Kalkkulator współczynnika zadłużenia do kapitału własnego


Przeanalizuj, jak ryzykowna jest inwestycja w konkretną spółkę.

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego to jeden z najważniejszych czynników, na które zwracają uwagę bankierzy i wierzyciele podczas oceny stylu finansowania konkretnej firmy.

Jest to także świetna metryka do porównywania elastyczności i stabilności finansowej firm w tej samej branży.

Jednym z najłatwiejszych sposobów na obliczenie tego wskaźnika jest użycie kalkulatora wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego.

Jeśli jednak szukasz głębszego zrozumienia tej metryki, ten przewodnik dostarczy Ci wszystkich potrzebnych informacji. Zanurzmy się w temat!

Czym jest wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego?

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego to wskaźnik dźwigni, który jest używany do określenia ilościowego stosunku między całkowitą kwotą środków i zobowiązań finansowych, które firma ma, a kapitałem własnym dostarczonym przez właścicieli i akcjonariuszy.

Ta metryka jest także używana do oceny i analizy struktury kapitałowej firmy oraz ryzyka udzielania jej pożyczki, dlatego nazywana jest również "wskaźnikiem ryzyka".

Wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego nie należy mylić z wskaźnikiem zadłużenia do aktywów, który jest podobną metryką określającą, jaka część aktywów jest finansowana przez wierzycieli i dług, a nie przez kapitał własny.

Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego?

Najprostszym sposobem na obliczenie wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego jest użycie naszego kalkulatora. Jeśli jednak chcesz zrozumieć, jak działa ten wskaźnik dźwigni, oto krótki przegląd formuły i jej działania:

Formuła wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Całkowite zobowiązania / Kapitał akcjonariuszy

Gdzie:

  • Całkowite zobowiązania to suma wszystkich krótko- i długoterminowych długów oraz innych stałych płatności i zobowiązań.
  • Kapitał akcjonariuszy to ogólna wartość majątku firmy po odjęciu całkowitych zobowiązań.

Wynik zazwyczaj przedstawiany jest w formie liczby całkowitej lub ułamka. Możesz go jednak łatwo przekształcić w procent, mnożąc przez 100. Na przykład 0,6 = 60% i 1,2 = 120%.

Przykład

Załóżmy, że mamy bilanse dwóch firm.

Firma A odnotowała całkowite zobowiązania na poziomie 172 000 000 USD i kapitał akcjonariuszy w wysokości 134 000 000 USD.

Z kolei firma B odnotowała całkowite zobowiązania na poziomie 44 000 000 USD i kapitał akcjonariuszy w wysokości 120 000 000 USD.

W tym przypadku wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego firmy A wynosi 172 000 000 USD / 134 000 000 USD = 1,28 czyli 128%.

Z kolei wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego firmy B wynosi 44 000 000 USD / 120 000 000 USD = 0,36 czyli 36%.

W tym przykładzie możemy wywnioskować, że firma A przyjmuje bardzo ryzykowną metodę finansowania, która w dużym stopniu opiera się na wierzycielach, a nie na kapitale dostarczanym przez akcjonariuszy.

Z kolei opieranie się na kapitale akcjonariuszy, a nie na wierzycielach, daje firmie B większą stabilność finansową i lepszą kontrolę nad jej operacjami, mimo że ma mniejszy łączny majątek niż firma A.

Znaczenie tej metryki

Jak wcześniej ustalono, wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego jest jednym z wskaźników, które pomagają nam analizować styl pozyskiwania kapitału przez różne firmy.

Jest to także główny czynnik oceniający zdolność pewnej firmy do wykorzystania i generowania środków za pomocą pożyczek, dlatego inwestorzy i wierzyciele często korzystają z niego, oceniając ryzyko udzielenia pożyczki konkretnej firmie.

Jaka wartość wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego uważana jest za dobrą?

Wyższy lub niższy wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego nie jest koniecznie lepszy lub gorszy, ponieważ różni się on znacząco w zależności od branży.

Ponadto wysoki wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego oznacza, że firma jest agresywna w swojej polityce pożyczkowej. Jednak oznacza to również, że firma jest w stanie generować ogromne przychody, które pozwalają jej pokryć jej zobowiązania finansowe.

Stymuluje to jej wyniki i zachęca wierzycieli i bankierów do dostarczania jej większego kapitału.

Jak poprawić wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego?

Utrzymywanie wysokiego wskaźnika zadłużenia do kapitału własnego może być ryzykowne dla niektórych firm. Jeśli chcesz poprawić swój wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego, utrzymując go na niskim poziomie, oto kilka kluczowych wskazówek, z których korzystają wielu właścicieli firm:

Upewnij się, że spłacasz wszelkie pożyczki tak szybko, jak to możliwe, co obniża Twoją stopę procentową od przyszłych zobowiązań finansowych.

Popraw lub zautomatyzuj swój system zarządzania zapasami, aby przyspieszyć jego rotację, co przyspiesza przepływ gotówki i zwiększa wartość kapitału własnego i aktywów.

Spróbuj poprawić swoją politykę promocji produktu, aby zwiększyć przychody ze sprzedaży i zwiększyć wartość swoich aktywów.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2023-02-15 18:03:55 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-09-19 15:16:47

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...