Kalkulator VAT (brutto-netto)


%

Nasz kalkulator brutto do netto pomoże ci uniknąć pomyłek.

To narzędzie zostało stworzone, aby pomóc Ci w odliczeniach podatku od wartości dodanej VAT. Wypełniając powyższy formularz możesz:

Obliczyć podatek od sprzedaży

Odliczyć wartość podatku od sprzedaży, podając cenę netto i stawkę podatku.

Odwrócić podatek od sprzedaży

Sprawdzić cenę netto, podając cenę brutto i podatek.

Przekształcić wartość netto na brutto

Obliczyć brutto cenę sprzedaży, podając cenę netto i procent podatku.

Jak korzystać z kalkulatora brutto do netto?

Korzystanie z tego narzędzia jest bardzo proste - wystarczy wybrać wartość, którą chciałbyś ustalić, wypełnić formularz i kliknąć „Oblicz”, a nasza aplikacja przeliczy dla Ciebie wartość brutto na netto (lub odwrotnie).

Ważna uwaga! Chociaż ten podatek może mieć różne nazwy (w zależności od jurysdykcji podatkowej mogą być nazywane VAT, GST lub po prostu podatek od sprzedaży w USA), obliczenia w większości przypadków są takie same. Więc będziemy używać nazw zamiennie, dokładnie określając, kiedy występują jakiekolwiek różnice.

Formuły VAT do obliczeń podatkowych

Poniżej prezentujemy równania używane do obliczeń VAT.

Dodaj VAT

Jeśli chcesz dodać VAT do ceny, użyj poniższego wzoru:

cena_brutto = cena_netto * (1+VAT)

Usuń VAT

Jeśli chcesz obliczyć VAT odwrotnie i odjąć go od ceny, użyj następującego równania:

Cena_netto = cena_brutto / (1+VAT)

Odejmij stawkę VAT

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaka stawka podatkowa została użyta, zastosuj poniższy wzór:

VAT = (cena_brutto / cena_netto - 1) * 100%

Czym jest podatek od sprzedaży?

Podatek od sprzedaży to podatek konsumencki nałożony na cenę zakupionych towarów lub usług. Klient jest obciążany pośrednio w momencie finalizacji transakcji.

Definicja podatku od sprzedaży może różnić się w zależności od kraju (z powodu różnych jurysdykcji podatkowych), ale ogólne zasady obliczeń pozostają takie same.

Stawki podatku od sprzedaży mogą różnić się nie tylko między różnymi państwami, ale także między różnymi grupami produktów. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że znasz dokładną stawkę podatkową obowiązującą w Twoim przypadku.

Podatek od sprzedaży w USA

W Stanach Zjednoczonych podatek od sprzedaży jest podatkiem jednoetapowym, co oznacza, że podatek jest nakładany, gdy następuje ostateczna sprzedaż detaliczna.

Podatek od wartości dodanej (VAT)

W większości krajów europejskich podatek od sprzedaży jest zastępowany podatkiem od wartości dodanej (VAT). Jest to podatek wieloetapowy, co oznacza, że jest on nakładany na różnych etapach procesu produkcji i dystrybucji.

Przykłady użycia kalkulatora VAT

Chcemy kupić komputer o wartości netto 3000 zł. Chcemy obliczyć cenę brutto, zakładając, że stawka VAT wynosi 23%.

Używając powyższego wzoru:

cena_brutto = cena_netto * (1+VAT)

Obliczenia są następujące:

3000 zł * 1,23 = 3690 zł

Tak więc komputer będzie kosztować 3690 zł brutto.

Marża VAT

Istnieje mniej powszechna forma podatku od sprzedaży - schemat marży VAT. Jest to procedura, w której sprzedawca oblicza kwotę podatku VAT od marży brutto, a nie od ceny sprzedaży produktu.

Ten sposób opodatkowania jest stosowany przez firmy, które odsprzedają używane przedmioty.

Akcyza kontra podatek od sprzedaży

VAT nie powinien być mylony z akcyzą, która jest nakładana na niektóre kategorie produktów, takie jak paliwo, tytoń i alkohol.

Akcyza powinna być ustalana oddzielnie od podatku od sprzedaży, a w praktyce towary podlegające stawce akcyzowej są również opodatkowane podatkiem od sprzedaży.

Podsumowanie

Nasz internetowy kalkulator VAT to szybkie i proste narzędzie do obliczeń podatkowych. Umożliwia on zarówno dodawanie, jak i odejmowanie podatku od sprzedaży, co jest niezbędne dla wielu przedsiębiorców i konsumentów na całym świecie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące działania kalkulatora lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat podatku od sprzedaży, skontaktuj się z nami lub skonsultuj się z profesjonalnym doradcą podatkowym.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-03-12 14:51:29 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-15 16:51:24

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...