Oprocentowanie Efektywne Kalkulator


%

Podejmuj lepsze decyzje dzięki znajomości Efektywnej Rocznej Stopy Procentowej

obliczanie efektywnej stopy procentowe

Kalkulator Efektywnej Rocznej Stopy Procentowej to świetne narzędzie. Pozwala Ci porównać stopy zwrotu z Twojej inwestycji lub efektywne koszty Twojego kredytu, gdy okresy kapitalizacji odsetek są różne. Czy jest to miesięczna, roczna, czy kwartalna kapitalizacja, to narzędzie oblicza dla Ciebie EAR (Effective Annual Rate).

Poniżej znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o Efektywnej Rocznej Stopie Procentowej. Dowiesz się również, dlaczego jest ważna i jaki jest wzór do jej obliczenia.

Co to jest Efektywna Roczna Stopa Procentowa?

Mówiąc prosto, Efektywna Stopa Procentowa Roczna to "rzeczywista" stopa procentowa, którą otrzymujesz z inwestycji lub płacisz za kredyt. Oznacza to, że jest to prawdziwy procent odsetek, po obliczeniu i skapitalizowaniu go, przez określony okres.

Zwykle Efektywna Stopa Procentowa Roczna jest wyższa niż stopa nominalna, która jest podstawową stopą procentową często podawaną przez instytucję finansową.

EAR również różni się w zależności od wybranego okresu kapitalizacji.

Czym jest Okres Kapitalizacji?

Okres kapitalizacji to czas, po którym odsetki są dodawane do głównej kwoty kredytu lub inwestycji. Może to być miesięczny, kwartalny lub roczny okres.

W konsekwencji, liczba okresów kapitalizacji wynosi 1 dla rocznych odsetek, 4 dla kwartalnych odsetek i 12 dla miesięcznych odsetek. Im wyższa liczba okresów kapitalizacji, tym większy wzrost Efektywnej Stopy Procentowej Rocznej.

Jak obliczyć Efektywną Stopę Procentową Roczna?

Porównując efektywną stopę procentową do stopy nominalnej, zauważysz, że ta ostatnia jest niższa. Wynika to z faktu, że stopa nominalna reprezentuje roczny procent, bez uwzględnienia kapitalizacji. Więc jak obliczyć Efektywną Stopę Procentową Roczna?

Podstawowo, Efektywna Stopa Procentowa Roczna inwestycji z roczną kapitalizacją nadal ma taką samą wartość jak stopa nominalna. Wynika to stąd, że w tym przypadku kapitalizacja ma wartość jedną.

Z drugiej strony, jeśli chodzi o inwestycje z kapitalizacją kwartalną lub miesięczną, istnieje prosty wzór do obliczenia EAR.

Wzór EAR

Wzór EAR jest dość prosty. Oto jak wygląda:

EAR = ((1+ stopa procentowa nominalna / liczba okresów kapitalizacji) ^ liczba okresów kapitalizacji) - 1

Przykład #1: Kapitalizacja roczna

Dany bank oferuje certyfikaty inwestycyjne ze stopą procentową nominalną 8% rocznie. Klient decyduje się zainwestować kwotę 10 000 $ na jeden rok. Ten klient wybiera opcję rocznej kapitalizacji.

W tym przypadku liczba okresów kapitalizacji wynosi jeden. W związku z tym obliczasz EAR w następujący sposób:

EAR = ((1+0,08/1)^1) - 1 = 8%

To wyjaśnia, dlaczego EAR jest taka sama jak stopa nominalna dla rocznej kapitalizacji.

Przykład #2: Kapitalizacja kwartalna

Jeśli chodzi o kapitalizację kwartalną, liczba okresów kapitalizacji wzrasta do czterech. Wynika to z faktu, że cztery to liczba kwartałów w jednym roku. W związku z tym, EAR wzrasta do:

EAR = ((1+0,08/4)^4) - 1 = 8,243%

Przykład #3: Kapitalizacja miesięczna

Podobnie, liczba okresów kapitalizacji przy miesięcznej stopie procentowej wynosi 12. W związku z tym, EAR wynosi:

EAR = ((1+0,08/12)^12) - 1 = 8,3%

Znaczenie Efektywnej Stopy Procentowej Rocznej

Znajomość Efektywnej Stopy Procentowej Rocznej jest dość kluczowa, gdy decydujesz się zainwestować pewną sumę pieniędzy lub ubiegać się o kredyt.

Pomaga Ci zrozumieć rzeczywisty zwrot z inwestycji, kiedy kapitalizacja jest różna. Co więcej, pozwala Ci obliczyć koszty kredytu, który spłacasz w różnych okresach kapitalizacji.

Dodatkowo, obliczanie EAR pozwala Ci porównać różne typy inwestycji, takie jak certyfikaty depozytowe (CD) z różnymi okresami kapitalizacji lub różne instrumenty inwestycyjne.

Dzięki temu stajesz się w pełni świadomy efektów wynikających z wyborów, które robisz, na przykład CD, które jest typem konta depozytowego versus konto oszczędnościowe.

EAR jest równie ważna dla firm, co dla osób fizycznych. Wynika to z faktu, że koszt długu ma bezpośredni wpływ na rentowność biznesu. Innymi słowy, im wyższy jest koszt odsetek, tym niższy staje się dochód netto firmy.

Przydatne narzędzia

Na FinansoPolis znajdziesz liczne kalkulatory, które pomogą ci w akumulowaniu oszczędności np. kalkulator procentu składanego, kalkulator życia z oszczędności, czy rozbudowany kalkulator FIRE.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-11-17 16:20:38 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-06-19 12:49:50

© FinansoPolis 2023-2023 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...