Konwerter procentów na ułamki zwykłe


%

Zamień wartość procentową na ułamek zwykły

Ten konwerter procentu na ułamek to narzędzie, które pomaga szybko i dokładnie przeliczyć dowolny procent na ułamek. Możesz nawet wprowadzić procenty z miejscami dziesiętnymi i zamienić je na ułamki zwykłe.

Możesz także cofnąć taką operację, używając przelicznika ułamków na procent.

Warto zauważyć, że jeśli przeliczysz procent o wartości większej niż 100%, otrzymasz liczbę mieszaną, a nie ułamek.

Aby to wyjaśnić, każdy procent większy niż 100% daje ułamki niewłaściwe. Jest to rodzaj ułamka, w którym licznik (górna liczba) ma większą wartość niż mianownik (dolna liczba), np. .

Niewłaściwe ułamki zwykłe są zwykle konwertowane na liczby mieszane poprzez dzielenie długie, co ten kalkulator online robi automatycznie.

Dlaczego zamiana procentów na ułamki jest tak wygodna?

Ponieważ ułamków zwykłych używamy w różnych aspektach naszego życia, konwersja procentów na ułamki może być przydatna w różnych scenariuszach.

Widzisz, ułamki reprezentują część całości lub po prostu coś większego. W ten sposób pomagają lepiej zrozumieć, co wskazuje konkretny procent.

Załóżmy na przykład, że podczas zakupów natknąłeś się na parę skarpetek przecenionych o 25%. Przeliczając ten procent na ułamek, będziesz mieć pewność, że będziesz mieć ten element przez  niższa od pierwotnej ceny.

Jak zamienić procent na ułamek?

Przyjrzyjmy się teraz, jak ręcznie zamienić procent na ułamek. Obliczenie to jest dość proste i składa się z dwóch lub trzech głównych kroków, w zależności od wartości procentowej.

Jeśli jest to liczba całkowita, na przykład 60, wystarczy wykonać dwa kroki, aby zamienić ją na ułamek. Jeśli procent ma miejsce po przecinku, np. 35,5, wykonaj trzy kroki.

Poniżej znajdują się szczegółowe wyjaśnienia wszystkich kroków z przykładem na końcu; spójrz:

Krok 1: Podziel przez 100

Pierwszym krokiem jest konwersja procentu na liczbę całkowitą lub dziesiętną, w zależności od przypadku. Aby to osiągnąć, podziel uzyskany procent przez 100.

Na przykład, jeśli procent wynosi 38,5%, w tym kroku należy go zmienić na , aby uzyskać 0,385

Krok 2 (opcjonalnie): Zamień liczbę dziesiętną na liczbę całkowitą

Ten krok dotyczy tylko procentów z miejscami dziesiętnymi; jeśli twój ma liczbę całkowitą, możesz ją pominąć. Jeśli masz liczbę dziesiętną, musisz przekonwertować ją na liczbę całkowitą.

Rozpocznij od zliczenia liczby cyfr po prawej stronie przecinka dziesiętnego. Wynik x będzie potęgą licznika i mianownika ułamka . Następnie podziel ten ułamek, , według liczby dziesiętnej, aby usunąć miejsca dziesiętne.

Krok 3: Uprość ułamek

Ogólnie rzecz biorąc, każdy ułamek można skrócić, jeśli licznik i mianownik można podzielić przez tę samą liczbę.

Jeśli masz ułamek, który można uprościć, znajdź Największy Wspólny Dzielnik (NWD). Następnie podziel licznik i mianownik przez GCF, aby otrzymać ułamek zredukowany.

Przykład: Zamień 87,5% na ułamek

 

  1. Podziel wartość procentową przez 100:
  2. Since there are three places after the decimal, multiply it by :

     
  3. Aby uprościć ten ułamek, pomnóż licznik i mianownik przez GCF, czyli 125:

Podobne narzędzia

To tylko jedno z wielu przydatnych narzędzi matematycznych dostępnych na FiansnsoPolis. Na naszej stronie internetowej dostępnych jest wiele konwerterów, które pozwalają uniknąć głupich błędów w rutynowych obliczeniach. 

Można na przykład znaleźć ułatwiacz proporcji lub narzędzie do upraszczania ułamków złożonych a> na bardziej czytelne wersje.

Jeśli chcesz opanować obliczenia ułamków, możesz odświeżyć pamięć o pojęciach, których nauczyłeś się w szkole podstawowej, takich jak Największy Wspólny Dzielnik i Najmniejszy wspólny mianownik. Pozwoli Ci to uniknąć wielu błędów w przyszłości.

 


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-12-22 16:53:53 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-27 14:30:17

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...