Kalkulator wskaźnika zadłużenia do aktywów


$
$
$

Analizuj stabilność finansową dowolnej firmy z FinansoPolis

Wskaźnik zadłużenia do aktywów to jeden z najważniejszych wskaźników przy ocenie dźwigni finansowej i czynników ryzyka firmy, które dają nam jaśniejszy obraz jej stabilności finansowej.

Mówiąc prosto, wskaźnik zadłużenia do aktywów mierzy całkowitą kwotę długu i zobowiązań firmy w porównaniu do jej kapitału własnego.

Jeśli chcesz mierzyć ten wskaźnik bez zajmowania się matematyką, powinieneś skorzystać z kalkulatora wskaźnika zadłużenia do aktywów od FianansoPolis.

Czytaj dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym wskaźniku, jego formule oraz tym, jak wpływa na Twoją firmę!

Czym jest wskaźnik zadłużenia do aktywów?

Wskaźnik zadłużenia do aktywów to wskaźnik wypłacalności używany do określenia proporcji aktywów finansowanych przez wierzycieli i dług w stosunku do kapitału własnego i udziałowców.

Wierzyciele często korzystają z tego wskaźnika do oceny dźwigni finansowej firmy oraz zdolności do pozyskiwania większej gotówki poprzez pożyczanie pieniędzy, ale można go również używać do porównywania elastyczności różnych firm w tej samej branży.

Im niższy wskaźnik zadłużenia do aktywów, tym firma będzie bardziej elastyczna i stabilna finansowo, ponieważ może pożyczyć więcej pieniędzy bez obciążenia lub utrzymania firmy przy wysokim ryzyku niewypłacalności.

Jak obliczyć wskaźnik zadłużenia do aktywów

Kalkulator wskaźnika zadłużenia do aktywów Calcopolis może zaoszczędzić Ci wszelkich kłopotów związanych z obliczeniami, ale oto dokładniejsze spojrzenie na używaną formułę matematyczną i sposób jej stosowania:

Formuła wskaźnika zadłużenia do aktywów

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = (Dług krótkoterminowy + Dług długoterminowy) / Całkowite aktywa

Gdzie:

  • Dług krótkoterminowy to wszelkie długi, które dojrzewają w ciągu jednego roku
  • Dług długoterminowy to pozostałe pożyczki i długi znajdujące się na bilansie firmy

Wynik jest zwykle przedstawiany w formie liczby lub ułamka. Jeśli jednak chcesz przedstawić go w postaci procentowej, pomnóż go przez 100

Przykład

Załóżmy, że mamy bilanse dwóch firm.

Bilans firmy A wykazał 78 000 000 USD całkowitego długu i 126 000 000 USD całkowitych aktywów, podczas gdy bilans firmy B wykazał 46 000 000 USD całkowitego długu i 93 000 000 USD całkowitych aktywów.

W takim przypadku wskaźnik zadłużenia do aktywów firmy A wynosi 78 000 000 USD / 126 000 000 USD = 0,62 (62%), podczas gdy firma B ma wskaźnik zadłużenia do aktywów 46 000 000 USD / 93 000 000 USD = 0,49 (49%)

W tym przykładzie firma B ma większą elastyczność finansową i stabilność niż firma A, pomimo niższych aktywów, ponieważ jej wskaźnik zadłużenia do aktywów jest niższy, co czyni ją bezpieczniejszym wyborem dla banku lub inwestora.

Z drugiej strony większość aktywów, które posiada firma A, jest finansowana (62%) i jest dłużna wierzycielom.

Znaczenie tego wskaźnika

Śledzenie wskaźnika zadłużenia do aktywów pozwala ocenić poziom elastyczności finansowej konkretnej firmy.

Dlaczego? Po prostu dlatego, że może pomóc zrozumieć, w jakim stopniu wierzyciele i dłużnicy kontrolują działania firmy.

Z tego powodu niektórzy analitycy uważają wskaźnik zadłużenia do aktywów za stosunek między aktywami należącymi do wierzycieli a aktywami, które faktycznie należą do akcjonariuszy.

Wskaźnik odzwierciedla zdolność firmy do pozyskiwania większej płynności i przepływów pieniężnych z długów, ponieważ bankierzy i analitycy finansowi często korzystają z niego do oceny wartości ryzyka udzielenia określonej firmie pożyczki.

Ponadto wskaźnik zadłużenia do aktywów można używać do bezpośredniego porównywania statusu dźwigni konkurencyjnych firm w tej samej branży, jak wyjaśniono w powyższym przykładzie.

Jak poprawić wskaźnik zadłużenia do aktywów

Posiadanie lepszego wskaźnika zadłużenia do aktywów to świetny sposób, aby stać się bardziej uprawnionym do uzyskania pożyczek finansowych z niższym ryzykiem. Jeśli chcesz poprawić swój wskaźnik zadłużenia do aktywów, oto kilka wskazówek, które powinieneś wziąć pod uwagę:

Restructuryzuj swoje długi poprzez refinansowanie, aby zmniejszyć wysoką stopę procentową obecnych pożyczek.

Wprowadź taktyki zwiększające sprzedaż, aby zwiększyć łączną wartość aktywów, co obniża ogólny wskaźnik zadłużenia do aktywów.

Popraw system zarządzania zapasami, aby przyspieszyć ich obrót. Przyspiesza to przepływ gotówki i zwiększa kapitał własny, co zwiększa wartość twoich aktywów.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2023-02-15 17:14:56 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-09-19 14:59:24

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...