Kalkulator marginesu bezpieczeństwa


Monitoruj rentowność swojego biznesu z pomocą FinansoPolis.

Czym jest margines bezpieczeństwa?

Współczynnik marginesu bezpieczeństwa pozwala dowiedzieć się, o ile oraz czy sprzedaż przekracza próg rentowności. Jest to podstawowy wskaźnik księgowy, który każdy właściciel firmy powinien śledzić, aby monitorować wyniki swojego przedsiębiorstwa. 

Jak obliczyć margines bezpieczeństwa?

Obliczanie tego wskaźnika jest dość proste; jest to po prostu stosunek sprzedaży powyżej progu rentowności do całkowitej kwoty sprzedaży. Wynik jest zwykle wyrażany jako wartość procentowa.

Wzór na margines bezpieczeństwa

MoS = (SPRZEDAŻ - BEP) / SPRZEDAŻ * 100%

Gdzie:

  • SPRZEDAŻ - całkowita kwota sprzedaży
  • BEP - wartość progu rentowności

Margines bezpieczeństwa w jednostkach

Możesz także obliczyć liczbę jednostek, które sprzedajesz powyżej progu rentowności. Aby to zrobić, musisz nieco zmodyfikować wzór:

MoS = (SPRZEDAŻ - BEP) / CENA * 100%

Gdzie:

  • SPRZEDAŻ - całkowita kwota sprzedaży 
  • BEP - wartość progu rentowności
  • CENA - cena sprzedaży pojedynczej jednostki

Jak zwiększyć margines bezpieczeństwa?

Margines bezpieczeństwa można zwiększyć na kilka sposobów: zwiększając sprzedaż, obniżając koszty operacyjne lub podnosząc marżę brutto

Oczywiście wzrost sprzedaży jest oczywisty, ale nie można zapominać o dwóch pozostałych sposobach. Czasem zwiększenie sprzedaży poprzez stosowanie wyższego narzutu jest najłatwiejszym rozwiązaniem. 

W dłuższej perspektywie każde przedsiębiorstwo powinno kontrolować swoje koszty operacyjne. Obniżenie kosztów działalności poprzez renegocjację czynszów lub cen zakupu może pozytywnie wpłynąć na wartość punktu rentowności, a tym samym zwiększyć margines bezpieczeństwa.

Należy zauważyć, że przy wyższej sprzedaży względna wartość kosztów operacyjnych w stosunku do sprzedaży może się zmniejszyć, ponieważ przy wyższej sprzedaży udział kosztów stałych ma tendencję do zmniejszania się. 

Na co zwracać uwagę

Kluczowe jest skupienie się na rzeczywistych cenach, a nie na sugerowanych cenach detalicznych (SRP). Jeśli posiadasz rozbudowaną politykę rabatową lub organizujesz duże obniżki cen, rzeczywiste ceny, które naliczasz swoim klientom, mogą być niższe niż w symulacjach doraźnych. 

Dlatego potrzebujesz wprowadzać dokładne wartości z systemu ERP, aby śledzić rzeczywiste wyniki Twojego przedsiębiorstwa. 

Narzędzia, które mogą pomóc w analizie polityki rabatowej, to kalkulator rabatów oraz kalkulator obniżek cen.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-06-11 13:24:23 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-11-01 12:54:13

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...