Kalkulator NOPAT


%

Oblicz zysk operacyjny netto po opodatkowaniu dowolnej firmy.

Nopat

Witaj w kalkulatorze NOPAT! To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc firmom i inwestorom w obliczaniu zysku operacyjnego po uwzględnieniu podatków.

Korzystając z tego kalkulatora, możesz łatwo obliczyć NOPAT dla dowolnej firmy, wprowadzając kilka kluczowych danych finansowych, takich jak przychody, koszty operacyjne i podatki zapłacone. Narzędzie obliczy dla Ciebie wartość NOPAT, co pozwoli Ci szybko przeanalizować rentowność interesującej Cię firmy.

Czym jest NOPAT?

Net Operating Profit After Tax (NOPAT) to wskaźnik rentowności firmy. Reprezentuje on zysk firmy po odliczeniu podatku dochodowego, zakładając, że firma nie posiada długu.

NOPAT jest przydatny do analizy wyników firmy w czasie i porównywania podobnych przedsiębiorstw.

Ponieważ przy obliczaniu NOPAT nie uwzględnia się odsetek, pozwala to na porównywanie firm niezależnie od źródła ich finansowania. 

NOPAT jest kluczowym elementem obliczeń ROIC.

Jak obliczyć NOPAT?

Obliczenie jest proste, a wszystkie wymagane informacje można znaleźć w sprawozdaniu finansowym firmy za dany okres.

Wzór NOPAT

Wartość NOPAT można obliczyć za pomocą poniższego równania:

NOPAT = EBIT * (1 - STAWKA_PODATKOWA)

Gdzie:

Przykład obliczania NOPAT

Obliczmy wartość NOPAT dla firmy handlowej. Dane finansowe firmy przedstawiają się następująco:

Przychody: $100,000,000

Koszty sprzedanych towarów (COGS): $55,000,000

Koszty operacyjne (SG&A): $15,000,000

Stawka podatku dochodowego: 35%

Zysk brutto: $45,000,000

Zysk operacyjny: $30,000,000

NOPAT = EBIT * (1-STAWKA_PODATKOWA) = $30,000,000 * (1-35%) = $19,500,000

Bez wątpienia, NOPAT jest cennym wskaźnikiem. Niemniej jednak ma on swoje zalety i wady, które trzeba znać, aby właściwie interpretować uzyskane wyniki. 

Zalety NOPAT

 • NOPAT jest łatwy do obliczenia
 • Wszystkie wymagane dane są łatwo dostępne w RZiS
 • Pokazuje dokładną wartość zysku firmy bez uwzględniania płatności zadłużenia.

Ograniczenia NOPAT

limiatations of nopat

Chociaż NOPAT jest użytecznym wskaźnikiem finansowym, ma pewne ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę, korzystając z niego do analizy lub podejmowania decyzji. Oto kilka potencjalnych ograniczeń do zapamiętania:

 1. Nie uwzględnia struktury kapitałowej:
  NOPAT nie uwzględnia struktury finansowania firmy, takiej jak stosunek długu do kapitału własnego. Dlatego też może nie odzwierciedlać prawdziwej rentowności firmy, jeśli ma ona znaczną ilość długu.
 2. Nie uwzględnia pozycji pozafinansowych:
  NOPAT skupia się tylko na podstawowym zysku operacyjnym firmy i nie uwzględnia pozycji pozafinansowych, takich jak dochody z inwestycji czy zyski/straty ze sprzedaży aktywów. Może to ograniczać użyteczność NOPAT w pewnych sytuacjach.
 3. Nie uwzględnia zachęt czy kar podatkowych:
  NOPAT zakłada, że firma płaci podatki według standardowej stawki i nie uwzględnia żadnych zachęt czy kar podatkowych, które mogą wpłynąć na skuteczną stawkę podatku firmy.
 4. Nie uwzględnia różnic branżowych:
  Przydatność NOPAT jako wskaźnika porównawczego może być ograniczona w branżach o różnych stawkach podatkowych czy prakty kach księgowych.
 5. Nie uwzględnia amortyzacji:
  NOPAT jest obliczany na podstawie dochodu operacyjnego przed opodatkowaniem, który nie uwzględnia wpływu amortyzacji na rentowność firmy.

Podsumowując, chociaż NOPAT jest cennym wskaźnikiem do oceny rentowności operacyjnej firmy, ważne jest uwzględnienie jego ograniczeń i korzystanie z niego w połączeniu z innymi wskaźnikami finansowymi dla bardziej kompleksowej analizy.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-06-10 12:47:41 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-09 16:54:07

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...