Kalkulator zaokrąglania liczb


W jaki sposób ten kalkulator zaokrąglania liczb może Ci pomóc?

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie wartości do najbliższej znaczącej cyfry może wydawać się prostym zadaniem. W wielu przypadkach tak jest w istocie. Przybliżanie ułamka dziesiętnego do najbliższej liczby naturalnej jest proste nawet dla dzieci.

Jeśli jednak spróbujesz zaokrąglić w górę 8957303479453 do najbliższego miliarda, pomocne będzie skorzystanie z naszego narzędzia.

Nasza strona internetowa pomoże Ci w następujących kwestiach:

Zaokrąglanie liczb całkowitych

To narzędzie pomoże Ci przybliżyć liczby naturalne do najbliższych setek, tysięcy, milionów lub miliardów.

Zaokrąglanie miejsc dziesiętnych

Nasz kalkulator zaokrąglania ułamków dziesiętnych umożliwi Ci nie tylko wykonanie standardowego zaokrąglenia, ale także:

 • Zaokrąglanie
 • Zaokrąglanie w dół
 • Zaokrąglanie w kierunku zera
 • Zaokrąglanie od zera
 • Zaokrąglanie liczb mieszanych

Ten typ obliczeń może być trudny, ale możesz po prostu przekonwertować liczbę mieszaną na dziesiętną i zaokrąglić ją, korzystając z powyższego formularza.

Przydatny kalkulator do zaokrąglania ułamków dziesiętnych do najbliższej liczby całkowitej, części dziesiątej, setnej lub tysięcznej.

Metody zaokrąglania

Istnieje wiele różnych trybów zaokrąglania i warto o nich wiedzieć, aby właściwie wybrać technikę aproksymacji.

Zaaokrąglanie do najbliższej wartości całkowitej

Jest to najczęstsza forma przybliżania wartości. Do zaokrąglania przywykłeś w szkole. Ta metoda zaokrągla liczbę dziesiętną do najbliższej liczby naturalnej. Jeśli część ułamkowa jest równa lub większa niż 0,5, wartość wzrasta. W przeciwnym razie wartość spada. Zobaczmy przykłady:

 • 1,5 => 2
 • 1,51 => 2
 • 1,49 => 1

Połowa w dół

Jest to bliska odmiana poprzedniej metody. Jedyna różnica polega na tym, że część ułamkowa musi być większa niż 0,5, aby móc zwiększyć wartość. Sprawdź przykłady:

 • 1,5 => 1 (zachowanie odwrotne)
 • 1,51 => 2
 • 1,49 => 1

Zaokrąglanie w górę (ceil)

Jest to bardzo wygodna metoda, gdy chcesz przybliżyć ułamek dziesiętny do najbliższej najbliższej liczby naturalnej.

 • 1,5 => 2
 • 1,51 => 2
 • 1,49 => 2
 • 1,01 => 2

Zaakokrąglanie w dół (floor)

Istnieje metoda odwrotna do poprzedniej. Innymi słowy, jeśli chcesz przybliżyć liczbę dziesiętną do poprzedniej najbliższej liczby naturalnej, po prostu chcesz odciąć części ułamkowe, usuwając liczby po przecinku.

 • 1,99 => 1
 • 1,51 => 1
 • 1,49 => 1
 • 1,01 => 1

Zaokrąglij połowę do parzystej

Jest to mniej powszechna metoda, gdy wartość jest przybliżana nie do najbliższej liczby całkowitej, ale najbliższej liczby parzystej. Zobaczmy kilka przykładów:

 • 1,99 => 2
 • 2,51 => 4
 • 2,49 => 2
 • 3,49 => 2

Półokrągła połowa do nieparzystego

Bardzo podobny do reguły opisanej wcześniej, z tą różnicą, że wartości są zaokrąglane do najbliższej nieparzystej liczby całkowitej.

 • 1,99 => 3
 • 2,51 => 3
 • 2,49 => 1
 • 3,49 => 3

Ta i poprzednia procedura są również znane jako zasady rozstrzygania remisów.

Zaokrąglanie w stronę zera

Ta metoda przybliża wartości dodatnie i ujemne symetrycznie, z zerem jako odchyleniem. Na przykład 2,1 zostanie zaokrąglone do 2, a -2,1 zostanie zaokrąglone do -2.

Ta metoda jest również nazywana zaokrągleniem do połowy od nieskończoności.

Zaokrąglanie połowę od zera.

Jest to zachowanie odwrotne do poprzedniego. Liczby dodatnie i ujemne są zaokrąglane symetrycznie, z zerem jako odchyleniem. Ta metoda jest również nazywana zaokrągleniem połowy w stronę nieskończoności. Dla danej liczby:

 • 2.1 => 3
 • - 2.1 => -3

Możesz być zaskoczony faktem, że jest to bardzo popularna metoda zaokrąglania cen i przeliczania walut. Dlatego jest to również znane jako zaokrąglanie komercyjne.

Kalkulator zaokrągleń Sig Fig

Zaokrąglanie do najbliższej cyfry znaczącej przydaje się w życiu, bo w niektórych sytuacjach przy porównywaniu liczb zwracamy uwagę na najważniejsze cyfry.

Przykładowo porównując maksymalną ładowność statku zwracamy uwagę na ilość ton, a nie kilogramów. Dlatego należy zaokrąglić maksymalną pojemność statku do najbliższego tysiąca.

 • Zaokrąglij do najbliższej całości
 • Zaokrąglij do najbliższej dziesiątki
 • Zaokrąglij do najbliższej setki
 • Zaokrąglij do najbliższego tysiąca
 • Zaokrąglij do najbliższego miliona

Cyfry po przecinku

Często nie wszystkie miejsca po przecinku są ważne. Aby uprościć porównanie, powszechną praktyką jest po prostu odcinanie niepotrzebnych cyfr po przecinku.

Najczęstsze przypadki to:

 • Zaokrąglij do najbliższej setnej
 • Zaokrąglij do najbliższej części tysięcznej

Mnogość przypadków użycia sprawia, że jest to jedna z najpopularniejszych metod nie tylko do przybliżania tradycyjnych kwot pieniędzy, ale także kryptowalut, gdzie ważne są nawet cyfry po prawej stronie setnych tysięcznych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasz kalkulator zaokrąglania pieniędzy.

Podsumowanie

Teraz, gdy znasz już różne sposoby porównywania liczb, możesz wybrać żądaną procedurę zaokrąglania w naszym bezpłatnym narzędziu online i wykonać własne obliczenia.

Może się to wydawać nudnym tematem, ale zrozumienie go zapobiegnie wielu błędom przy porównywaniu liczb i pomoże w analizie danych. Jeśli chcesz zgłębić ten temat, zalecamy przeczytanie tej Wikipedii artykuł.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-03-21 16:53:53 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-27 12:50:54

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...