Kalkulator lewarowanych wolnych przepływów pieniężnych (LFCF)


Określ ilość środków pieniężnych, którymi w danym momencie dysponuje firma.

Dzięki temu narzędziu możesz szybko oszacować, ile gotówki wygenerowało przedsiębiorstwo po opłaceniu swoich zobowiązań finansowych. Takie informacje dostarczają kluczowych danych na temat kondycji finansowej firmy i dają pojęcie, ile może ona zainwestować.

Artykuł wyjaśnia pojęcie lewarowanych wolnych przepływów pieniężnych, jak je obliczyć i w jaki sposób różnią się od niedźwigniowych przepływów wolnych środków pieniężnych.

Czym są Lewarowane wolne przepływy pieniężne?

Lewarowane wolne przepływy pieniężne (LFCF) to miara podobna do wolnych przepływów pieniężnych, ale lewarowana wersja uwzględnia zobowiązania finansowe firmy na analizowany okres.

 • LFCF pokazuje, ile gotówki pozostaje w firmie po opłaceniu jej zobowiązań finansowych na analizowany okres.
 • LFCF mówi, ile pieniędzy firma może zainwestować.
 • Pokazuje, czy firma może wypłacić lub zwiększyć dywidendy.
 • Wskazuje, czy firma może zaciągnąć więcej długu.

Jak obliczyć lewarowane wolne przepływy pieniężne?

Możesz szybko obliczyć Lewarowane wolne przepływy pieniężne, korzystając z naszego kalkulatora LFCF lub ręcznie, używając formuły LFCF. Zanim zaczniesz, musisz zebrać wszystkie niezbędne dane dotyczące finansów firmy.

 1. EBITDA jest dostępna w rachunku zysków i strat na określony okres.
 2. W sprawozdaniu z przepływów pieniężnych znajdziesz netto zmianę w kapitale obrotowym (NCW), nakłady inwestycyjne (CapEx) i obowiązkowe płatności długu.
 3. Podstaw otrzymane wartości do poniżej przedstawionej formuły LFCF.

Formuła na lewarowane wolne przepływy pieniężne

LFCF = EBITDA + NWC - CapEx - obowiązkowe_płatności_długu

Gdzie:

 • EBITDA - zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem
 • NWC - netto zmiana w kapitale obrotowym
 • CapEx - nakłady inwestycyjne
 • obowiązkowe_płatności_długu - zobowiązania długowe na analizowany okres.

Praktyczne zastosowania LFCF

Miara LFCF pokazuje gotówkę firmy przeznaczoną na inwestycje i rozbudowę. Jednak najcenniejsze informacje można uzyskać z tempa wzrostu LFCF.

Rosnący przepływ gotówki wskazuje, że firma jest na dobrej drodze i generuje coraz więcej pieniędzy dla swoich akcjonariuszy. Takie firmy mają kapitał własny na dalszą ekspansję lub na zwiększenie dywidend dla właścicieli.

Średnia roczna stopa wzrostu LFCF firmy może być obliczona za pomocą naszego kalkulatora CAGR. Aby to zrobić, wystarczy wprowadzić wartości LFCF na początek i koniec analizowanego okresu.

Firmy z wysoką wartością LFCF przez długi okres są uważane za dojne krowy, ponieważ zapewniają właścicielom ciągły strumień gotówki.

Czy ujemny Lewarowane wolne przepływy pieniężne są złe dla firmy?

Ujemny LFCF nie zawsze jest oznaką złej kondycji firmy. Firmy o wysokim stopniu dźwigni finansowej mogą doświadczać okresów ujemnego przepływu wolnych środków pieniężnych. Dobrze jest analizować trendy w dłuższym okresie czasu, aby lepiej ocenić płynność finansową firmy.

Jeżeli firma doświadcza ujemnych wolnych przepływów pieniężnych przez krótki okres lub jej wartość stale się poprawia, jest to znak, że zaciągnięty dług został dobrze zainwestowany. Firma jest na dobrej drodze.

Rzeczą, na którą inwestorzy powinni zwrócić uwagę, jest ujemna EBITDA, co oznacza, że firma ma trudności z generowaniem zysków ze swojej działalności operacyjnej.

Podobne wskaźniki

Kalkulator LFCF to jedno z wielu narzędzi do badania płynności finansowej firmy dostępnych na FinansoPolis.

Wśród najpopularniejszych można znaleźć Kalkulator wskaźnika przepływów pieniężnych do zadłużenia, Kalkulator wskaźnika płynności gotówkowej i Kalkulator wskaźnika płynnosci szybkiej.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-10-20 11:54:17 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-09-01 15:42:37

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...