Kalkulator Lokat


$
%
%

Obliczanie realnych zysków z lokat

lokata

Czym jest lokata?

Lokata to instrument finansowy, w którym zgadzasz się zdeponować swoje pieniądze na określony czas w zamian za oprocentowanie. 

Typowo, lokaty są oferowane przez banki i są klasyfikowane jako inwestycje o niskim ryzyku, ale również niskim zwrocie. Zazwyczaj zyski z lokat są wyższe niż z kont oszczędnościowych .

Wartość stopy procentowej zależy od długości umowy i czasami od początkowej kwoty pieniędzy.

Chociaż ostateczna stopa procentowej jest wewnętrzną polityką banku, zależy ona od stóp funduszy federalnych kontrolowanych przez banki centralne lub Rezerwę Federalną w USA, co zależy od ich aktualnej polityki wobec inflacji. 

Stopa procentowa lokaty najczęściej jest stała przez cały okres umowy, chociaż istnieją typy lokat z zmiennym oprocentowaniem.

Jak lokaty różnią się od kont oszczędnościowych?

Najważniejsza różnica między lokatami a kontami oszczędnościowymi dotyczy dostępu do depozytu. Środki na kontach oszczędnościowych można wykorzystać w dowolnym momencie bez żadnych ograniczeń, podczas gdy jeśli chcesz wypłacić pieniądze z lokaty, musisz zerwać umowę i stracisz do tej pory zarobione odsetki. 

Drugim powodem jest to, że lokaty zwykle mają wyższe stopy procentowe niż konta oszczędnościowe, ale mogą istnieć wyjątki.

Jak kalkulator lokat może ci pomóc?

Ten prosty kalkulator lokat online pozwala ci obliczyć potencjalne zarobki z odsetek od lokaty. Narzędzie to może obliczyć przyszłe zwroty z różnych typów depozytów niezależnie od terminu, częstotliwości kapitalizacji i efektywnej stopy procentowej.

Jak korzystać z tego kalkulatora lokat?

Nasze narzędzie jest łatwe w użyciu. Musisz tylko wypełnić powyższy formularz i kliknąć Oblicz. 

Jednak, aby poprawnie interpretować wyniki, musisz zrozumieć znaczenie wszystkich pól formularza.

Depozyt początkowy

To pieniądze, które planujesz wpłacić do banku na początek lokaty. 

Okres

Liczba miesięcy lub lat, na które chcesz zdeponować swoje pieniądze. 

Stopa procentowa

Stopa procentowa oferowana przez twój bank. 

Częstotliwość kapitalizacji

To ważny parametr, który wpływa na twoją efektywną stopę procentową APY. Im częściej odsetki są kapitalizowane, tym wyższy jest rzeczywisty zwrot z lokaty. Nasze narzędzie pozwala wybierać między miesięczną, kwartalną i roczną częstotliwością kapitalizacji.

Efektywna roczna stopa procentowa

Efektywna stopa procentowa, uwzględnia deklarowaną stopę procentową z umowy i częstotliwość kapitalizacji. Dla częstych kapitalizacji, efektywna stopa procentowa APY jest wyższa, ponieważ odsetki zarobione w poprzednim okresie są bazą do przyszłych obliczeń odsetek.

Jak obliczyć dochód z lokaty?

Aby obliczyć dochód z lokaty, powinieneś użyć formuły na odsetki złożone.

Formuła lokaty

Jeśli chcesz obliczyć przyszłą wartość swojego depozytu, użyj poniższej formuły.

A = P(1+r/n)(nt)

Gdzie:

A = przyszła wartość początkowej kwoty

P = początkowa kwota

r = roczna stopa procentowa jako liczba dziesiętna

n = liczba okresów kapitalizacji odsetek w ciągu roku

t = liczba lat, przez które pieniądze są inwestowane. (Jeśli chcesz krótszy okres, możesz zastąpić 1/4 kwartałem)

W wyniku tej formuły otrzymasz końcową wartość swojej inwestycji ze wszystkimi nagromadzonymi odsetkami. 

Formuła dochodu z lokaty

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaka jest efektywna stopa procentowa APY lokaty, użyj poniższej formuły. 

APY = (1+r/n)(nt) - 1


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-06-11 14:29:10 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-06-15 15:45:52

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...