Kalkulator Największego Wspólnego Dzielnika (NWD)


Z FinansoPolis bez trudu znajdziesz Największy Wspólny Dzielnik (NWD)

To narzędzi pomoże Ci obliczyć NWD dowolnego zestawu liczb za pomocą wbudowanego kalkulatora największego wspólnego dzielnika. Możesz użyć tego narzędzia, aby uprościć ułamki zwykłe, rozwiązać problemy z algebrą lub podzielić obiekty na grupy.

W tym krótkim i poręcznym przewodniku omówimy także definicję, zastosowania i metody rozwiązywania problemów NWD. Zaczynamy!

Co to jest największy wspólny czynnik?

Krótko mówiąc, największy wspólny współczynnik (NWD) to największa liczba, która dokładnie i równomiernie dzieli podane liczby bez pozostawiania reszty.

Innym sposobem zdefiniowania NWD jest najwyższa liczba będąca współczynnikiem dwóch lub więcej podanych liczb.

Przykład: dla danych liczb 8 i 12 największa liczba dzieląca je bez reszty wynosi 4. Oznacza to, że 4 to największy wspólny dzielnik.

Inne nazwy największego wspólnego czynnika są następujące:

 • Największy wspólny dzielnik (NWD)
 • Najwyższy wspólny współczynnik
 • Największy wspólny środek
 • Najwyższy wspólny dzielnik
 • Największy wspólny mianownik (NWM)
 • Najwyższa wspólna miara (NWM)
 • Największa wspólna wielokrotność (NWW)
 • Najwyższa wspólna wielokrotność
 • Najwyższy współczynnik
 • Najwyższy wspólny dzielnik czynnika

Łatwe upraszczanie ułamków dzięki kalkulatorowi NWD

Obliczanie NWD jest szczególnie przydatne w przypadku ułamków.

Na przykład, jeśli chcesz uprościć ułamek zwykły, taki jak 14/21, warto wiedzieć, że największy wspólny dzielnik licznika i mianownika wynosi 7.

Aby kontynuować upraszczanie, podziel 14 i 21 przez 7. Otrzymasz 2 i 3.

Dlatego ułamek 14/21 można uprościć do 2/3.

Tę samą koncepcję możesz zastosować do upraszczania stosunków i rozwiązywania problemów z algebrą.

Poza klasą znajomość największego wspólnego czynnika przydaje się przy dzieleniu obiektów lub osób na dokładne grupy.

Jak znaleźć największy wspólny czynnik (NWD)

Oprócz korzystania z kalkulatora NWD możesz także ręcznie znaleźć największy wspólny czynnik.

Oto niektóre ze sposobów, aby to zrobić:

Metoda wystawiania

W tej metodzie po prostu wyszczególnimy wszystkie czynniki podanych liczb. Następnie dostrzeżemy wspólne czynniki i wybierzemy najważniejszy z nich.

Przykład: Znajdź NWD wynoszący 20 i 40.

Krok 1: Wypisz współczynniki każdej liczby.

Czynniki 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20

Współczynniki 40: 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 40

Krok 2: Zidentyfikuj wspólne czynniki.

Wspólne czynniki: 1, 2, 4, 5, 10, 20

Krok 3: Wybierz największy wspólny współczynnik (NWD).

NWD: 20

Metoda faktoryzacji pierwszej

Tutaj wszystko, co musimy zrobić, to wyrazić podane liczby w czynnikach pierwszych. Następnie uwzględnimy wspólne czynniki, aby uzyskać NWD.

Przykład: znajdź NWD wynoszący 15 i 30.

Czynniki pierwsze liczby 15: 3 x 5

Czynniki pierwsze liczby 30: 3 x 5 x 2

Wspólne czynniki: 3 x 5 lub 15

Dlatego NWD wynosi 15.

Metoda dzielenia

Oto kroki metody dzielenia w celu znalezienia NWD:

Krok 1: Podziel większą liczbę przez mniejszą, stosując dzielenie długie.

Krok 2: Jeśli otrzymasz resztę równą 0, oznacza to, że dzielnikiem jest NWD.

Krok 3: Jeśli reszta nie wynosi 0, skopiuj dzielnik i podziel go przez resztę. Powtarzaj ten krok, aż otrzymasz 0 jako resztę. Ostatnim dzielnikiem jest NWD.

Przykład: znajdź NWD wynoszący 360 i 198.

Krok 1: 360 podzielone przez 198 daje 1, a reszta to 162.

Krok 2: 198 podzielone przez 162 daje 1, a reszta to 36.

Krok 3: 162 podzielone przez 36 daje 4, a reszta to 18.

Krok 4: 36 podzielone przez 18 daje 2, a reszta to 0.

Krok 5: Ponieważ reszta wynosi 0, ostatecznym dzielnikiem jest 18. 18 to NWD.

Zastosowania największego wspólnego czynnika

 1. Upraszczanie ułamków zwykłych:
  Jednym z powszechnych zastosowań NWD jest upraszczanie ułamków. Dzieląc licznik i mianownik ułamka przez ich NWD, możemy wyrazić ułamek w jego najprostszej formie.
 2. Dodawanie i odejmowanie ułamków:
  Dodając lub odejmując ułamki o różnych mianownikach, musimy znaleźć wspólny mianownik. NWD mianowników można wykorzystać do określenia najniższej wspólnej wielokrotności, która następnie może zostać wykorzystana jako wspólny mianownik.
 3. Rozwiązywanie równań:
  NWD można wykorzystać do rozwiązywania równań obejmujących faktoring. Uwzględniając NWD składników równania, możemy uprościć równanie i ułatwić jego rozwiązanie.
 4. Znajdowanie wspólnych czynników:
  NWD można wykorzystać do znalezienia wspólnych czynników między liczbami. Może to być przydatne podczas pracy z rozkładem na czynniki, liczbami pierwszymi lub znajdowaniem wielokrotności liczby.
 5. Upraszczanie wyrażeń:
  NWD można wykorzystać do uproszczenia wyrażeń algebraicznych poprzez uwzględnienie NWD terminów w wyrażeniu. Może to ułatwić pracę z wyrażeniem i pomóc w zidentyfikowaniu wspólnych czynników.
 6. Praca z wielomianami:
  NWD składników wielomianu można wykorzystać do rozłożenia wielomianu na prostsze wyrażenia. Może to być przydatne podczas tworzenia wykresów lub rozwiązywania równań obejmujących wielomiany.
 7. Redukcja ułamków niewłaściwych:
  Pracując z ułamkami niewłaściwymi (gdzie licznik jest większy od mianownika), możemy podzielić licznik i mianownik przez ich NWD, aby utworzyć liczbę mieszaną lub uproszczony ułamek właściwy.
 8. Uproszczenie pierwiastków:
  Podczas pracy z pierwiastkami można zastosować NWD, aby uprościć wyrażenie, wyodrębniając największy idealny kwadrat, który jest współczynnikiem zarówno pierwiastka, jak i współczynnika.
 9. Znajdowanie równoważnych proporcji:
  NWD można wykorzystać do znalezienia równoważnych współczynników, dzieląc licznik i mianownik każdego stosunku przez ich NWD.
 10. Tworzenie wspólnych mianowników dla wyrażeń wymiernych:
  Podczas pracy z wyrażeniami wymiernymi można użyć funkcji NWD do utworzenia wspólnego mianownika poprzez rozłożenie na czynniki każdego mianownika, a następnie pomnożenie go przez brakujące czynniki.
 11. Upraszczanie wyrażeń za pomocą wykładników:
  NWD można wykorzystać do uproszczenia wyrażeń z wykładnikami poprzez rozłożenie na czynniki największej potęgi każdej zmiennej, która jest współczynnikiem wszystkich wyrazów w wyrażeniu.

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że ten kalkulator największego wspólnego czynnika pomógł Ci szybko i wygodnie uczyć się i rozwiązywać równania NWD. Więcej przydatnych i wydajnych kalkulatorów znajdziesz na stronie kategorii matematycznej.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-12-22 18:26:51 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-27 14:46:02

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...