Kalkulator Stopnia Dźwigni Operacyjnej


%
%
Pierwszy okres
2nd period

Kluczowe fakty dotyczące dźwigni operacyjnej

dźwignia

Próbujesz obliczyć stopień dźwigni operacyjnej (ang. Degree of Operating Leverage, DOL)?

Rozumiemy, że czasem może to być kłopotliwe. Dlatego stworzyliśmy kalkulator stopnia dźwigni operacyjnej, aby pomóc Ci w tym procesie!

Chcesz dowiedzieć się więcej o DOL? W dzisiejszym wpisie również wyjaśnimy wszystko, co musisz wiedzieć o DOL i jak interpretować wyniki. Czytaj dalej!

Czym jest Stopień Dźwigni Operacyjnej?

Stopień dźwigni operacyjnej to wskaźnik finansowy który może pomóc Ci zmierzyć wrażliwość dochodu operacyjnego firmy.

Mówiąc bardziej szczegółowo, mierzy on, jak bardzo dochód operacyjny firmy zmieni się w odpowiedzi na zmianę dotyczącą sprzedaży.

Zazwyczaj firmy, które mają duży udział kosztów stałych w stosunku do kosztów zmiennych, mają wyższy stopień dźwigni operacyjnej.

Jak obliczyć Stopień Dźwigni Operacyjnej?

Istnieją różne metody obliczania DOL. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Wzór 1

DOL = Zmiana Dochodu Operacyjnego / Zmiana w Sprzedaży

Możemy użyć poprzedniego wzoru, ponieważ wskaźnik dźwigni operacyjnej jest związany z strukturą kosztów. W efekcie możemy obliczyć DOL przy użyciu marży wkładu firmy, która jest różnicą między całkowitą sprzedażą a zmienną sprzedażą.

Wzór 2

DOL = Zmiana EBIT / Zmiana w Sprzedaży

Gdzie:

  • EBIT to łączne zyski przed opodatkowaniem i odsetkami.

W niektórych przypadkach możesz potrzebować obliczyć procentową zmianę w EBIT.

Przykład

Załóżmy, że następujące informacje finansowe należą do firmy „X” w pierwszym roku:

Przychody roczne: $400,000

Koszty operacyjne: $50,000

Oto informacje finansowe na drugi rok:

Przychody roczne: $500,000

Koszty operacyjne: $80,000

Najpierw musimy obliczyć EBIT dla obu lat.

W pierwszym roku EBIT wynosi $400,000 - $50,000 = $350,000

W drugim roku EBIT wynosi $500,000 - $80,000 = $420,000

Następnie musimy obliczyć % zmiany w EBIT od pierwszego do drugiego roku:

1 - (EBIT 2 / EBIT 1) = 20%

Potem musimy obliczyć % zmiany w sprzedaży od pierwszego do drugiego roku:

1 - (Przychody Roczne 2 / Przychody Roczne 1) = 25%

W końcu możemy obliczyć DOL firmy:

Stopień Dźwigni Operacyjnej = Zmiana w EBIT / Zmiana w Sprzedaży = 20% / 25% = 0.8

Jeśli nadal masz problemy z obliczeniem DOL swojego biznesu, zawsze możesz skorzystać z naszego kalkulatora stopnia dźwigni operacyjnej oraz innych pomocnych narzędzi na FinansoPolis.

Jaki jest dobry wskaźnik dźwigni operacyjnej?

Im wyższy jest DOL, tym bardziej wrażliwy jest EBIT firmy na zmiany w sprzedaży.

Typowo, wysoki DOL oznacza, że firma ma większą część kosztów stałych w porównaniu z kosztami zmiennymi. Innymi słowy, każdy wzrost sprzedaży może spowodować wzrost dochodu operacyjnego.

Firma o wysokim DOL może obserwować ogromne zmiany w zyskach przy stosunkowo mniejszej zmianie w sprzedaży. Oznacza to jednak również, że firma może mieć wyższe ryzyko operacyjne.

Z kolei firma o niskim DOL ma ogromną część swojej ogólnej struktury kosztów jako koszty zmienne.

Zalety i wady wysokiej dźwigni operacyjnej

Dla właściciela firmy zrozumienie implikacji dźwigni operacyjnej jest kluczowe. Firma o wysokiej dźwigni operacyjnej często znajduje się w unikalnej pozycji, zarówno korzystnej, jak i pełnej wyzwań. Ale co to dokładnie oznacza i jak może wpłynąć na wynik finansowy?

Zalety wysokiej dźwigni operacyjnej:

  1. Skalowane zyski: Jedną z najbardziej wyraźnych zalet firmy o wysokiej dźwigni operacyjnej jest potencjał pomnażanai zysków. Ponieważ dźwignia operacyjna mierzy wrażliwość dochodu operacyjnego na procentową zmianę w sprzedaży, wyższy DOL oznacza, że nawet niewielki wzrost sprzedaży może prowadzić do znacznego wzrostu zysków.

  2. Stabilne koszty stałe: Wysoka dźwignia operacyjna zwykle wskazuje, że firma ma większą proporcję kosztów stałych w porównaniu do kosztów zmiennych. Może to być korzystne na stabilnych lub rosnących rynkach, ponieważ firma nie ponosi dodatkowych kosztów związanych ze wzrostem produkcji czy sprzedaży.

  3. Poprawiona pozycja konkurencyjna: Firmy z większą ilością kosztów stałych często mogą cenować swoje produkty lub usługi bardziej konkurencyjnie. Dzieje się tak, ponieważ koszty pozostają stosunkowo stałe niezależnie od wolumenu sprzedaży.

Wady wysokiej dźwigni operacyjnej:

  1. Zwiększone ryzyko: Odwrotną stroną potencjału zwiększenia zysków jest ryzyko powiększenia strat. Jeśli nastąpi procentowy spadek sprzedaży, firma o wysokiej dźwigni operacyjnej może doświadczyć bardziej znaczącego procentowego spadku EBIT (zysku przed odsetkami i podatkami).

  2. Ograniczona elastyczność: Firmy o wysokich kosztach stałych mogą mieć trudności z szybkim dostosowywaniem się do zmian na rynku. Na przykład, jeśli nastąpi recesja, przedsiębiorstwo nadal ponosi te stałe koszty, co może obciążyć finanse.

  3. Podatność na wahania rynkowe: Firmy o wyższym DOL są bardziej narażone na niestabilność rynku. Spadek sprzedaży ma bardziej wyraźny wpływ na rentowność z powodu wzmocnionego efektu dźwigni operacyjnej.

  4. Potrzeba stałej sprzedaży: Aby utrzymać rentowność i pokryć koszty stałe, firmy o wysokiej dźwigni operacyjnej muszą zapewnić stałą sprzedaż. Może to być punkt nacisku, zwłaszcza w branżach narażonych na wahania.

Chociaż potencjał zwiększenia rentowności dzięki wysokiej dźwigni operacyjnej jest kuszący, konieczne jest zważenie tego wobec ryzyka. Dobrą praktyką dla przedsiębiorstw jest okresowe obliczanie stopnia dźwigni operacyjnej, aby upewnić się, że nie są zbyt narażone na pułapki, korzystając jednocześnie z korzyści.

Jak ten wskaźnik może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji?

poprawa sprzedaży

DOL może pomóc każdej firmie w określeniu odpowiedniego poziomu dźwigni operacyjnej. Może to pomóc firmie w maksymalnym wykorzystaniu korzyści z dochodu operacyjnego.

Co ważniejsze, może pomóc firmom ocenić ich strukturę kosztów i aktualne modele biznesowe. Dzięki temu firma może wprowadzać zmiany w celu zwiększenia zysków operacyjnych.

Na przykład firma o wysokim DOL nie musi zwiększać wydatków, aby rozszerzyć swój wolumen sprzedaży o więcej biznesu.

Z kolei firma o niskim DOL zwykle wydaje więcej pieniędzy na środki trwałe, aby zwiększyć sprzedaż.

Jaka jest różnica między dźwignią operacyjną a dźwignią finansową?

Dźwignia operacyjna to w zasadzie wskaźnik struktury kosztowej firmy. Z kolei dźwignia finansowa wskazuje, w jakim stopniu firma korzysta z długu do finansowania swojej działalności.

Oba wskaźniki są niezbędne dla każdego przedsiębiorstwa. W rzeczywistości istnieje związek między tymi dwoma wskaźnikami, ponieważ zyski operacyjne mogą być zwiększane przez finansowanie.

Podsumowanie

Jeśli chcesz szybko obliczyć stopień dźwigni operacyjnej bez przeprowadzania wielu ręcznych obliczeń, po prostu skorzystaj z naszego kalkulatora stopnia dźwigni operacyjnej.

Zapraszamy do sprawdzenia innych naszych narzędzi na FinansoPolis!


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2023-02-21 17:28:44 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-09-21 09:54:50

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...