Kalkulator wskaźnika PEG


%
%

Czym jest wskaźnik PEG (Price/Earnings to Growth)?

Nasz kalkulator wskaźnika PEG pomoże Ci wybrać akcje o najlepszym potencjale wzrostu, porównując obecną sytuację finansową firmy z jej tempem wzrostu.

W tym artykule omówimy, jak obliczyć wskaźnik PEG oraz jak interpretować otrzymane wartości.

Na koniec przeanalizujemy, jak cena do zysku względem wzrostu wpływa na wycenę firmy.

Co to jest wskaźnik PEG (PEG ratio)?

Wskaźnik PEG (Price/Earnings to Growth) to finansowy wskaźnik potencjału wzrostu firmy. Analizuje cenę akcji firmy, jej zyski i potencjał wzrostu.

Analiza PEG rozszerza prosty wskaźnik P/E (Cena/Zysk), uwzględniając tempo wzrostu firmy, co czyni go szczególnie użytecznym w przypadku akcji wzrostowych.

Wskaźnik PEG jest szeroko stosowany wśród doświadczonych inwestorów giełdowych ze względu na jego prostotę i ilość przekazywanych informacji.

Formuła wskaźnika PEG

Istnieją dwie formuły do obliczenia wskaźnika PEG dla akcji.

Pierwsza jest pochodną definicji i dzieli wskaźnik P/E przez tempo wzrostu firmy.

Formuła wskaźnika PEG

Gdzie:

  • P/E - Wskaźnik ceny do zysku
  • EGR - Tempo wzrostu zysków
     

Druga równanie jest nieco bardziej złożone:

Formuła wskaźnika PEG

Gdzie:

  • P/E - Wskaźnik ceny do zysku
  • Retention - wskaźnik zatrzymania kapitału
  • ROE - Rentowność kapitału własnego, więcej szczegółów znajdziesz w naszym kalkulatorze ROE

Jak obliczyć wskaźnik PEG?

Aby zilustrować proces obliczania wskaźnika PEG, przeanalizujemy przykład fikcyjnej firmy ACME Corp.

Firma wyemitowała 10 milionów akcji, a jej całkowita wartość rynkowa wynosi 100 milionów dolarów.

Cena jednej akcji wynosi:

Cena jednej akcji = $100,000,000 / $10,000,000 = $10

Firma zarobiła 10 milionów dolarów w ostatnim roku podatkowym, więc zysk na akcję wynosi:

Zysk na akcję = Całkowity zysk / Całkowita liczba akcji = $10,000,000 / 10,000,000 = $1

W tym przypadku wskaźnik P/E tej firmy wygląda tak:

P/E = Cena jednej akcji / Zysk na akcję = $10 / $1 = 10

Firma działa w modelu subskrypcyjnym i ma wskaźnik zatrzymania na poziomie 80%.

Rentowność kapitału własnego (ROE) za ostatni rok podatkowy wynosi 10%.

Teraz powinniśmy wprowadzić te dane do formuły PEG.

PEG = (Cena jednej akcji / Zysk na akcję) / (Wskaźnik zatrzymania * Tempo wzrostu zysków) = (10 / 1) / 8 = 1.25

Zauważ, że wskaźnik PEG wynoszący 1,25 jest znacząco niższy niż wskaźnik P/E firmy.

Jaki jest dobry wskaźnik PEG?

W teorii wskaźnik PEG równy 1,0 uważany jest za zrównoważony stosunek między ceną akcji a zyskami firmy.

Wartości niższe niż 1 mogą być uważane za okazję inwestycyjną. Natomiast wartości wyższe niż 1 są uważane za przewartościowane.

Zalety i wady wskaźnika PEG.

Zalety. Wskaźnik PEG uwzględnia tempo wzrostu firmy.

To jest największa zaleta w porównaniu do prostego wskaźnika P/E. Jako że wskaźnik P/E porównuje cenę do zysków, nie mówi nic o potencjale wzrostu i możliwościach firmy.

Szybko rosnące firmy przyciągają uwagę zaawansowanych inwestorów, a ich cena zwykle odzwierciedla ten wzrost. Jeżeli analizujesz tylko P/E, ominiesz wiele dobrych okazji.

Wady. Wskaźnik PEG nic nie mówi o ryzyku inwestycyjnym.

Nigdy nie zapominaj, że wskaźnik PEG to tylko miara finansowa i nie mówi nic o ryzyku związanym z inwestowaniem w tę firmę.

Podobne wskaźniki

Możesz być zainteresowany wartością bieżącą możliwości wzrostu (PVGO - Present Value of Growth Opportunities), popularnym wskaźnikiem do oceny wartości firmy. Więcej szczegółów znajdziesz w naszym kalkulatorze PVGO.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-09-17 13:45:54 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-29 11:36:13

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...