Tarcza podatkowa z tytułu odsetek - Kalkulator


%

Czym jest tarcza podatkowa od odsetek?

Tarcza podatkowa od odsetek to oszczędność wynikająca z odliczenia podatkowego z tytułu wydatków na odsetki od spłaty długu. Koszty długu zmniejszają dochód podlegający opodatkowaniu, co skutkuje niższymi zobowiązaniami podatkowymi.

Zwróć uwagę, że wydatki na odsetki są odliczane od podatku, podczas gdy dywidendy wypłacane akcjonariuszom nie są odliczane od podatku. Dlatego dług jest często tańszym źródłem finansowania przedsiębiorstwa niż pozyskiwanie pieniędzy od inwestorów.

Ponieważ korzyści podatkowe wynikające z płatności długu znacząco wpływają na koszt pozyskania kapitału, zawsze są one uwzględniane podczas obliczania ważonego średniego kosztu kapitału (WACC).

Jak obliczyć tarczę podatkową od odsetek?

Obliczenie korzyści podatkowych wynikających z wydatków na odsetki jest bardzo proste, nawet bez pomocy naszego kalkulatora. Wystarczy podstawić wartości do równania podatkowego.

Formuła tarczy podatkowej od odsetek

Jeśli chcesz ręcznie obliczyć wartość tarczy podatkowej, powinieneś skorzystać z poniższej formuły:

Tarcza_podatkowa = Odsetki * Stawka_podatkowa

Przykład

Aby obliczyć wartość tarczy podatkowej od odsetek, możesz skorzystać z kalkulatora tarczy podatkowej od odsetek lub oszacować wartość ręcznie, tak jak robimy to w poniższym przykładzie.

Koszty odsetek = 20 000$

Stawka podatkowa = 35%

Tarcza_podatkowa = Koszty odsetek * Stawka_podatkowa = 20 000$ * 35% = 7 000$


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-06-10 14:17:01 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-10 16:39:21

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...