Kalkulator współczynnika obrotu środkami trwałymi


$
$
$

Dowiedz się, jak efektywnie firma wykorzystuje swoje środki trwałe do generowania sprzedaży.

Z naszym internetowym kalkulatorem wskaźnika rotacji środków trwałych (FAT Ratio) możesz zbadać efektywność operacyjną każdej firmy, analizując, jak dobrze firma wykorzystuje swoje środki trwałe do generowania przychodów.

Poniżej opisujemy definicję wskaźnika rotacji środków trwałych, wyjaśniamy, jak można go obliczyć, a na koniec, jak wykorzystać go do rozwoju Twojego biznesu.

Czym jest wskaźnik rotacji środków trwałych?

Wskaźnik rotacji środków trwałych (ang. Fixed Asset Turnover) to stosunek przychodów firmy do jej środków trwałych. Wartość tego wskaźnika pokazuje, jak dobrze firma wykorzystuje swoje środki trwałe do generowania sprzedaży. 

Środki trwałe obejmują nieruchomości, zakłady i sprzęt (PP&E), ale nie gotówkę ani zapasy.

Im wyższy wskaźnik FAT, tym bardziej efektywnie firma wykorzystuje środki trwałe do wzrostu przychodów.

Wskaźnik rotacji środków trwałych jest szczególnie przydatny dla branż wymagających dużych inwestycji w infrastrukturę, takich jak przemysł produkcyjny.

Jak obliczyć wskaźnik rotacji środków trwałych?

Aby obliczyć wartość wskaźnika FAT, postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

  1. Oblicz średnią wartość środków trwałych, używając standardowego wzoru średniej: średnia_aktywa_trwałe = (początkowa_wartość_aktywów + końcowa_wartość_aktywów) / 2
  2. Znajdź przychody firmy w rachunku zysków i strat.
  3. Gdy zgromadzisz wszystkie wymagane informacje, obliczenie wskaźnika FAT jest dość proste. Możesz użyć naszego kalkulatora wskaźnika rotacji środków trwałych lub poniższego wzoru.

Wzór wskaźnika rotacji środków trwałych

FAT = przychody / średnia_aktywa_trwałe

Jak używać wskaźnika FAT do optymalizacji Twojego biznesu?

Jak wcześniej wspomniano, powinieneś dążyć do zwiększenia wskaźnika FAT, ponieważ wysoka wartość oznaczałaby efektywne wykorzystanie Twoich środków trwałych.

Aby poprawić wskaźnik FAT, musisz albo zwiększyć przychody, podczas gdy wartość środków trwałych pozostaje na tym samym poziomie, albo zmniejszyć wartość środków trwałych.

Zewnętrzne zasoby to najłatwiejszy sposób na zmniejszenie aktywów trwałych bez ograniczania potencjału firmy. Na przykład firma e-commerce może korzystać z usługi fulfillmentu (link) zamiast własnego magazynu.

W ten sposób aktywo trwałe przekształca się w usługę i staje się aktywem zmiennym. To nie tylko technika księgowa, ale może też przynieść dodatkowe korzyści dla biznesu, takie jak łatwiejsza skalowalność firmy.

Z tego samego powodu firmy decydują się na leasing zamiast zakupu floty samochodów.

Jeśli wskaźnik rotacji środków trwałych dla Twojej firmy jest niski, niekoniecznie jest to źle. Niektóre typy biznesów wymagają obszernej infrastruktury do działania. Najlepiej porównać go z benchmarkiem Twojej branży. 

Jaka jest różnica między wskaźnikiem rotacji środków trwałych a wskaźnikiem rotacji aktywów?

Wskaźnik rotacji środków trwałych skupia się tylko na aktywach długoterminowych, które reprezentują inwestycje długoterminowe, takie jak ziemia, zakład lub inna kluczowa infrastruktura.

Wskaźnik rotacji aktywów uwzględnia całość aktywów firmy, więc obejmuje on gotówkę, zapasy, a także środki trwałe.

Podobne wskaźniki

Wskaźnik FAT to jeden z wielu wskaźników, które Ty, jako inwestor lub biznes, możesz użyć do analizy efektywności operacyjnej firmy.

Na FinansoPolis znajdziesz przydatne kalkulatory do oceny przepływów pieniężnych firmy, jak przepływ wolnych środków pieniężnych po uwzględnieniu dźwigni finansowej, czy rentowności firmy, jak kalkulator marży EBITDA.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-10-24 16:20:26 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-09-19 12:32:26

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...