Kalkulator wskaźnika dźwigni finansowej


Przekonaj się, czy inwestycja w konkretną spółkę nie jest zbyt ryzykowna!

Jeśli jesteś właścicielem małej firmy, prędzej czy później będziesz potrzebował obliczyć wskaźnik dźwigni finansowej swojego przedsiębiorstwa.

Nie martw się! Dzięki naszemu kalkulatorowi dźwigni finansowej będziesz mógł dokładnie i szybko oszacować wartość tego współczynnika w przypadku Twojej firmy.

Powiemy Ci także wszystko na temat dźwigni finansowej, jej formuły i jak ją obliczyć. Czytaj dalej!

Czym jest wskaźnik dźwigni finansowej?

Zanim obliczymy dźwignię finansową, musisz najpierw zrozumieć, jak działa.

Wskaźnik dźwigni to jeden z wielu wskaźników finansowych wskazujących poziom zadłużenia firmy w stosunku do majątku. Może również pokazywać zdolność firmy do spełniania jej zobowiązań finansowych.

Zazwyczaj wskaźnik dźwigni finansowej mierzy długoterminowe zobowiązania dłużne, takie jak zobowiązania finansowe na rok lub dłużej.

Do tych zobowiązań należą końcowa spłata długu, wszelkie odsetki od długu oraz stałe zobowiązania, takie jak płatności leasingowe.

Oto kilka najczęstszych wskaźników dźwigni:

 • Dług do EBITDA = Całkowity dług / EBITDA
 • Dług do kapitału własnego = Całkowity dług / Całkowity kapitał własny
 • Dług do kapitału = Całkowity dług / (Całkowity kapitał własny + Całkowity dług)
 • Dług do aktywów = Całkowity dług / Całkowite aktywa

Jak obliczyć wskaźnik dźwigni finansowej?

Formuła wskaźnika dźwigni finansowej:

Możesz obliczyć dźwignię finansową firmy, korzystając z tej formuły:

Wskaźnik dźwigni = Całkowite aktywa / Całkowity kapitał własny

Dlatego musisz najpierw obliczyć całkowite aktywa i całkowity kapitał własny.

Jeśli trudno Ci to obliczyć, zawsze możesz skorzystać z naszego kalkulatora wskaźnika dźwigni finansowej oraz innych przydatnych narzędzi na CalcoPolis.

Możesz również zapoznać się z poniższym przykładem, aby zrozumieć proces obliczeniowy.

Przykład 1

Załóżmy, że poniższe informacje dotyczą firmy Johna Doe:

 • Aktywa bieżące: $1,000,000
 • Aktywa nieruchome: $2,500,000
 • Całkowity kapitał własny: $1,000,000

Najpierw musimy obliczyć całkowite aktywa firmy.

Całkowite aktywa = Aktywa bieżące + Aktywa nieruchome

Zatem:
Całkowite aktywa = $1,000,000 + $2,500,000 = $3,500,000

Następnie musimy obliczyć całkowity kapitał własny. W tym przypadku wynosi on $1,000,000.

Wreszcie możemy obliczyć wskaźnik dźwigni finansowej.

Wskaźnik dźwigni finansowej = Całkowite aktywa / Całkowity kapitał własny = $3,500,000 / $1,000,000 = 3,5x

Przykład 2

Przyjrzyjmy się kolejnemu przykładowi firmy, korzystając z poniższych danych finansowych:

 • Całkowite aktywa: $40,000,000
 • Całkowity kapitał własny: $20,000,000
 • Całkowity dług: $10,000,000
 • Całkowite EBITDA: $5,000,000

Teraz obliczmy różne wskaźniki dźwigni:

 • Aktywa do kapitału własnego = $40,000,000 / $20,000,000 = 2x
 • Dług do kapitału własnego = $10,000,000 / $20,000,000 = 0,5x
 • Dług do aktywów = $10,000,000 / $40,000,000 = 0,25x
 • Dług do EBITDA = $10,000,000 / $5,000,000 = 2x

Z tych przykładów możesz zobaczyć, jak obliczyć wskaźnik dźwigni finansowej dla twojej firmy.

Pamiętaj, że różne wskaźniki mogą być bardziej odpowiednie dla różnych firm, w zależności od ich sytuacji finansowej.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą Ci lepiej zrozumieć wskaźnik dźwigni finansowej i jak go obliczyć. Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy, nie krępuj się skontaktować się z nami!


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2023-02-16 16:05:53 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-09-20 15:23:02

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...