Kalkulator progu rentowności


szt

Zwiększ rentowność swojego biznesu z pomocą FinansoPolis.

Czym jest próg rentowności?

Próg rentowności (w biznesie) to kwota przychodu, od której zaczynasz osiągać zyski. Zanim firma osiągnie próg rentowności, notuje straty, ale gdy przekroczy próg rentowności, staje się rentowna.  

Jak obliczyć próg rentowności?

Chociaż obliczenie progu rentowności jest stosunkowo proste, kluczowe jest zebranie dokładnych informacji o firmie. 

Szczególnie ważne są informacje dotyczące kosztów prowadzenia firmy, zarówno kosztów stałych, jak i zmiennych. Błędne oszacowania mogą prowadzić do mylących wartości progu rentowności. 

Próg rentowności można obliczyć z dwóch punktów widzenia. Można obliczyć minimalną kwotę sprzedaży w dolarach, kiedy firma staje się rentowna, lub minimalną liczbę sprzedanych jednostek. 

Wzór na próg rentowności

Jak wcześniej wspomniano, balans między zyskiem a stratą można wyrazić jako wymagany przychód lub minimalną liczbę sprzedanych jednostek. Dla obu typów istnieją różne wzory.

Wzór na próg rentowności w jednostkach

Jeśli chcesz dowiedzieć się dokładnej liczby jednostek wymaganych do osiągnięcia progu rentowności, użyj następującego równania:

BEP = (Koszty_Stałe + Koszty_Zmienne) / Cena_Sprzedaży_Jednostki

Gdzie:

 • BEP - Próg rentowności w jednostkach
 • Koszty_Stałe - Koszty operacyjne niezależne od wolumenu sprzedaży (np. czynsz)
 • Koszty_Zmienne - Koszty związane z każdą transakcją (np. prowizja) 
 • Cena_Sprzedaży_Jednostki - Cena sprzedaży każdej jednostki

Wzór na próg rentowności w sprzedaży

Jeśli chcesz dowiedzieć się dokładnej kwoty w dolarach, jaką musisz osiągnąć w sprzedaży, aby osiągnąć próg rentowności, użyj następującego wzoru:

BEP = (Koszty_Stałe + Koszty_Zmienne)

Gdzie:

 • BEP - Próg rentowności w jednostkach
 • Koszty_Stałe - Koszty operacyjne niezależne od wolumenu sprzedaży (np. czynsz)
 • Koszty_Zmienne - Koszty związane z każdą transakcją (np. prowizja) 

To proste równanie poda ci dokładną wartość progu rentowności w sprzedaży w dolarach. 

Wzór na cenę przy progu rentowności

Czasami możesz osiągnąć próg rentowności, podnosząc ceny swoich produktów lub usług. Jeśli chcesz obliczyć, w jakiej cenie twoja firma osiągnie próg rentowności, użyj następującego wzoru:

BEP = (Koszty_Stałe + Koszty_Zmienne) / Ilość_Sprzedanych

Gdzie:

 • BEP - Próg rentowności w jednostkach
 • Koszty_Stałe - Koszty operacyjne niezależne od wolumenu sprzedaży (np. czynsz)
 • Koszty_Zmienne - Koszty związane z każdą transakcją (np. prowizja) 
 • Ilość_Sprzedanych - Liczba sprzedanych przedmiotów

To jest najbardziej podstawowy wzór księgowy, który każdy przedsiębiorca powinien znać. 

Jak utrzymać firmę na plusie?

Gdy twoja firma osiągnie rentowność, musisz śledzić margines bezpieczeństwa, który jest wskaźnikiem tego, o ile twoja sprzedaż przekracza próg rentowności. Dzięki temu będziesz miał sprzedaż pod kontrolą. 

Co wpływa na próg rentowności?

Są dwa ważne czynniki, które najbardziej wpływają na rentowność firmy: koszty oraz polityka cenowa. 

Koszty zazwyczaj trudno jest zmienić, przynajmniej w krótkim okresie, ale polityka cenowa jest znacznie łatwiejsza do zmiany. 

Zwiększając marżę brutto twoich produktów, możesz osiągnąć próg rentowności szybciej, ponieważ wymagałoby to sprzedaży mniejszej ilości przedmiotów. 

Jeśli preferujesz działanie na podstawie narzutu zamiast marży, możesz również skorzystać z naszego kalkulatora narzutu.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-06-10 15:14:41 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-11-01 12:28:30

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...