Kalkulator zysku ekonomicznego


Jak interpretować zyski przedsiębiorstwa?

Zysk ekonomiczny

Wiedza, jak obliczyć zysk, jest niezbędna dla przedsiębiorców, aby podejmować świadome decyzje dotyczące ich działalności gospodarczej.

Obliczanie zysku nie jest zadaniem trywialnym, ponieważ istnieje wiele różnych definicji zysku, a obliczenie zysku może różnić się w zależności od kontekstu i celu analizy. Na przykład zysk księgowy oraz zysk ekonomiczny to dwie powszechnie używane definicje zysku, które mogą dawać różne wyniki.

W tym artykule wyjaśniamy zasadę zysku ekonomicznego, porównujemy ją z alternatywnymi metodami i dostarczamy narzędzie do szybkiego obliczenia jego wartości dla dowolnej firmy.

Uwzględnia ono wszystkie koszty związane z produkcją towarów lub usług, w tym koszty bezpośrednie i pośrednie, i oblicza rentowność.

Czym jest zysk ekonomiczny?

Zysk ekonomiczny (lub strata) to różnica między obrotem z działalności gospodarczej a poniesionymi kosztami.

Koszty składają się z bezpośrednich kosztów działalności gospodarczej oraz kosztów alternatywnych. Pierwsza część kosztów jest dość oczywista i intuicyjna, na przykład koszty sprzedanych towarów, czynsz, wynagrodzenia itp.

Koszty alternatywne są bardziej skomplikowane. Reprezentują te koszty ukryte, które są mniej intuicyjne. Obejmują koszty rezygnacji z alternatywnej działalności gospodarczej. Na przykład, jeśli zrezygnujesz z pracy, aby rozpocząć nowy biznes, koszty ukryte będą różnicą między pieniędzmi, które zarabiasz w nowej firmie, a Twoją poprzednią pracą.

Definicja zysku ekonomicznego to jedno z najbardziej podstawowych pojęć finansowych, a jej zrozumienie jest kluczem do prowadzenia udanego biznesu, ponieważ kluczem do przedsiębiorczości jest podejmowanie najlepszych możliwych decyzji spośród wszystkich możliwych alternatyw.

Jak obliczyć zysk ekonomiczny

Kalkulator zysku ekonomicznego wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

 1. Wyznacz swoje przychody za dany okres.
 2. Sumuj wszystkie księgowe koszty Twojego biznesu, takie jak czynsz, wypłaty, COGS itp.
 3. Oblicz brakujące koszty alternatywne.
 4. Wprowadź dane do powyższego formularza lub podstaw je do poniższego wzoru.

Formuła Zysku Ekonomicznego

zysk ekonomiczny = całkowity przychód - koszty księgowe - koszty_ukryte

Koszty księgowe

Koszty księgowe to bezpośrednie, płatne koszty, które firma ponosi w trakcie produkcji dobra lub usługi. Podczas obliczania zysku ekonomicznego, koszty księgowe są odejmowane od całkowitych przychodów w celu ustalenia zysku netto. Oto kilka przykładów kosztów księgowych:

 • Wypłaty: Koszt pracy, w tym wynagrodzenia, płace, premie i świadczenia, jest wysokim kosztem dla wielu firm.

 • Surowce i Materiały Eksploatacyjne: Firmy muszą zakupić surowce i materiały eksploatacyjne, aby wytwarzać swoje towary lub usługi. Koszt tych materiałów jest kosztem bezpośrednim, który musi być odjęty od przychodów podczas obliczania zysku.

 • Czynsz i Media: Czynsz oraz media, takie jak elektryczność, woda i ogrzewanie, są kosztami, które firmy ponoszą w celu prowadzenia swoich obiektów.

 • Marketing: Firmy mogą potrzebować inwestować w reklamę i marketing w celu promowania swoich produktów lub usług. Koszt tych działań jest kosztem, który musi być uwzględniany podczas obliczania zysku ekonomicznego.

 • Podatki: Firmy muszą płacić podatki, które są kosztami redukującymi zysk.

 • Odsetki: W niektórych przypadkach zadłużenie może być wysokie i mieć duży udział w całkowitych kosztach działalności.

 • Sprzęt: Koszt zakupu i utrzymania sprzętu, takiego jak maszyny i pojazdy, musi być uwzględniony podczas obliczania rentowności.

Koszty alternatywne

Koszty alternatywne są kosztami szans związanymi z wykorzystaniem zasobów w określonej działalności biznesowej. Te koszty nie są odzwierciedlane w księgach rachunkowych, ale są ważne do uwzględnienia podczas obliczania zysku ekonomicznego. Oto kilka przykładów kosztów alternatywnych:

 • Utracone dochody: Jeśli właściciel firmy inwestuje swoje własne środki w biznes zamiast inwestować je gdzie indziej, traci możliwość osiągnięcia zwrotu z tej inwestycji. Ten utracony dochód jest kosztem alternatywnym.
 • Czas: Czas, który właściciele firm i pracownicy poświęcają na określoną działalność, stanowi koszt alternatywny. Dlatego spędzony na nią czas mógłby być wykorzystany w inny sposób, na przykład na wypoczynek lub inne działania biznesowe.
 • Wykorzystanie aktywów: Użytkowanie aktywów, takich jak budynki, sprzęt i pojazdy, jest kosztem alternatywnym. Dlatego aktywa te mogłyby być wykorzystywane w inny sposób, na przykład poprzez wynajem lub sprzedaż w celu uzyskania dodatkowego dochodu.
 • Reputacja: Reputacja firmy jest kosztem alternatywnym, ponieważ może zostać negatywnie wpływ na nią przez angażowanie się w określone działania. Na przykład firma może stracić klientów lub uszkodzić swoją reputację, angażując się w praktyki nieetyczne lub szkodliwe dla środowiska.
 • Ryzyko: Ryzyko związane z określoną działalnością biznesową jest kosztem alternatywnym. Oznacza to, że istnieje szansa, że firma nie osiągnie zysku lub poniesie straty, co stanowi koszt wykorzystania zasobów w tej działalności.
 • Alternatywne inwestycje: Potencjalny zwrot, który mógłby zostać osiągnięty przez inwestowanie w alternatywne przedsięwzięcia, jest kosztem alternatywnym. Dlatego zasoby używane w działalności biznesowej mogłyby być wykorzystywane w inny sposób, na przykład inwestując w akcje czy nieruchomości.

Zalety zysku ekonomicznego w porównaniu do zysku księgowego

zalety zysku ekonomicznego

Zysk ekonomiczny uwzględnia wszystkie koszty, w tym koszty alternatywne, i dostarcza dokładniejszy obraz wyników finansowych firmy. Oto niektóre zalety zysku ekonomicznego:

 1. Wszechstronny wskaźnik:
  Zysk ekonomiczny dostarcza bardziej wszechstronnego wskaźnika rentowności firmy niż inne miary, które uwzględniają tylko koszty bezpośrednie. Zysk ekonomiczny daje dokładniejsze przedstawienie rzeczywistych kosztów produkcji poprzez uwzględnienie zarówno kosztów bezpośrednich, jak i alternatywnych.

 2. Lepsze podejmowanie decyzji:
  Zysk ekonomiczny pomaga przedsiębiorstwom podejmować lepsze decyzje dotyczące alokacji zasobów i inwestycji. Dzięki dokładnej ocenie rzeczywistej rentowności różnych działań biznesowych, właściciele firm mogą podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji zasobów i inwestowania kapitału.

 3. Uwzględnia koszt alternatywny:
  Zys k ekonomiczny uwzględnia koszt alternatywny wykorzystania zasobów do rozwoju firmy. Oznacza to, że zysk ekonomiczny odzwierciedla wartość zasobów, które mogłyby być wykorzystywane inaczej, dając dokładniejszy obraz rzeczywistych kosztów produkcji.

 4. Stymuluje efektywność:
  Zysk ekonomiczny zachęca przedsiębiorstwa do większej efektywności poprzez identyfikację obszarów, w których można obniżyć koszty i zwiększyć przychody. Oznacza to, że firmy mogą optymalizować swoją działalność w celu maksymalizacji rentowności, prowadząc do długotrwałego sukcesu.

 5. Lepsze porównanie:
  Zysk ekonomiczny pozwala na lepsze porównywanie różnych działań biznesowych, uwzględniając niewymierne korzyści, takie jak satysfakcja klienta, świadomość marki czy wpływ na środowisko. Dzięki temu inwestorzy mogą porównywać względną rentowność różnych działań i podejmować świadome decyzje dotyczące alokacji swoich zasobów.

Podsumowując, zysk ekonomiczny oferuje dokładniejszą i wszechstronniejszą miarę rentowności, która pomaga firmom podejmować lepsze decyzje dotyczące alokacji zasobów i inwestycji. Uwzględniając wszystkie koszty, w tym koszty alternatywne, zysk ekonomiczny dostarcza dokładniejszego obrazu rzeczywistych kosztów produkcji i zachęca firmy do większej efektywności.

Ograniczenia zysku ekonomicznego

Chociaż zysk ekonomiczny oferuje bardziej wszechstronną miarę rentowności niż inne miary, istnieją pewne ograniczenia do uwzględnienia:

 1. Trudność w szacowaniu kosztów alternatywnych:
  Jednym z wyzwań związanych z obliczaniem zysku ekonomicznego jest szacowanie kosztów alternatywnych, takich jak koszt szansy wykorzystania zasobów w określony sposób. Może to być trudne do dokładnego zmierzenia, ponieważ wymaga robienia założeń o tym, jak zasoby mogłyby być wykorzystywane w innych celach.
 2. Zależność od założeń:
  Zysk ekonomiczny opiera się na kilku założeniach dotyczących kosztów, przychodów i kosztów szansy. Te założenia nie zawsze muszą być prawdziwe i mogą prowadzić do niedokładnych szacunków rentowności.

Podobne narzędzia

Istnieją inne wskaźniki finansowe dotyczące zysku. Na przykład, EBITEBITDA czy NOPAT. Wszystkie z nich można obliczyć przy użyciu narzędzi dostępnych na FinansoPolis.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-07-15 13:08:17 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-22 10:54:44

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...