Kalkulator ROS


Zwiększ rentowność swojej sprzedaży z FinansoPolis

Czym jest wskaźnik rentowności sprzedaży (Return on Sales)?

Rentowność ze sprzedaży to wskaźnik zysku operacyjnego do przychodów netto, pokazujący, jak efektywnie firma generuje zyski ze swojej sprzedaży. Im wyższy współczynnik ROS, tym wyższy dochód firma generuje z każdej transakcji.

Kiedy używać wskaźnika ROS?

Wiele wskaźników wydajności można wyprowadzić z rachunku zysków i strat firmy, co może powodować pewne zamieszanie wśród różnorodnych wskaźników. 

Ten artykuł wyjaśni, kiedy powinieneś analizować ROS, a kiedy lepiej zastosować alternatywne metryki. 

Najczęściej używany jest wskaźnik marży ze sprzedaży:

Do określania rentowności

Procentowa wartość ROS może dać Ci szybki przegląd rentowności firmy. Szczególnie dla firm, które polegają na regularnej sprzedaży towarów i usług.  

Do określania efektywności

Chociaż pozytywna wartość ROS to dobry znak rentownej firmy, najważniejszym czynnikiem jest poziom wartości marży ze sprzedaży. Im wyższy wskaźnik, tym wyższe zyski.  

Do porównywania firm

ROS jest dobrym wskaźnikiem do porównywania różnych firm. Jednakże należy pamiętać, że porównywanie firm z różnych branż i o różnych rozmiarach nie jest zalecane.

Do porównywania okresów

Porównywanie efektywności firmy w różnych ramach czasowych jest najlepszym i najdokładniejszym zastosowaniem wskaźnika marży ze sprzedaży. Ponieważ struktura kosztów i model biznesowy pozostają takie same, możesz być pewny, że twoja analiza doprowadzi cię do właściwych wniosków. 

Do identyfikacji firm o wysokich kosztach.

Dla firm o znaczącym obrocie, ale niskiej lub nawet ujemnej wartości ROS, jest to jasny znak nieoptymalnej struktury kosztów. Jeśli marża ze sprzedaży maleje przy wyższym obrocie, powinieneś szukać możliwości redukcji kosztów. 

Kiedy nie używać kalkulatora marży ze sprzedaży

Jak wcześniej wspomniano, ROS nie jest odpowiednim narzędziem do porównywania firm o zupełnie różnych modelach biznesowych lub różnych rozmiarach. 

Duży kontrast w strukturze kosztów między nimi sprawi, że takie porównanie będzie mylące. Nie ma łatwego skrótu do porównywania znacznie różniących się inwestycji, dlatego powinieneś optować za bardziej szczegółową analizą, a nie szukać tylko jednej lub dwóch zmiennych. 

Podsumowanie ROS:

  • Marża ze sprzedaży to stosunek zysku operacyjnego firmy do jej przychodów netto.
  • Przychody netto to łączne przychody pomniejszone o długi (i zwroty dla klientów)
  • ROS odpowiada na pytanie, ile zysku operacyjnego generuje każda złotówka przychodu ze sprzedaż.
  • Firmy różniące się wielkością, modelem biznesowym lub branżą powinny być porównywane przy użyciu alternatywnych wskaźników.

Jak obliczyć Rentowność ze Sprzedaży?

Formuła Rentowności ze Sprzedaży

ROS = (zysk_operacyjny / sprzedaż_netto) * 100%

Kluczowe informacje:

  • Firmy nie zawsze generują zyski. Rentowność ze sprzedaży może przyjmować wartości dodatnie lub ujemne.
  • Zysk operacyjny może być wyrażony jako przychody minus koszty, więc ROS może być zwiększony przez redukcję kosztów.

Niektórzy inwestorzy preferują używanie EBIT (Zysk przed odsetkami i podatkami) zamiast zysku operacyjnego w obliczeniach. Odwiedź nasz kalkulator EBIT aby dowiedzieć się więcej.

Jaka jest dobra rentowność ze sprzedaży?

Dla większości firm ROS powyżej 5% jest uważana za dobrą. W 2019 roku średnia rentowność ze sprzedaży S&P 500 wynosiła 7,8% 

Wiele zależy oczywiście od branży, ponieważ każda branża ma swoją specyfikę. Na przykład w 2021 roku Apple zgłosiło 29,8% rentowności ze sprzedaży, co jest znacznie wyższe niż średnia SP500, ale powszechne wśród gigantów technologicznych. 

Jednak ważne jest, aby zauważyć, że nawet dodatnia ROS nie oznacza automatycznie, że firma jest zyskowna, ponieważ wiele kosztów nie jest analizowanych przez ten wskaźnik. Na przykład wydatki związane z inwestycjami czy odsetkami nie są uwzględniane. 

Zalety wskaźnika ROS

Najważniejszą zaletą tego wskaźnika finansowego jest jego prostota. Pozwala porównać firmy w zaledwie kilka sekund. Zamiast porównywać tylko przychody ze sprzedaży czy dochód netto, dokładniej jest obliczyć i porównać ROS.

Rentowność ze sprzedaży pozwala porównać wyniki jednej firmy w czasie, analizując ten wskaźnik za różne okresy. Jeśli ten wskaźnik rentowności wzrasta, twoja firma jest lepsza w przeliczaniu sprzedaży na zyski.

Wady wskaźnika ROS

Jak wcześniej wspomniano, rentowność ze sprzedaży może być myląca, jeśli firmy mają różne modele biznesowe lub różne struktury kosztów. 

Analiza takich firm poprzez porównanie wartości ROS nie jest właściwym podejściem i może prowadzić do błędnych wniosków. 

Czynniki wpływające na rentowność ze sprzedaży

Wiele aspektów wpływa na rentowność ze sprzedaży i można je podzielić na dwie grupy czynników: wewnętrzne i zewnętrzne.

Zewnętrzne czynniki wpływające na rentowność firmy ograniczają maksymalną możliwą wartość ROS. Najważniejsze z nich to:

  • Konkurencja, ponieważ intensywna konkurencja powoduje presję na obniżenie cen lub wyższe wydatki marketingowe.
  • Trendy rynkowe mogą być silną siłą kształtującą perspektywy firmy. Modne i rosnące branże mogą pompować duży napływ sprzedaży przy niskich kosztach, podczas gdy przestarzałe nisze mogą prowadzić do sytuacji odwrotnej.

Wewnętrzne przyczyny, które mogą wpływać na ROS to koszty firmy (szczególnie COGS) i obrót. Ponieważ firma ma większą kontrolę nad tymi parametrami, istnieją sposoby ich optymalizacji i zwiększania wyników sprzedaży, a więc i zysków. 

Regularnie obliczaj ROS, aby zoptymalizować zysk netto.

Jeśli chcesz poprawić marżę zysku netto swojej firmy, możesz zastosować następujące wskazówki, aby zwiększyć efektywność operacyjną.

Zredukuj koszty pracy

Niektóre branże wymagają dużej liczby pracowników, aby rosnąć. Zwłaszcza na początku, gdy zatrudnienie jest niskie - każdy nowy pracownik może przynieść wzrost wydajności firmy. 

Z biegiem czasu każdy nowy pracownik ma coraz mniejszy wpływ na dochód operacyjny firmy, a więcej można osiągnąć, zwiększając wydajność obecnych pracowników, niż zwiększając liczbę zatrudnionych osób. 

Zwiększ automatyzację

Automatyzacja pozwala osiągnąć więcej przy tej samej lub mniejszej liczbie pracowników. Istnieją różne formy automatyzacji; niektóre całkowicie zastępują pracowników, a inne czynią pracę bardziej efektywną, dzięki czemu nie ma potrzeby zatrudniania wielu osób, a koszty operacyjne mogą być niższe.

Zmniejsz COGS

W handlu zwrotem z sprzedaży można znacząco zwiększyć, negocjując koszty wyrobów sprzedanych (COGS). Dla branży detalicznej i hurtowej jest to najwyższy koszt. Każde zmniejszenie COGS prowadzi do natychmiastowego wzrostu marży operacyjnej, dlatego powinno być optymalizowane z najwyższym priorytetem.

Porzuć nierentowne linie produktów

Czasami lepiej jest zrezygnować z niektórych segmentów rynku niż rywalizować w intensywnej konkurencji, aby zwiększyć obrót przy bardzo wysokim koszcie. 

Nawet wyższa marża nie zawsze przekłada się na wyższy dochód operacyjny, jeśli wyższe przychody prowadzą do wyższych kosztów operacyjnych.

Alternatywne wskaźniki finansowe w stosunku do ROS

W niektórych przypadkach lepiej jest analizować różne wskaźniki. Na FinansoPolis możesz znaleźć bardziej specjalistyczne narzędzia, takie jak kalkulator ROE lub kalkulator ROCE. W bardziej ogólnych przypadkach możesz również użyć kalkulatora ROI.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-04-13 16:05:16 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-09 11:50:19

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...