Wolne przepływy pieniężne - Kalkulator


Oceń płynność finansową firmy za pomocą FinansoPolis.

free cash flow

Ten internetowy kalkulator FCF pozwala obliczyć wartość Wolnego Przepływu Pieniężnego (Free Cash Flow), który jest kluczowym wskaźnikiem kondycji finansowej firmy.

Z tego artykułu dowiesz się o znaczeniu tego wskaźnika, jak można go zmierzyć i jak można go zoptymalizować.

Czym jest Wolny Przepływ Pieniężny?

Wolny Przepływ Pieniężny (FCF) to środki finansowe generowana przez firmę z jej działalności operacyjnej pomniejszona o wydatki inwestycyjne, które firma musi pokryć.

Chociaż definicja wolnego przepływu pieniężnego może wydawać się bardzo szeroka, reprezentuje ona dokładną wartość dostępnych dla akcjonariuszy, inwestorów i wierzycieli środków pieniężnych firmy.

Rodzaje FCF

Możemy wyróżnić dwa rodzaje wolnego przepływu pieniężnego:

 • Wolny przepływ pieniężny dla firmy (unlevered FCF) - ilość pieniędzy, jaką firma posiada przed zapłaceniem swoich zobowiązań finansowych.
 • Wolny przepływ pieniężny dla akcjonariuszy (levered FCF) - ilość pieniędzy, jaką firma posiada po zapłaceniu swoich zobowiązań finansowych.

Jak obliczyć wartość Wolnego Przepływu Pieniężnego?

Po zebraniu wszystkich wymaganych informacji wystarczy wypełnić powyższy formularz lub podstawić wartości do formuły FCF.

 1. Oblicz przepływ pieniężny z operacji z rachunku zysków i strat lub bilansu
 2. Znajdź wydatki inwestycyjne, które w większości przypadków są reprezentowane przez środki trwałe (PPE) w rachunku zysków i strat.
 3. Podstaw obie wartości do poniższej formuły FCF.

Formuła Wolnego Przepływu Pieniężnego

FCF = Przepływ pieniężny z działalności operacyjnej - Wydatki inwestycyjne

Gdzie:

Przepływ pieniężny z działalności operacyjnej 

To pieniądze generowane przez firmę w danym okresie. Zwróć uwagę, że nie możesz tu wpisać EBITDA ani nawet EBIT, ponieważ te wskaźniki nie zawsze reprezentują całość pieniędzy generowanych przez firmę.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne (inaczej CAPEX) to pieniądze wydane na rzeczowe aktywa trwałe, takie jak zakłady, nieruchomości i sprzęt.

CAPEX można obliczyć za pomocą następującej formuły:

CAPEX = PPEc - PPEp + DE

 • PPEc - wartość środków trwałych w bieżącym okresie
 • PPEp - wartość środków trwałych w poprzednim okresie
 • DE - amortyzacja

Kiedy warto obliczyć FCF?

Obliczanie Wolnego Przepływu Pieniężnego (Free Cash Flow, FCF) jest ważne dla zrozumienia kondycji finansowej firmy, podejmowania decyzji inwestycyjnych, planowania na przyszłość, mierzenia wyników finansowych oraz komunikacji z interesariuszami.

Wyznaczanie wartości FCF może być przydatne w następujących sytuacjach:

 1. Analiza kondycji finansowej firmy:
  FCF to kluczowy wskaźnik jej zdrowia finansowego, pokazujący pieniądze, które firma generuje po uwzględnieniu wydatków inwestycyjnych. Dzięki obliczaniu FCF inwestorzy i analitycy mogą zyskać wgląd w zdolność firmy do generowania gotówki i inwestowania w jej rozwój.
 2. Decyzje inwestycyjne:
  Decydując o inwestycji w firmę, FCF może być ważnym wskaźnikiem. Firma o stałym pozytywnym FCF jest generalnie uważana za dobrą inwestycję, ponieważ pokazuje, że przedsiębiorstwo generuje gotówkę i ma potencjał do wzrostu.
 3. Planowanie na przyszłość:
  Obliczając FCF, firmy mogą lepiej zrozumieć swoją sytuację finansową i planować przyszłe inwestycje, dywidendy czy spłatę długu.
 4. Pomiar wyników finansowych:
  FCF to wskaźnik często używany do oceny wyników finansowych firmy w czasie. Porównując FCF z jednego roku do drugiego, firmy mogą identyfikować trendy i wprowadzać korekty w celu poprawy przepływów pieniężnych.
 5. Komunikacja z interesariuszami:
  FCF może być przydatnym wskaźnikiem do komunikowania wyników finansowych inwestorom, pożyczkodawcom i członkom zarządu. Firmy mogą demonstrować swoją siłę finansową i potencjał wzrostu, prezentując dane o FCF.

Dlaczego warto śledzić wolny przepływ pieniężny?

cash

Śledzenie Wolnego Przepływu Pieniężnego (FCF) jest ważne z kilku powodów:

 1. Cash is King:
  Nawet rentowne firmy mogą zbankrutować, jeśli zabraknie im gotówki. Nie zapominaj o tym!
 2. Zdolność do wypłacania dywidend:
  FCF to ilość gotówki dostępnej do dystrybucji wśród akcjonariuszy. Jeśli firma ma stały pozytywny FCF, jest bardziej prawdopodobne, że będzie wypłacać dywidendy i nagradzać ciebie oraz innych akcjonariuszy.
 3. Zdolność do spłaty długu:
  Jeśli twoja firma ma pozytywny FCF, możesz użyć gotówki do spłaty długu. Zmniejsza to ryzyko niewypłacalności i poprawia wiarygodność kredytową twojej firmy.
 4. Możliwości inwestycyjne:
  FCF może być używane do finansowania możliwości wzrostu, takich jak rozwój nowych produktów, przejęcia czy ekspansja. Posiadając pozytywny FCF, zyskujesz większą elastyczność w inwestowaniu w te możliwości.
 5. Wycena:
  FCF jest używane przez inwestorów i analityków do wyceny twojej firmy. Wyższy FCF wskazuje, że twoja firma generuje więcej gotówki, co może zwiększyć jej wycenę.

Jak zwiększyć Wolny Przepływ Pieniężny?

Jeśli chcesz poprawić przepływy pieniężne w twojej firmie, oto kilka obszarów, w których możesz szukać optymalizacji.

 1. Zwiększ sprzedaż:
  Jednym z najprostszych sposobów na zwiększenie FCF jest zwiększenie przychodów poprzez sprzedaż większej ilości produktów lub usług. Możesz to osiągnąć, rozszerzając bazę klientów, wprowadzając nowe produkty czy usługi lub zwiększając działania marketingowe.
 2. Ponieś ceny:
  Możesz także poprawić FCF, podnosząc ceny swoich produktów. Należy to robić ostrożnie, aby nie wpłynęło to negatywnie na sprzedaż.
 3. Redukuj koszty:
  Można by powiedzieć, że jest to oczywiste, ale często jest to zaniedbywane, a w większości przypadków zawsze jest miejsce na poprawę. Można to osiągnąć, usprawniając operacje, negocjując lepsze ceny u dostawców czy outsourcingując działania nie będące główną działalnością.
 4. Skutecznie zarządzaj kapitałem obrotowym:
  Zarządzanie kapitałem obrotowym jest kluczowe dla utrzymania pozytywnego przepływu pieniężnego. Optymalizując poziomy zapasów, należności i zobowiązań, możesz zmniejszyć ilość gotówki związaną z kapitałem obrotowym i zwiększyć FCF.
 5. Kontroluj wydatki inwestycyjne:
  Wydatki inwestycyjne, takie jak inwestycje w sprzęt czy nieruchomości, mogą mieć znaczący wpływ na FCF. Staranne zarządzanie tymi wydatkami pozwala zmniejszyć ilość gotówki związaną z długoterminowymi aktywami i zwiększyć FCF.
 6. Restrukturyzuj dług:
  Jeśli twoja firma ma znaczącą ilość długu, spróbuj go zrestrukturyzować, aby zmniejszyć płatności odsetkowe i poprawić FCF.

Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-06-10 14:57:44 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-10 16:46:50

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...