Kalkulator wskaźnika płynności szybkiej


Płynne aktywa
Zoobowiązania

Jak mierzyć płynność finansową przedsiębiorstw z pomocą wskaźnika płynności szybkiej (Quick Ratio)?

Płynność finansowa firmy jest kluczowa do poznania informacji na temat jej kondycji. Ta strona internetowa dostarcza narzędzie do oceny płynności finansowej firmy - wskaźnik płynności szybkiej.

Poniżej wyjaśniamy, czym jest wskaźnik płynności szybkiej, jak go obliczyć i jaką wartość tego wskaźnika można uznać za dobrą.

Obliczanie wskaźnika płynności szybkiej to nie jedyna metoda pomiaru płynności finansowej firmy. Najpopularniejsze z nich to wskaźnik płynności bieżącejwolne przepływy pieniężne, oraz wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia.

Czym jest wskaźnik płynności szybkiej?

Wskaźnik płynności szybkiej (Quick Ratio) to miernik płynności finansowej firmy. Wartość tego wskaźnika pokazuje, czy firma może pokryć swoje krótkoterminowe zadłużenie, wykorzystując tylko swoje płynne aktywa.

Krótkoterminowe zadłużenie to podzbiór zobowiązań firmy, które muszą być spłacone w ciągu jednego roku.

Płynne aktywa to grupa aktywów firmy, które można łatwo zamienić na gotówkę w ich obecnej wartości księgowej.

Definicja wskaźnika płynności szybkiej opisuje wartość księgową płynnych aktywów podzieloną przez bieżące zobowiązania firmy. Wynik można interpretować w następujący sposób:

  • Przy wskaźniku większym lub równym jeden, firma może łatwo pokryć swoje krótkoterminowe zadłużenie, używając swoich płynnych aktywów.
  • Przy wartości wskaźnika niższej niż jeden, firma może mieć problemy ze spłatą bieżących zobowiązań, używając płynnych aktywów. 

Warto zauważyć, że niska wartość wskaźnika płynności szybkiej nie oznacza koniecznie, że firma jest na skraju bankructwa. Większość firm posiada inne aktywa, które mogą nie być tak szybko zamieniane na gotówkę, ale mogą być użyte do spłaty długu w sytuacji awaryjnej.

Czym jest wskaźnik płynności II stopnia?

Wskaźnik płynności II stopnia to alternatywna nazwa dla wskaźnika płynności szybkiej. Oba terminy można używać zamiennie.

Jak obliczyć wskaźnik płynności szybkiej?

Aby obliczyć wskaźnik płynności szybkiej, najpierw trzeba zebrać wszystkie niezbędne zmienne. Na szczęście wszystkie zmienne można znaleźć na bilansie firmy.

  1. Płynne aktywa można znaleźć w pierwszej części bilansu. Skoncentruj się na pozycjach Gotówka i jej ekwiwalenty, Papier wartościowy oraz Należności.
  2. Bieżące zobowiązania można zobaczyć w sekcji zobowiązań. Czasem bilans zawiera podsumowanie bieżących zobowiązań. Jeśli nie, zsumuj zobowiązania podatkowe, krótkoterminowe pożyczki, zobowiązania handlowe i inne pozycje, które wskazują na krótkoterminowe zobowiązania.
  3. Podstaw wszystkie wartości do naszego kalkulatora przedstawionego powyżej, lub użyj poniższego wzoru wskaźnika płynności szybkiej.

Formuła wskaźnika płynności szybkiej

Formuła wskaźnika płynności szybkiej to jedno z najprostszych równań rachunkowości.

quick_ratio = (gotówka_i_jej_ekwiwalenty + papiery_wartościowe + należności) / bieżące_zobowiązania

Jaka jest dobra wartość wskaźnika płynności szybkiej?

Wartość wskaźnika płynności szybkiej większa lub równa 1.0 oznacza firmę o zdrowych finansach. Taka firma mogłaby pokryć swoje zobowiązania na czas, korzystając ze swoich płynnych aktywów. Dlatego wartości tego wskaźnika powyżej 1.0 można uznać za dobre.

Aby mieć dokładniejszy ogląd na płynność finansową firmy, można porównać jej wskaźnik płynności szybkiej z konkurencją lub ze średnimi wartościami w branży.

Dlaczego wskaźnik płynności szybkiej jest ważny?

Wskaźnik płynności szybkiej dostarcza cennych informacji na temat finansów firmy. Może pomóc Ci ocenić kondycję Twojej firmy lub przeanalizować potencjalną inwestycję. 

Pożyczkodawcy często używają wskaźnika płynności szybkiej jako formy oceny ryzyka kredytowego.

Więcej kalkulatorów rachunkowości

Ten kalkulator wskaźnika Quick Ratio to jeden z wielu narzędzi rachunkowości dostępnych na FinansoPolis. Odwiedź stronę kategorii aby znaleźć więcej kalkulatorów, które pozwalają na analizę firmy z różnych perspektyw.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-10-20 11:46:14 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-09-01 12:37:57

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...