Kalkulator marży


%
%

Zestaw kalkulatorów niezbędnych każdemu sprzedawcy

Narzędzie to znacząco pomaga w tworzeniu strategii cenowej dla Twojego biznesu. Wycena Twoich towarów i usług ma największy wpływ na rentowność Twojego przedsiębiorstwa. Rozsądne ceny mogą przyciągnąć wielu klientów i zapewnić, że obsługa ich będzie opłacalna.

Dobra polityka cenowa jest koniecznością dla każdego biznesu, ponieważ błędy podczas kalkulacji cen mogą negatywnie wpłynąć na Twoje przychody, a nawet doprowadzić Cię do bankructwa!

Korzystając z formularza powyżej możesz obliczyć:

 • cenę sprzedaży Twoich produktów podając koszty i docelową marżę lub narzut
 • procentową marża brutto podając koszt towarów i cenę detaliczną
 • procentowy narzut podając koszt i cenę
 • koszt towaru podając procent marży i cenę

Jak korzystać z naszego kalkulatora marży?

Korzystanie z tego narzędzia jest proste.

 1. Wybierz docelową kalkulację.
 2. Wypełnij formularz

Rzeczy do zapamiętania:

Pamiętaj, by nie mieszać wartości netto i brutto.

To bardzo ważna zasada. Jeśli o tym zapomnisz, wszystkie Twoje obliczenia będą błędne. Podatek VAT ma ogromny wpływ na Twoje obliczenia. Aby uniknąć błędów, zdecyduj z góry, czy chcesz wprowadzać tylko wartości brutto czy netto.

Najczęstszym błędem jest wprowadzenie kosztu towaru netto i ceny sprzedaży brutto do formularza (zobacz poniższy przykład).

Prawidłowe obliczenie:

 • netto koszt towaru wynosi $50
 • netto cena sprzedaży wynosi $100
 • marża = (cena_netto - koszt_netto) / cena_netto * 100% = ($100 - $50) / $100 * 100% = 50%

Błędne obliczenie:

 • netto koszt towaru wynosi $50
 • brutto cena sprzedaży wynosi $120 (20% VAT)
 • marża = (cena_brutto - koszt_netto) / cena_brutto * 100% = ($120 - $50) / $120 * 100% = 58%

Jeden głupi błąd w tym przypadku powoduje, że Twoja marża jest zawyżona o 16%, co nieświadomie zmniejszy Twój brutto zysk.

Jeśli chcesz upewnić się, że nie popełniasz błędów podczas takiej konwersji, skorzystaj z naszego kalkulatora odwrotnego podatku.

Decyduj, czy jesteś zainteresowany marżą brutto czy netto.

Mieszanie tych dwóch pojęć może prowadzić do błędnych wniosków, więc na początek wyjaśnijmy różnicę między nimi.

 • marża brutto - reprezentuje procent przychodów, który przekracza koszt towaru lub usługi, nie uwzględniając żadnych innych kosztów

 • marża netto - reprezentuje procent przychodów, który przekracza wszystkie koszty związane z transakcją (koszt towarów, opakowania, wysyłki, prowizji itp.)

Obliczenia

Jak obliczyć marżę brutto?

Formuła marży brutto jest bardzo prosta:

M = (P - C) / P * 100%

Gdzie:

 • M - marża
 • P - cena sprzedaży
 • C - koszty

Gdzie cena reprezentuje cenę sprzedaży, a koszt reprezentuje koszt towarów. Pamiętaj też, by nie mieszać wartości netto i brutto. Cena i koszt powinny być zarówno wartościami netto, jak i brutto.

Jak obliczyć marżę (netto) zysku?

Równanie marży netto jest podobne do poprzedniego. Kluczowa różnica dotyczy kosztów. W tym przypadku powinieneś uwzględnić wszystkie wydatki związane z transakcją w polu kosztów.

M = (P - C) / P * 100%

Koszty powinny tutaj obejmować wszystkie koszty, na przykład:

 • towary
 • opłaty prowizyjne
 • wysyłka
 • materiały opakowaniowe
 • itp.

Jak obliczyć narzut?

Aby obliczyć narzut, możesz użyć poniższego równania:

MR = (P / C) * 100%

Gdzie:

MR = narzut

P = cena sprzedaży - koszt

C = koszt towaru

Jak ustalić opłacalną cenę sprzedaży?

Aby wyznaczyć cenę sprzedaży na podstawie równania marży, musisz je przekształcić w następujący sposób:

P = C / (1 - M)

Ważne! Powyższe równanie może odnosić się zarówno do marży brutto, jak i marży zysku. Jeśli chcesz być pewny, że nie popełnisz błędu, powinieneś wprowadzić:

 • koszt towaru, jeśli używasz marży brutto

 • wszystkie koszty zmienne, jeśli korzystasz z marży zysku

Jak obliczyć koszt towarów lub usług?

Jeśli chciałbyś znaleźć koszty, znając już cenę sprzedaży i docelową marżę, po prostu użyj poniższego wzoru:

C = P - P*M

Jak obliczyć procentowy narzut z proporcji marży?

Aby wyznaczyć narzut na podstawie marży, użyj poniższego wzoru:

MR = (1 / (1 - M) - 1) * 100%

Oczywiście wszystkie powyższe obliczenia można przeprowadzić przy użyciu Calcopolis, ale czasami praktyczniej jest korzystać z arkusza kalkulacyjnego, jeśli chcesz przeprowadzić operacje hurtowe.

Jeśli zamierzasz przeliczyć ceny dla całego swojego asortymentu, wygodniej będzie użyć Microsoft Excel lub Google Arkusze.

Jak obliczyć marżę w Arkuszach Google?

Ponieważ przeniesienie powyższych wzorów do arkusza kalkulacyjnego jest bardzo proste, omówimy bardziej praktyczne przykłady.

W poniższym arkuszu spróbujemy obliczyć marżę dla kilku produktów, uwzględniając netto koszt zakupu i podatek VAT.

Dla tego przykładu przygotowaliśmy arkusz poniżej.

Gdzie:

 • kolumny od A do D są danymi produktu
 • kolumna B (Netto koszt) reprezentuje koszt produktu bez VAT
 • kolumna C (VAT) reprezentuje podatek od sprzedaży w Twoim kraju
 • kolumna D (Brutto cena sprzedaży) to cena przedstawiana klientowi
 • kolumna E reprezentuje wzór marży, z niewielkim usprawnieniem do obsługi VAT
  =(cena-koszt*(1+vat))/cena
  =(D2-B2*(1+C2))/D2

Zwróć uwagę, że aby uzyskać wiarygodne wyniki, musimy przeliczyć koszt produktów na wartość brutto.

Przykłady z życia wzięte

Marża zysku w sklepie detalicznym

Aby znaleźć średnią marżę zysku dla Twojego biznesu detalicznego, musisz wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z transakcją. Na przykład:

 • koszt sprzedanych towarów (COGS)
 • rabaty
 • zwroty
 • opłaty transakcyjne za płatności kartą

marża_zysku = (R - C) / R * 100%

Gdzie:

 • R - przychód - wartość wszystkich produktów sprzedanych w określonym czasie
 • C - wszystkie zmienne koszty związane z transakcjami
 • marża_zysku - średnia marża zysku, na której działa Twoja firma

Zwróć uwagę, że koszty stałe są celowo pominięte. Koszty wynajmu, reklamy itp. nie są uwzględniane podczas obliczania marży zysku, ponieważ nie jest to ostateczny zysk firmy.

Marża zysku w sklepie internetowym

Korzystając z poprzedniego przykładu, możesz obliczyć średnią marżę zysku sklepu internetowego. Kluczowa różnica dotyczy struktury kosztów. W przypadku handlu elektronicznego musisz uwzględnić:

 • koszt sprzedanych towarów (COGS)
 • rabaty
 • zwroty
 • opłaty transakcyjne za bramy płatnicze, prowizje Amazon lub eBay
 • koszt wysyłki
 • opakowanie

Inne rodzaje biznesu:

Możesz zastosować podobne podejście do dowolnego rodzaju biznesu, na przykład restauracji, dystrybucji hurtowej, firmy produkcyjnej czy nawet firmy świadczącej usługi.

Każdy przypadek będzie miał inną strukturę kosztów, ale ogólna zasada pozostanie taka sama.

Glosariusz

 • koszt sprzedanych towarów (COGS) - wartość produktów, które firma kupiła, aby odsprzedać je klientom

 • marża brutto - przedstawia procent przychodu przewyższający koszt towarów lub usług, nie uwzględniając żadnych innych kosztów.

 • marża netto (marża zysku) - jest miarą rentowności sprzedaży, przedstawiającą procent przychodu przekraczający wszystkie koszty związane z transakcją (koszt towarów, opakowania, wysyłki, prowizję, itp.)

 • narzut - kwota dodana do COGS w celu pokrycia wszystkich kosztów i zysku

 • cena sprzedaży - końcowa kwota, którą klient zapłacił za produkt lub usługę, innymi słowy jest to całkowity przychód firmy z transakcji

FAQ

Marża Brutto vs. Marża Zysku: Jaka jest różnica?

Te podobne terminy są często mylone. Chociaż oba z nich służą do opisania dochodów ze sprzedaży, kluczowa różnica polega na uwzględnianych czynnikach.

Najprostszym z tych dwóch jest marża brutto, która jest tylko stosunkiem między przychodem przewyższającym koszt towarów a ceną sprzedaży.

Marża zysku z kolei uwzględnia wszystkie koszty firmy bezpośrednio lub pośrednio związane z transakcją: nie tylko koszt towarów, ale wszystkie prowizje, rabaty, użyte materiały, czynsze, wynagrodzenia, a nawet podatki.

Przykład:

Klienci zamawiają pizzę z dostawą:

 • klient płaci $20 za pizzę z "darmową" dostawą
 • składniki kosztują $7
 • dostawa kosztuje $5
 • opłata za płatność kartą wynosi $1
 • opakowanie kartonowe kosztuje $0,5
 • podatek od sprzedaży wynosi $2

Aby obliczyć marżę brutto, używamy ceny sprzedaży w wysokości $20 oraz kosztu składników wynoszącego $7. Daje nam to marżę w wysokości 65%.

Aby obliczyć marżę zysku, musimy uwzględnić wszystkie wymienione powyżej koszty, które łącznie wynoszą $15,5. Daje nam to marżę w wysokości 22,5%.

Jaka jest różnica między marżą a zyskiem?

Powyższy przykład rodzi kolejne pytanie: jak obliczyć rzeczywisty zysk firmy.

Aby obliczyć swój zysk, możesz użyć następującego wzoru:

zysk = przychód * marża_zysku

Marża a narzut

Jaka jest dobra marża dla e-commerce?

Odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta, jakby się mogło wydawać. Istnieje wiele czynników determinujących marżę, jaką powinieneś ustawić dla swoich produktów.

Na przykład, jeśli sprzedajesz produkt, który cieszy się dużym popytem, a konkurencja jest niewielka, możesz pozwolić sobie na niższą marżę. Z kolei jeśli Twój produkt nie jest bardzo poszukiwany lub jest wielu konkurentów sprzedających to samo, musisz ustawić niższą cenę, aby upewnić się, że będzie się dobrze sprzedawał.

Niezależnie od sektora rynkowego, w którym działasz, istnieją dwie ograniczenia dotyczące poziomu naszej marży.

 

Dlatego ceny

 • nie powinny być znacznie wyższe niż ceny produktów alternatywnych oferowanych przez konkurentów, w przeciwnym razie będą miały negatywny wpływ na Twoje netto sprzedaży
 • nie mogą być zbyt niskie, ponieważ niskie ceny podważą Twój budżet marketingowy.

Chociaż ograniczenie dotyczące wysokich cen jest dość oczywiste, wielu przedsiębiorców zapomina o tym drugim. Mogą mieć bardzo atrakcyjną ofertę, ale nikt o niej nie wie, ponieważ nie mają budżetu na reklamę.

Obecnie większość sklepów internetowych wydaje ponad 20% obrotu na marketing. Nawet prowizja Amazon FBA za każdą transakcję wynosi 15%. Dlatego obliczając swoją marżę, powinieneś wziąć pod uwagę ten fakt.

 

Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-03-15 16:43:21 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-11-01 12:11:52

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...