Kalkulator WACC


%
%
%

Najłatwiejszy sposób obliczenia średniego ważonego kosztu kapitału.

Czym jest średni ważony koszt kapitału?

Średni ważony koszt kapitału (WACC) to wskaźnik finansowy przedstawiający ogólny koszt pozyskania kapitału dla firmy.

Firma może być finansowana z różnych źródeł: bezpośrednio przez kapitał od inwestorów, za pomocą długu lub emitując obligacje. Co więcej, każda runda finansowania może mieć dodatkowe warunki, na przykład różne stopy procentowe.

Dlatego wskaźniki takie jak WACC są kluczowe do śledzenia rzeczywistego kosztu pozyskania kapitału. Jest to istotne dla firm korzystających z finansowania zewnętrznego, ponieważ wartość ta powinna być niższa niż wskaźnik ROIC (zwrot z zainwestowanego kapitałul). W przeciwnym razie oznaczałoby to, że firma jest nieskuteczna w wykorzystywaniu pozyskanego kapitału do generowania zysków.

Jak obliczyć WACC?

Formuła WACC jest bezpośrednio pochodną z równania średniej ważonej.

Wzór WACC

WACC = (E / V) × Ce + (D / V) × Cd × (1 − T)

Gdzie:

  • E - wartość kapitału własnego firmy,
  • D - wartość długu firmy,
  • V = E + D to łączna wartość rynkowa aktywów finansowych firmy,
  • Ce - koszt kapitału własnego,
  • Cd - koszt długu,
  • T - stawka podatku dochodowego.

Zobacz również: Kalkulator ROCE.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-06-10 12:56:46 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-09 17:02:38

© FinansoPolis 2023-2023 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...