Kalkulator Tarczy Podatkowej


%

Poznaj podstawową koncepcję optymalizacji podatkowej.

Czym jest tarcza podatkowa?

Tarcza podatkowa to redukcja dochodu podlegającego opodatkowaniu poprzez zmniejszenie go o koszty uzyskania przychodów, takie jak odsetki, amortyzacja i umorzenie. Te odliczenia obniżają podatek dochodowy firmy lub osoby fizycznej w danym roku.

Tarcza podatkowa stanowi zachętę do inwestowania, ponieważ pozwala otrzymać korzyści podatkowe zanim inwestycja przyniesie zyski. 

Odliczenie podatkowe pozwala firmie zwiększyć Netto zysk operacyjny po opodatkowaniu i pomaga jej rosnąć szybciej.

Jak obliczyć tarczę podatkową?

Obliczanie tarczy podatkowej jest dość proste. Ważne jest zrozumienie pojęcia kosztów uzyskania przychodów i sposobu stosowania stawki podatkowej. 

Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów to wszystkie niezbędne wydatki, które musisz ponieść, aby prowadzić swoją działalność.  

Stawka podatkowa

Stawka podatku dochodowego może się różnić w zależności od kraju lub regionu. Dlatego przed obliczeniem wartości tarczy podatkowej należy wprowadzić właściwe wartości.

Formuła tarczy podatkowej

Jeśli chcesz ręcznie obliczyć wartość tarczy podatkowej, powinieneś skorzystać z poniższej formuły:

Tarcza_podatkowa = Koszty_uzyskania_przychodów * Stawka_podatkowa

Przykład

Jeśli chcesz obliczyć wartość tarczy podatkowej, możesz skorzystać z kalkulatora tarczy podatkowej lub obliczyć wartość ręcznie, tak jak robimy to w poniższym przykładzie.

Koszty_uzyskania_przychodów = 50 000$

Stawka podatkowa = 35%

Tarcza_podatkowa = Koszty_uzyskania_przychodów * Stawka_podatkowa = 50 000$ * 35% = 17 500$

Jakie są przykłady kosztów uzyskania przychodów?

Na szczęście większość kosztów operacyjnych i inwestycyjnych firm kwalifikuje się do odliczenia podatkowego. Poniżej przedstawiamy niektóre powszechne przykłady:

 • Reklamy
 • Opłaty bankowe
 • Odsetki
 • Utrzymanie floty samochodowej
 • Prowizje
 • Ubezpieczenia
 • Koszty szkoleń dla pracowników
 • Pensje i świadczenia dla pracowników
 • Konserwacja i naprawa budynków
 • Meble i sprzęt biurowy
 • Inwestycje 
 • Czynsz lub leasing
 • Oprogramowanie
 • Amortyzacja 
 • Umorzenie

Jakie są przykłady kosztów, które nie kwalifikują się do odliczeń?

Niestety, nie wszystkie koszty biznesowe kwalifikują się do tarczy podatkowej. Poniżej przedstawiamy kilka typowych przykładów:

 • Zniszczone rzeczy
 • Kary
 • Koszty lobbingu
 • Przekazane środki na cele polityczne
 • Wydatki niezwiązane z działalnością

Wiele firm, aby rozwijać się szybciej, korzysta z dźwigni finansowej. Pozwala im to nie tylko na prowadzenie większych inwestycji, ale także na optymalizację podatkową za pomocą Tarczy Podatkowej od Odsetek.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-06-10 14:12:21 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-10 16:32:24

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...