Kalkulator PVGO


%

Wyceń wartość potencjalnych szans na rozwój firmy z użyciem metody PVGO.

Pvgo

Ten kalkulator pozwala obliczyć bieżącą wartość możliwości wzrostu firmy (PVGO). Ten wskaźnik pozwala Ci ocenić potencjał inwestycyjny przedsiębiorstwa.

Ten artykuł wyjaśni, czym jest PVGO, jak może on pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji oraz jakie są jego zalety i ograniczenia.

Czym jest PVGO?

PVGO to skrót od Present Value of Growth Opportunities, czyli bieżąca wartość możliwości wzrostu firmy.

PVGO wskazuje, jaką wartość firma może wygenerować, reinwestując zyski w nowe projekty.

Jak obliczyć PVGO?

Obliczenie PVGO jest proste. Wystarczy zebrać wszystkie niezbędne zmienne (dostępne są w rachunku zysków i strat) i wprowadzić je do poniższego wzoru lub do naszego kalkulatora PVGO.

Wzór na PVGO

Wzór na PVGO używany przez nasz kalkulator pochodzi bezpośrednio od formuły ceny rynkowej akcji, która mówi, że wartość firmy równa się sumie bieżącej wartości jej zysków bez wzrostu i bieżącej wartości możliwości wzrostu.

PVGO = Cena akcji - Zysk na akcję/WK

Gdzie:

  • Cena akcji - aktualna cena pojedynczej akcji
  • Zysk na akcję - zysk na akcję
  • WK - koszt kapitału własnego

 

Jak ten wskaźnik może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji finansowych?

PVGO daje jednoznaczną odpowiedź, czy firma powinna reinwestować zyski, czy wypłacać dywidendy.

Logika za tym zakłada, że celem istnienia firmy jest wzrost wartości dla jej akcjonariuszy. Dlatego jeśli firma może wygenerować więcej wartości dla jej właścicieli, powinna reinwestować zyski. W przeciwnym razie zyski powinny być redystrybuowane do akcjonariuszy.

Decyzja zależy od wartości PVGO:

  • Dla dodatniego PVGO, inwestycje w przyszły wzrost mogą generować więcej wartości dla właścicieli.
  • Dla ujemnego PVGO, firma nie mogłaby generować dodatkowej wartości dla akcjonariuszy. Dlatego powinna redystrybuować zyski.

PVGO jako metoda wyceny firmy.

Metodologia za PVGO zakłada, że wartość firmy wywodzi się z jej podstawowych wskaźników i rynkowych oczekiwań odnośnie jej potencjału. Dotyczy to w szczególności firm o dużym potencjale wzrostu.

Obliczając wartość PVGO, inwestor może stwierdzić, czy obecna cena akcji jest niedoszacowana.

Zalety metody PVGO.

Kluczową zaletą metody PVGO jest jednoznaczna odpowiedź, którą ona daje. Pozwala to podejmować decyzje biznesowe na podstawie liczb, a nie intuicji.

Obliczenie PVGO pozwala szybko zidentyfikować akcje o największym potencjale wzrostu.

Wskaźniki rynku akcji

Podobne wskaźniki

FinansoPolis oferuje wiele innych narzędzi, które pomogą Ci w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych. Sprawdź nasz kalkulator ROE, jeśli planujesz korzystać z PVGO jako wskazówki do optymalizacji rentowności kapitału własnego. Pomoże Ci to śledzić bieżącą wartość ROE.

Do określenia kosztu kapitału własnego możesz użyć naszego kalkulatora WACC.

Jeśli chcesz znaleźć alternatywne metody wyceny firmy, odwiedź nasz kalkulator wartości przedsiębiorstwa lub kalkulator wielokrotności EBITDA.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-09-20 17:57:36 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-30 11:54:27

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...