Kalkulator zysku na akcję


akcji

Przeanalizuj rentowność firmy, obliczając zysk na akcję.

Ten prosty narzędzie online oblicza zysk na akcję (EPS), popularny wskaźnik rentowności firmy. Obliczenie EPS dostarcza cennych informacji na temat kondycji biznesowej i stanowi podstawę dla bardziej zaawansowanej analizy potencjalnych inwestycji.

Z tego artykułu nauczysz się, czym jest zysk na akcję, jak można go obliczyć oraz jakie ma ono zastosowania w praktyce. Na koniec zwrócimy uwagę na pewne ograniczenia EPS, aby lepiej zrozumieć, jak właściwie interpretować jego wartość.

Czym są Zyski na Akcję?

Zysk na Akcję definiowany jest jako zysk netto firmy podzielony przez liczbę wyemitowanych akcji zwykłych. Wartość tego wskaźnika reprezentuje rentowność firmy.

  • EPS pokazuje, ile zysku firma generuje na jedną akcję.
  • Im wyższa wartość EPS, tym firma jest bardziej rentowna.
  • Zysk na Akcję pozwala na porównanie wyników firmy z jej konkurentami lub benchmarkami branżowymi.
  • EPS uwzględnia tylko akcje zwykłe i ignoruje akcje uprzywilejowane.

Jak obliczyć zysk na akcję?

Istnieją dwie metody obliczania wartości EPS: podstawowe EPS (Basic EPS) i rozcieńczone EPS (Diluted EPS).

Podstawowe EPS uwzględnia tylko wyemitowane akcje zwykłe, podczas gdy rozcieńczone EPS uwzględnia liczbę akcji, które firma mogłaby wyemitować na podstawie istniejących opcji na akcje, praw do akcji i jednostek akcji ograniczonych.

Wszystkie potrzebne wartości do obliczenia zysku na akcję można znaleźć w bilansie i rachunku zysków i strat firmy.

Najłatwiejszym sposobem na obliczenie zysku na akcję jest użycie naszego kalkulatora EPS. Alternatywnie, można obliczyć jego wartość, korzystając ze wzoru na EPS przedstawionego poniżej.

Wzór na Zysk na Akcję

Wzór na podstawowe EPS przedstawia się następująco:

EPS = (zysk_netto – dywidendy_na_akcje_uprzywilejowane) / wyemitowane_akcje_zwykłe

Gdzie:

  • zysk_netto - całkowite przychody minus koszty firmy.
  • dywidendy_na_akcje_uprzywilejowane - płatności dywidendy dla posiadaczy akcji uprzywilejowanych.
  • wyemitowane_akcje_zwykłe - liczba wyemitowanych akcji zwykłych. Ponieważ liczba akcji może się zmieniać w czasie, dobrą praktyką jest korzystanie ze średniej ważonej liczby akcji zwykłych. Można uprościć obliczenia, używając liczby akcji wyemitowanych na koniec okresu.

Jaka jest dobra wartość EPS?

Dobry EPS z pewnością powinien mieć wartość dodatnią, ponieważ ujemny EPS oznacza, że firma wygenerowała stratę. Wartość EPS można uznać za dobrą, jeżeli jest wyższa niż standardy branżowe.

Alternatywnie, można analizować zmiany wartości EPS w czasie. Rosnąca wartość EPS to dobry znak. Jednakże warto pamiętać, że jeżeli firma wykupuje własne akcje, może to zmniejszyć liczbę akcji w obrocie i sztucznie zwiększyć wartość EPS.

Zastosowania wskaźnika EPS w praktyce

EPS jest samodzielnym wskaźnikiem finansowym ujawniającym informacje o zyskach firmy. Jest on także podstawą do znacznie bardziej zaawansowanych analiz.

EPS jest kluczowym elementem do obliczenia wskaźnika Cena do Zysku (P/E).

Wzrost Zysku na Akcję (EPS growth) to popularna metoda szukania możliwości inwestycyjnych.

EPS jest częścią popularnej metody wyceny firmy nazywanej zdyskontowany przepływ gotówkowy.

Ograniczenia wskaźnika EPS

Aby wyciągnąć właściwe wnioski z analizy EPS, należy zrozumieć ograniczenia tego wskaźnika.

Zmiany w polityce wewnętrznej firmy mogą wpłynąć na EPS

Jak wspomniano wcześniej, firma może podjąć działania wpływające na wartość EPS. Na przykład, firma może zmniejszyć liczbę akcji w obrocie, wykupując własne akcje.

Mniejsza liczba akcji w obrocie oznacza mniejszy mianownik w formule EPS, co zwiększa jego wartość, podczas gdy zysk netto pozostaje niezmieniony.

Zmiany w polityce rachunkowości wpływającej na raportowanie zysków mogą również wpłynąć na wartość EPS.

EPS nie uwzględnia ceny akcji

Chociaż EPS dostarcza informacji o rentowności firmy, nie uwzględnia ceny akcji, dlatego nie mówi, czy firma jest w danym momencie dobrą inwestycją.

Należy przeprowadzić bardziej dogłębną analizę, zanim zidentyfikuje się dobre możliwości inwestycyjne.

EPS ignoruje kapitał potrzebny do wygenerowania zysków

Kolejnym znaczącym mankamentem analizy EPS jest to, że nie analizuje ona ilości kapitału potrzebnego do wytworzenia zysków. Dlatego warto rozszerzyć analizę EPS, obliczając rentowność kapitału własnego lub rentowność kapitału zaangażowanego, aby lepiej zrozumieć wyniki firmy.

EPS nie odzwierciedla wartości wypłaconych dywidend

W końcu, zysk na akcję nie informuje, ile dywidendy firma wypłaci. To zależy od zarządu firmy, jak dużo zysków zostanie wypłacone jako dywidendy, a ile zostanie zatrzymane na przyszłe inwestycje.

Podobne wskaźniki

EPS to jeden z wielu wskaźników rentowności, które można obliczyć za pomocą Calcopolis. Najbardziej popularne to marża bruttoEBITEBITDAROAROCEROE. Każdy z nich analizuje wyniki firmy z nieco innego punktu widzenia.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-10-18 17:38:26 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-30 14:46:18

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...