Kalkulator ROAS


Zoptymalizuj swój budżet marketingowy z FinansoPolis.

Czym jest Zwrot z Wydatków na Reklamę (ROAS)?

Zwrot z Wydatków na Reklamę to wskaźnik efektywności płatnych reklam. ROAS informuje Cię, jaką przychód uzyskujesz z każdego wydanego dolara na reklamy. 

Przez lata, ROAS zdobył popularność w marketingu na całym świecie i jest de facto standardem dla wszystkich platform marketingowych. Dlatego zrozumienie tego wskaźnika jest obowiązkowe dla każdego, kto myśli o rozwoju swojego biznesu.

ROAS może być prezentowany w różnych formach. Zazwyczaj jest wyrażony jako wartość procentowa, ale czasami jest pokazywany w dolarach lub jako stosunek (np. w Google Ads). 

Jak obliczyć ROAS?

Obliczenie ROAS jest proste. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

 1. Zbierz wszystkie wymagane informacje o przychodach z reklamy i wydatkach na reklamę.
 2. Wprowadź te dane do powyższego formularza lub zastosuj poniższe równanie ROAS.

Formuła ROAS

Formuła ROAS to prosty stosunek przychodów z reklam do ich kosztu.

ROAS = (Przychody z reklamy / Wydatki na reklamę) * 100%

Gdzie:

 • Przychody z reklamy - całkowity przychód z kampanii reklamowej
 • Wydatki na reklamę - całkowity koszt tej konkretnej kampanii

Jaki jest dobry ROAS?

Dobry ROAS to wartość zapewniająca wystarczająco wysoki przychód, aby brutto marża mogła pokryć wszystkie koszty związane z transakcją. 

Więc marża generowana przez kampanie reklamowe powinna pokryć wydatki na reklamy, dodatkowe prowizje, wysyłkę, magazynowanie, logistykę itp. Powinno to gwarantować osiągnięcie zysku netto.

Dokładna wartość ROAS zależy od marży brutto, jaką masz na produktach, oraz struktury kosztów firmy. 

Większość firm eCommerce uważa ROAS w zakresie 500% do 1000% za dobry wynik. 

Oczywiście istnieją typy biznesów, które mogą akceptować niższy ROAS. Na przykład, jeśli sprzedajesz produkty wirtualne, a Twoja marża zbliża się do 100%, lub masz bardzo wysoką zyskowność z klienta, może wystarczyć, jeśli Twój ROAS jest tylko nieco powyżej 100%. 

Ważne jest zrozumienie, że ROAS poniżej 100% oznacza definitywną stratę. Bez względu na to, jak efektywny jest Twój biznes i jak wysoka jest Twoja marża, jeśli ROAS jest poniżej 100%, Twoje reklamy kosztują znacznie więcej, niż przynoszą.

Jak obliczyć ROAS, który pozwala osiągnąć próg rentowności?

Próg rentowności ROAS to stosunek przychodów z reklamy do wydatków na reklamę, w którym generowana marża pokrywa wszystkie koszty związane z transakcją.

Aby znaleźć tę wartość, powinieneś.

 1. Zanotuj wszystkie koszty wymagane do realizacji transakcji, nie uwzględniając kosztów marketingu. Wartość powinna pokryć koszty sprzedanych produktów (COGS), logistyki, koszty finansowania, nakład pracy itp. Wartości powinny być przedstawione jako procent średniej wartości transakcji.  
 2. Podsumuj te wartości, aby znaleźć średnie koszty operacyjne na transakcję. Na przykład 60% COGS + 5% logistyki + 6% siły roboczej = 71%
 3. Oblicz średni zysk na transakcję przed wydatkami na reklamę. W tym przypadku 100%-71% = 29%
 4. Teraz Twój ROAS pozwalający osiągnąć próg rentowności może być obliczony za pomocą poniższej formuły:

ROAS < 1 / śr_zysk_z_tx * 100%

W naszym przypadku ROAS nie mógłby przekroczyć: 1 / 29% * 100% = 345%

Jak poprawić ROAS?

Chociaż formuła ROAS jest prosta, rzeczywista wartość tego wskaźnika zależy od różnych czynników. Aby wymienić tylko kilka

 • Marka
 • Konkurencja
 • Kanał marketingowy 
 • Jakość opisu produktu i zdjęć
 • Cena produktu
 • Techniczna optymalizacja kampanii reklamowej

Aby poprawić ROAS, należy zwrócić uwagę na każdy z tych czynników i optymalizować je kolejno. 

Pamiętaj, że niektóre platformy marketingowe z zaawansowanym uczeniem maszynowym (Google Ads, Facebook) potrzebują pewnego czasu, aby zoptymalizować efektywność Twoich reklam. Więc jeśli dopiero zaczynasz, poczekaj kilka tygodni i zbierz trochę danych, zanim zaczniesz dostosowywać kampanie. 

Inne przydatne narzędzia

Jeśli uważasz to narzędzie za pomocne, mogą Ci się też spodobać inne kalkulatory dostępne na Calcopolis. Jeśli planujesz optymalizować swój biznes przy użyciu wskaźników rentowności, odwiedź kategorię z kalkulatorami dla inwestorów.

Możesz znaleźć nasz kalkulator ROI kalkulator EBIT jako szczególnie przydatne.

Jeśli chcesz rozwijać swój biznes, możesz przyjrzeć się naszym kalkulatorom dla właścicieli firm, na przykład, marży bezpieczeństwa lub kalkulatorowi rabatów. Dobra polityka rabatów może pozytywnie wpłynąć na ROAS.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-07-14 16:50:01 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-10 17:16:07

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...