicz MRR łatwo i przyjemnie!

Wzrost przychodów

Czym jest MRR?

MRR, czyli Miesięczny Powtarzalny Przychód, to kluczowy wskaźnik używany głównie przez firmy oparte na subskrypcjach do mierzenia całkowitego przewidywalnego przychodu, jakiego mogą się spodziewać co miesiąc. Ten wskaźnik uwzględnia przychód na użytkownika i mnoży go przez całkowitą liczbę klientów.

Obliczenie MRR dostarcza informacji na temat średniego przychodu na użytkownika (ARPU) i pomaga firmom prognozować ich przewidywany MRR na przyszłe miesiące.

Dla firm SaaS i innych modeli subskrypcji, MRR oferuje klarowny obraz finansowego zdrowia i potencjału wzrostu firmy.

Jak ten kalkulator Miesięcznego Powtarzalnego Przychodu może Ci pomóc?

Ten internetowy kalkulator MRR pozwoli Ci prognozować przyszły obrót z Twojego biznesu opartego na subskrypcji. Te informacje nie tylko pomogą Ci przewidzieć przyszłość, ale także zoptymalizować Twój biznes. 

Stwórz plan biznesowy.

Obliczanie miesięcznego powtarzalnego przychodu to pierwszy krok podczas planowania nowego biznesu SaaS. Daje Ci to perspektywę potencjalnych przepływów pieniężnych i przychodów firmy. 

Przygotuj prognozę

Przyszły MRR jest najlepszym wskaźnikiem przyszłej rentowności firmy. Jeśli posiadasz ugruntowany biznes oparty na subskrypcji i masz pewne dane, możesz łatwo przewidzieć swój MRR na kolejne okresy.

Podejmuj decyzje oparte na danych.

Kalkulator MRR wesprze Cię przy wprowadzaniu nowego modelu subskrypcji lub zmian w polityce cenowej. Wystarczy wpisać inną cenę i zobaczyć, jak może to wpłynąć na Twoje przyszłe przychody.

Jak korzystać z kalkulatora MRR?

Korzystanie z tego kalkulatora MRR jest dość proste. Jednak ważne jest, aby prawidłowo zrozumieć wszystkie pola, aby uniknąć błędnej interpretacji. 

Cena subskrypcji

Cena Twojej miesięcznej subskrypcji. Jeśli masz kilka różnych typów subskrypcji, możesz wpisać tutaj średnią wartość. 

Nowi klienci

Liczba nowych klientów, których zdobywasz każdego miesiąca.

Churn

Średnia liczba klientów rezygnujących z subskrypcji każdego miesiąca. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź kalkulator wskaźnika churn.

Okres

Okres w miesiącach, dla którego chcesz zobaczyć wynik.

Wynik

W wyniku obliczeń zobaczysz wartość Twojego MRR po danym okresie oraz całkowitą liczbę aktywnych klientów wtedy. 

Jak obliczyć MRR?

 1. Oblicz średni miesięczny przychód od pojedynczego klienta.
 2. Dowiedz się, ilu nowych klientów zdobywasz (lub planujesz zdobyć) każdego miesiąca.
 3. Oszacuj liczbę klientów rezygnujących z subskrypcji każdego miesiąca.
 4. Decyduj o długości okresu, dla którego chcesz obliczyć MRR.
 5. Wprowadź te wartości do powyższego formularza lub zastąp je poniższym wzorem MRR.

Wzór MRR

MRR = Cena * NowiKlienci*Miesiące - Cena*Churn*(Miesiące-1)

Gdzie:

 • Cena - średni miesięczny koszt subskrypcji
 • nowi klienci - liczba nowych subskrypcji każdego miesiąca
 • Churn - liczba klientów rezygnujących każdego miesiąca
 • Miesiące - okres, dla którego chcesz obliczyć MRR

Jakie są najczęstsze błędy podczas obliczania MRR?

błędy mrr

Chociaż MRR może wydawać się prostym pojęciem, inwestorzy popełniają kilka bardzo częstych błędów podczas obliczania lub interpretowania jego wartości.

 • MRR jest często mylony z przepływami pieniężnymi
 • Subskrypcje próbne są traktowane jako płatni klienci
 • Miesięczna cena jest obliczana nieprawidłowo, gdy używane są różne strategie cenowe.

Upewnij się, że nie popełniasz takich błędów podczas obliczania MRR, aby uzyskać rzeczywiste wyniki. Może to mieć kluczowy wpływ na Twój sukces. 

Korzyści z MRR

Przewidywalny strumień przychodów

MRR dostarcza firmom jasnego zrozumienia ich średniego miesięcznego przychodu na użytkownika, co pozwala na lepsze planowanie finansowe i stabilność.

Śledzenie wzrostu

Obserwując wzrost MRR, firmy mogą ocenić swój sukces w strategiach pozyskiwania i zatrzymywania klientów.

Ulepszona podejmowanie decyzji

Dzięki wglądom w przewidywany MRR firmy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji, ekspansji lub zmiany kierunku działania.

Wskaźnik wydajności

MRR służy jako kluczowy wskaźnik wydajności, pomagając firmom zrozumieć ich pozycję na rynku i jak ich oferty są odbierane przez subskrybentów.

Ograniczenia MRR

Nie jest wskaźnikiem przepływów pieniężnych

Chociaż MRR jest cennym wskaźnikiem, nie reprezentuje on koniecznie przepływów pieniężnych, ponieważ nie uwzględnia jednorazowych płatności ani wydatków niepowtarzalnych.

Zmienność modeli subskrypcji

Różne poziomy subskrypcji lub promocyjne oferty mogą zaburzyć średni przychód na użytkownika, komplikując obliczenia MRR.

Nadmierna zależność

Poleganie wyłącznie na MRR bez uwzględnienia innych wskaźników, takich jak wskaźnik churn czy wartość życia klienta, może dostarczyć niekompletny obraz zdrowia firmy.

MRR vs. ARR

Podczas gdy MRR skupia się na średnim miesięcznym przychodzie, ARR (Annual Recurring Revenue) dostarcza szerszego obrazu, prognozując roczne przychody z powtarzalnych subskrypcji. Oba wskaźniki są niezbędne dla firm opartych na subskrypcjach, ale podczas gdy MRR oferuje bardziej natychmiastowy obraz, ARR daje perspektywę długoterminową.

Na przykład firma może mieć silny wskaźnik wzrostu MRR w danym miesiącu, ale jej ARR może dostarczyć informacji o ogólnym rocznym trendzie, zapewniając, że krótkoterminowe wzrosty nie przyćmią większego obrazu.

Segmentowany MRR

Segmentowany MRR pozwala dokładniej przyjrzeć się składnikom przychodów Twojego biznesu opartego na subskrypcji, umożliwiając bardziej szczegółowe zrozumienie skąd pochodzi Twój miesięczny powtarzalny przychód. Zamiast patrzeć na MRR jako na jedną liczbę, segmentowany MRR dzieli go na różne kategorie, dostarczając informacji o konkretnych aspektach Twojego biznesu.

 1. Nowy MRR: Reprezentuje MRR dodany od nowych klientów nabytych w danym miesiącu. Dla firm SaaS śledzenie nowego MRR może dostarczyć informacji o skuteczności kampanii marketingowych i sprzedażowych.

 2. Ekspansja MRR: To dodatkowy MRR uzyskany od istniejących klientów, którzy uaktualnili swoje plany subskrypcji lub zakupili dodatkowe usługi. Jest to pozytywny znak satysfakcji klienta i wartości produktu.

 3. Kontrakcja MRR: To utracony MRR od istniejących klientów, którzy obniżyli swoje plany subskrypcji lub zmniejszyli korzystanie z usług. Ważne jest dokładne monitorowanie kontrakcji MRR, ponieważ może wskazywać na problemy z dopasowaniem produktu lub satysfakcją klienta.

 4. Churned MRR: Reprezentuje MRR utracony z powodu churn klientów, tj. klientów, którzy całkowicie anulowali swoje subskrypcje. Wysoki churned MRR jest czerwoną flagą dla SaaS MRR, wskazując na potencjalne problemy z produktem, obsługą klienta lub dopasowaniem rynkowym.

 5. Reaktywacja MRR: To MRR uzyskany od klientów, którzy wcześniej opuścili, ale teraz wrócili i reaktywowali swoje subskrypcje. Jest to świadectwo zdolności firmy do rozwiązania problemów i odzyskania zaufania.

Segmentując MRR, firmy mogą uzyskać jaśniejszy obraz swojej rocznej trajektorii przychodów, zrozumieć przyczyny fluktuacji w ich MRR i podejmować świadome decyzje w celu optymalizacji ich SaaS MRR. Pomaga to również w wskazaniu konkretnych obszarów zmartwień, takich jak churn klientów, i podejmowaniu proaktywnych środków w celu ich rozwiązania.

Czynniki wpływające na MRR

Pozyskiwanie klientów
Tempo, w jakim firma zdobywa nowych subskrybentów, bezpośrednio wpływa na jej MRR. Skuteczne strategie marketingowe i sprzedażowe mogą zwiększyć ten wskaźnik.

Wskaźnik odejść klientów
Liczba subskrybentów, którzy anulują swoje subskrypcje, może znacząco wpłynąć na MRR. Wysoki wskaźnik odejść może zniwelować wszelkie korzyści z pozyskiwania nowych klientów.

Zmiany w cenach
Dowolne zmiany w cenach subskrypcji, czy to zniżki, promocje czy podwyżki, mogą wpłynąć na średni miesięczny przychód z użytkownika, a tym samym na MRR.

Uaktualnienia/Obniżki subskrypcji
Istniejący klienci przechodzący między różnymi poziomami subskrypcji mogą zmieniać obliczenia MRR.

Trendy sezonowe
Niektóre firmy mogą doświadczać sezonowych wzrostów lub spadków liczby subskrybentów, wpływając na ich MRR.

Przykład z życia: Wykorzystanie obliczeń MRR do decydowania o cenach subskrypcji

Wyobraź sobie firmę o nazwie "StreamFlix", popularną usługę strumieniowego przesyłania online. Po roku stałego wzrostu, StreamFlix rozważa korektę cen. Ich głównym celem jest maksymalizacja ogólnych przychodów bez znaczącego wpływu na bazę subskrybentów.

Początkowe dane:

 • Aktualna cena subskrypcji: $10/miesiąc
 • Aktualny MRR: $500,000 (od 50,000 subskrybentów)
 • Wskaźnik odejść: 3% miesięcznie

Scenariusz 1: Zwiększenie ceny subskrypcji StreamFlix rozważa zwiększenie ceny subskrypcji o 20%, czyniąc ją $12/miesiąc. Przewidują, że może to zwiększyć wskaźnik odejść do 5% z powodu podwyżki cen.

Obliczenie MRR po podwyżce cen:

 • Nowi subskrybenci: Zakładając, że zdobędą 5,000 nowych subskrybentów w następnym miesiącu.
 • Odejścia subskrybentów: 5% z 50,000 = 2,500
 • Łączna liczba subskrybentów po odejściach: 50,000 + 5,000 - 2,500 = 52,500
 • Przewidywany MRR: 52,500 subskrybentów x $12 = $630,000

Scenariusz 2: Obniżenie ceny subskrypcji Biorąc pod uwagę konkurencyjny rynek, StreamFlix ocenia znaczne obniżenie ceny do $5.99/miesiąc. Przewidują, że to znaczne obniżenie nie tylko zmniejszy wskaźnik odejść do 1%, ale także przyciągnie większą liczbę nowych subskrybentów dzięki bardzo konkurencyjnej cenie.

Obliczenie MRR po obniżce cen:

 • Nowi subskrybenci: Zakładając, że zdobędą 12,000 nowych subskrybentów dzięki atrakcyjnej cenie.
 • Odejścia subskrybentów: 1% z 50,000 = 500
 • Łączna liczba subskrybentów po odejściach: 50,000 + 12,000 - 500 = 61,500
 • Przewidywany MRR: 61,500 subskrybentów x $5.99 = $368,485

Analiza: Na podstawie powyższych obliczeń:

 • Podwyższenie ceny może prowadzić do MRR wynoszącego $630,000.
 • Obniżenie ceny do $5.99 może skutkować MRR wynoszącym $368,485, ale z znacznie większą bazą subskrybentów.

Przykład obliczeń MRR

 • Punkt 1: Oryginalna cena ($10) - $500,000
 • Punkt 2: Wyższa cena ($12) - $630,000
 • Punkt 3: Niższa cena ($5.99) - $368,485

 

Decyzja
Chociaż wyższa cena skutkuje większym MRR, niższa cena $5.99 przyciąga więcej subskrybentów, co może być korzystne dla StreamFlix w dłuższej perspektywie. Większa baza subskrybentów może prowadzić do zwiększenia marketingu szeptanego, wyższych sprzedaży dodatkowych (takich jak gadżety czy treści premium) oraz dominującej pozycji na rynku.

W związku z tym StreamFlix musi zważyć natychmiastowe korzyści finansowe z wyższego MRR wobec długoterminowych strategicznych korzyści z większej bazy subskrybentów. (Wskazówka. Oblicz ten scenariusz na dłuższy okres, aby zobaczyć wynik w dłuższej perspektywie)

Ten przykład pokazuje, jak obliczenia MRR, połączone z prognozami dotyczącymi zachowania subskrybentów i strategicznymi rozważaniami, mogą kierować firmami w podejmowaniu całościowych decyzji dotyczących cen.

Podobne narzędzia

Jeśli chcesz rozszerzyć swoją działalność, FinansoPolis jest dla Ciebie odpowiedni. Na tej stronie znajdziesz wiele użytecznych narzędzi dla właścicieli małych firm

Analiza MRR jest szczególnie przydatna, gdy porównujesz wyniki z obliczeniem punktu rentowności lub twoim marginesem bezpieczeństwa

Możesz uznać Kalkulator ROAS za bardzo przydatny, jeśli prowadzisz działalność online. 

Obliczanie ROI lub ROE może być bardzo ważne dla twojego planu biznesowego, jeśli dopiero zaczynasz nową działalność. 


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-07-14 17:13:40 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-10-13 09:29:22

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...