Kalkulator średnich kosztów stałych


szt

Trzymaj koszty stałe pod kontrolą dzięki FinansoPolis.

Dzięki temu kalkulatorowi średnich kosztów stałych możesz znaleźć średni stały koszt jednostkowy wyprodukowanego produktu lub obsłużonego klienta. Jest to niezbędna informacja dla każdego właściciela firmy, który chce zoptymalizować rentowność swojego przedsiębiorstwa.

W tym artykule wyjaśniamy:

  1. Czym są koszty stałe?
  2. Dlaczego są ważne?
  3. Jak możesz je zoptymalizować, aby zwiększyć swoje zyski?

Czym są koszty stałe?

Koszty stałe reprezentują wszystkie wydatki, które są niezależne od Twojej wielkości sprzedaży. Innymi słowy, musisz je płacić nawet wtedy, gdy nic nie sprzedajesz.

Jakie są przykłady kosztów stałych?

Najbardziej typowe koszty stałe to czynsz, wynagrodzenia, raty pożyczek, koszty leasingu itp.

Co więcej, istnieją rodzaje kosztów, które można przypisać do tej kategorii w zależności od modelu płatności. 

Na przykład kampania marketingowa na zewnątrz, która kosztuje Cię stałą kwotę pieniędzy, niezależnie od wygenerowanej sprzedaży, zostanie zaklasyfikowana jako koszt stały. W przeciwieństwie do tego prowizja w programie Amazon FBA zostanie zaklasyfikowana jako koszt zmienny, ponieważ jej koszt zależy od wielkości wygenerowanej sprzedaży. 

Co oznacza średni koszt stały?

Średni koszt stały (AFC) reprezentuje całkowity stały koszt jednostkowy produktu lub usługi Twojego przedsiębiorstwa. 

Wartość średnich kosztów stałych maleje, gdy Twoja sprzedaż rośnie. Dzięki temu, z rozwojem Twojego biznesu, uzyskasz większy zysk z każdej transakcji.

Obliczając wartość AFC dla docelowej wielkości sprzedaży, możesz oszacować, jak zmieni się struktura kosztów, gdy rozwijasz swój biznes.

Średni Koszt Stały i Średni Koszt Zmienny są kluczowe dla skonstruowania skutecznego cennika i planu rozwoju Twojego biznesu. Zobacz kalkulator AVC aby dowiedzieć się więcej.

Jak obliczyć średni koszt stały?

Jeśli chcesz znaleźć średni koszt stały Twojego przedsiębiorstwa, postępuj zgodnie z procedurą.

  1. Zsumuj wszystkie swoje koszty stałe.
  2. Sprawdź łączną ilość sprzedanych jednostek.
  3. Podstaw wartości do wzoru AFC.

Wzór średniego kosztu stałego

Wzór Średniego Kosztu Stałego

Gdzie:

  • TFC - całkowite koszty stałe Twojego przedsiębiorstwa
  • Q - ilość sprzedanych produktów

Jak kalkulator AFC może Ci pomóc?

Znając wartość Twojego kosztu stałego jest to pierwszy krok do optymalizacji zysków. Po obliczeniu jego wartości możesz zapisać wszystkie jego składniki i zastanowić się, co możesz zrobić, aby zmniejszyć jego wartość.

Szukaj kosztów, które można by było zredukować, a może można by je było całkowicie wyeliminować.

Utrzymywanie niskich kosztów stałych to jedna strona medalu. Ponieważ AFC spada wraz z wzrostem Twojej sprzedaży, rozważ bardziej agresywną ekspansję. 

Na przykład kampanie marketingowe, które generują niskie zyski przy obecnym poziomie Twojej sprzedaży, mogą stać się bardzo lukratywną inwestycją, gdy większa sprzedaż zmniejszy udział kosztów stałych w strukturze kosztów Twojego przedsiębiorstwa.

Obniżanie średnich kosztów stałych zwiększy Twoją marżę brutto i zysk księgowy Twojego przedsiębiorstwa.

Zobacz również

Odwiedź kalkulator zysku ekonomicznego, aby lepiej zrozumieć rentowność Twojego biznesu.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-09-17 16:34:00 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-22 17:34:01

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...