Kalkulator cen


%
%

Dowiedz się, jak ustalić politykę cenową, która umożliwi rozwój Twojego biznesu!

Kalkulator ceny sprzedaży to użyteczne narzędzie, które może przyspieszyć proces dostosowywania ceny sprzedaży za każdym razem, gdy koszty produkcji rosną.

Chodzi tutaj o utrzymanie stosunkowo stałej marży lub narzutu w zależności od całkowitych kosztów wyprodukowanego przedmiotu, aby utrzymać stabilne przychody.

Aby zrozumieć, jak może to wpłynąć na Twoją rentowność, najpierw musisz zrozumieć cenę sprzedaży i dlaczego powinna się ona zmieniać w zależności od kosztu Twojego produktu.

Czym jest cena sprzedaży?

Cena sprzedaży to kwota, jaką pobierasz od klienta za zakup określonego przedmiotu. Cena ta powinna zależeć od tego, jak duży zysk planujesz uzyskać z każdej transakcji.

Zysk, który zamierzasz osiągnąć, można obliczyć na podstawie dwóch dość podobnych podejść, używając określonej marży lub określonego narzutu.

Jak obliczyć cenę sprzedaży?

Zanim przejdziesz do procesu obliczeń, musisz zrozumieć różnicę między wielkimi słowami M - Marża i Narzut.

Marża

Marża opisuje, ile z każdej sprzedaży można uznać za zysk.

Załóżmy, że mamy produkt, który kosztuje $50 do wyprodukowania. Następnie został sprzedany za $125, przynosząc zysk $75.

Pytanie brzmi: Dlaczego cena sprzedaży tego produktu została ustalona na $125? Odpowiedź jest prosta; końcowa cena została ustalona, aby spełnić pewne wymagania marży lub narzutu.

W obu scenariuszach będzie wzór, który używa zysku (który to koszt odjęty od ceny) jako licznika. Jednak mianownik będzie się różnić w zależności od tego, czy szukasz marży, czy narzutu.

Przyjrzyjmy się temu dokładniej.

Jak obliczyć cenę sprzedaży, używając pożądanej marży?

Zacznijmy od obliczenia marży zysku z naszego poprzedniego przykładu. Aby to zrobić, użyjemy tego wzoru:

Marża = (Cena sprzedaży - Cena zakupu) / Cena sprzedaży * 100%

co przekłada się na  = 0.6 czyli 60% marża.

Więc, w naszym przykładzie, uzyskaliśmy 60% zysku ze sprzedaży naszego produktu za $50 za cenę $125.

Ale co jeśli chcemy sprzedać produkt za $1000 i nadal uzyskiwać 60% marży zysku?

To tutaj pojawia się nasz kalkulator ceny sprzedaży CacloPolis. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić koszt oraz pożądaną marżę zysku w odpowiednie pola, a kalkulator automatycznie dokona obliczeń i poda wynik.

Aby uzyskać 60% zysku ze sprzedaży produktu za $1000, musisz sprzedać go za $2500. Pamiętaj, że dodatkowe koszty produktu (takie jak praca i transport) także trzeba uwzględnić w kosztach produkcji, jeśli nie zostały już wcześniej wliczone.

Narzut

Narzut to kwota, którą dodajesz do kosztu swojego produktu, aby osiągnąć zysk. Dla spójności będziemy nadal korzystać z tego samego produktu, który kosztuje nas 50 dolarów do wyprodukowania i jest sprzedawany za 125 dolarów.

Spróbujmy ustalić, jaki narzut zysku uzyskaliśmy z tej sprzedaży.

Jak obliczyć cenę sprzedaży przy użyciu pożądanego narzutu?

Skoro rozumiemy podstawy, przedstawmy od razu wzór narzutu:

Narzut = (Cena sprzedaży - Cena zakupu) / Cena zakupu * 100%

Podstawiając wcześniejszy wzór, możemy obliczyć narzut zysku w naszym przykładzie następująco: = 1.5 czyli 150% narzutu. Oznacza to, że jeśli chcesz sprzedać produkt, który kosztuje cię 50 dolarów, aby uzyskać 150% narzutu, musisz sprzedać go za 125 dolarów.

Spróbujmy sprzedać produkt, który kosztuje 2000 dolarów do wyprodukowania, dążąc nadal do tego samego 150% narzutu.

Korzystając z kalkulatora cen sprzedaży CacloPolis, otrzymujemy cenę 5000 dolarów. Aby uzyskać 150% narzutu z produktu w cenie 2000 dolarów, sprzedaj go za 5000 dolarów.

Jak ustawić dobrą politykę cenową?

Powinieneś opierać swoją politykę cenową na zmiennej zależnej, która może być albo zyskiem, albo przychodem. To, co rozumiemy przez "zmienną zależną", to czynnik, który może się zmieniać w zależności od użytego wzoru.

Na przykład, jeśli chcesz, aby zysk był zmienną zależną, powinieneś formułować swoją politykę cenową wokół marży. Jeśli chcesz, aby przychód był zmienną zależną, myśl w kategoriach narzutu.

Pamiętaj, że koszt produkcji nie obejmuje tylko materiałów używanych do produkcji. Możesz myśleć, że jest możliwe sprzedawanie po znacznie niższej cenie niż twoi konkurenci, ale możesz pomijać ważne czynniki kosztów w swoich obliczeniach.

To jest bardzo ważne, aby unikać błędów w kalkulacjach, które mogą prowadzić do strat finansowych dla twojej firmy.

Przykłady tych czynników kosztów to:

Koszty transportu

Transport będzie Cię kosztować pod względem paliwa i czasu dostawy. Powinieneś dodać ten koszt do swojego wzoru przed ustaleniem pożądanego zysku.

Koszty pracy

Wiele rąk bierze udział w tworzeniu, dostarczaniu i prezentowaniu Twojego produktu zanim klient może go zakupić. Ci pracownicy wymagają wynagrodzenia, a w przypadku większych firm także ubezpieczenia.

Koszty magazynowania

Może to nie być problemem dla mniejszych lub rozpoczynających działalność firm, ale większe przedsiębiorstwa często mają znacznie większe zapasy niż to, co jest prezentowane.

Ważne jest, aby uwzględnić koszt magazynów i wydatki pracowników tam zatrudnionych w swojej polityce cenowej.

Koszty przypadkowe

Wypadki, zgubione przesyłki i uszkodzone towary to wszystko nieszczęśliwe zdarzenia, które mogą przydarzyć się w każdej chwili.

Chociaż trudno jest przewidzieć takie sytuacje lub odpowiednio uwzględnić je w Twojej polityce cenowej, końcowa cena produktu powinna uwzględniać fakt, że część zysku będzie potrzebna do pokrycia strat finansowych.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-11-24 16:02:04 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-27 11:54:27

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...