Kalkulator narzutu


%
%

Właściwe ustalanie cen naszych towarów i usług może mieć największy wpływ na Twój biznes.

rysunek mężczyzny siedzącego za biurkiem i obliczającego ceny na kalkulatorze

Jeśli jesteś właścicielem firmy, prawdopodobnie już wiesz, że najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie Twojej firmy jest osiąganie zysku. Ustalanie uczciwych cen, które skłonią klientów do zakupu Twoich towarów lub skorzystania z Twoich usług, jest tak samo ważne, jak upewnienie się, że w międzyczasie nie ponosisz żadnych strat. 

To z pewnością nie jest łatwe zadanie. Ale nie martw się – FinansoPolis przychodzi Ci z pomocą! Popularne wśród najbardziej szanowanych ludzi biznesu na świecie, to narzędzie może pomóc Ci nie tylko obliczyć idealne ceny narzutowe, ale także zapewnić, że zawsze będziesz na plusie.

Czym jest narzut i jak się go oblicza?

W biznesie narzut jest definiowany jako stosunek pomiędzy osiąganym zyskiem ze sprzedaży a jej kosztem. Zwykle wyrażony jako procentowy wzrost w stosunku do kosztu, narzut pojawia się w każdej transakcji. 

Obliczając narzut, musisz znać całkowitą kwotę stałych i zmiennych wydatków pokrywających zarówno produkcję, jak i dystrybucję Twojego produktu. 

W handlu detalicznym, na przykład, firmy obliczają narzut jako różnicę procentową między ceną detaliczną a ceną hurtową. Jednak trzeba pamiętać, że narzut nie wskazuje na rzeczywisty zysk osiągnięty przez firmę. Często nawet firmy o wysokich narzutach nie są w stanie pokryć wszystkich swoich wydatków, takich jak podatki czy długi. Dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich wzorów stworzonych specjalnie dla typu firmy, którą prowadzisz.

Wzór na narzut

1. Jeśli chcesz obliczyć procentowy narzut:

narzut = (zysk / koszt) * 100%

Musisz pomnożyć to przez 100%, jeśli chcesz wyrazić to jako procent, a nie ułamek.

2. Jeśli chcesz obliczyć cenę sprzedaży:

cena = koszt jednostkowy x (1 + narzut / 100%)

Jeśli ustalasz ceny swoich towarów według tego wzoru, musisz jeszcze raz sprawdzić, czy Twój narzut pokrywa wszystkie koszty związane z transakcją. Dzięki temu możesz być pewien, że będziesz generować zyski.

Niestety, nie zawsze działa to w ten sposób. Cena sprzedaży nie może być zbyt wysoka. Na szczęście istnieją różne strategie, które mogą być nawet bardziej korzystne, takie jak powiązanie narzutu z elastycznością cenową popytu.

3. Jeśli chcesz obliczyć cenę kosztową produktu:

koszt = zysk / (narzut / 100%) 

Ponieważ narzut jest wartością procentową - musisz podzielić swój narzut przez 100% zanim podzielisz go przez zysk!

Jaka jest różnica między marżą a narzutem?

Czy to jest marża brutto, czy to narzut? Prawdopodobnie wiele razy zadawałeś sobie to pytanie. Aby raz na zawsze rozwiązać ten problem, przyjrzyjmy się definicjom tych dwóch pojęć podanym poniżej.

Narzut to różnica między kosztem produktu lub usługi a jego ceną sprzedaży. Zasadniczo narzut musi być ustalony tak, aby Twoja firma mogła osiągnąć rozsądny zysk. Cena narzutu może być obliczana zarówno w lokalnej walucie, jak i jako procent.

Marża brutto, natomiast, jest znana jako stosunek zysku do przychodu, w przeciwieństwie do stosunku narzutu zysku do kosztu. W efekcie marża brutto pozwala porównać zysk Twojej firmy z ceną sprzedaży, a nie z ceną zakupu.

Narzut i marża to dwa odrębne pojęcia księgowe. Mimo że analizują tę samą transakcję, robią to w różny sposób. Dlatego właśnie dostarczają różnych informacji. 

Zobrazujmy to na przykładzie. Zakładając, że masz produkt, który sprzedaje się za $10 (przychód) i kosztuje Cię $4 do wyprodukowania, Twój zysk brutto z tego produktu wynosi dokładnie $6, co oznacza, że marża brutto wynosi 60%. 

Procent narzutu, z kolei, będzie obliczany przez podzielenie ceny sprzedaży ($10) przez koszt produkcji ($4), co daje narzut 250%.

Oczywiście w obu przypadkach Twoja rentowność pozostaje taka sama, jest po prostu wyrażona za pomocą różnych wskaźników.

Kto używa marży, a kto preferuje narzut?

Oba pojęcia pomagają obliczyć rentowną cenę sprzedaży i mogą być stosowane wymiennie. Niemniej jednak, możesz zaobserwować pewne preferencje, jakie mają pewne rodzaje firm. Marża brutto jest najczęściej używana w handlu detalicznym i jest szeroko cytowana przez takie firmy na całym świecie. 

Jest szczególnie pomocna przy wskazywaniu potencjału rentowności dużych sektorów lub rynków. Niska marża często oznacza bardzo intensywną konkurencję na rynku. 

Marże często wchodzą w grę, gdy firma szuka dodatkowego finansowania. Lokalny sklep detaliczny, na przykład, może potrzebować dostarczyć je do banku przed złożeniem wniosku o kredyt.

Narzut z kolei jest zwykle używany przez hurtowników, dostawców usług i producentów. Ustalanie narzutu jest szczególnie ważne dla przedsiębiorców dopiero zaczynających biznes. Wiele firm oblicza swoje ceny sprzedaży stosując tę strategię, ponieważ bardzo wyraźnie pokazuje, czy firma osiąga zysk czy ponosi straty.

Prosty przewodnik obliczania narzutu (krok po kroku)

  1. Wyznacz swój COGS (koszt sprzedanych towarów), np. $100.

  2. Sprawdź swój zysk brutto odejmując koszt od przychodu. Zakładając, że Twój produkt sprzedaje się za $150, zysk wynosi $50.

  3. Teraz podziel swój zysk przez koszt sprzedanych towarów. W tym przypadku, $50 podzielone przez $100 wynosi 0,5.

  4. Pomnóż 0,5 przez 100%, aby przeliczyć wynik na procenty.

  5. W tym przypadku Twój narzut wyniesie 50%.

A tak właśnie znajdujesz swój narzut. Teraz spróbujmy na bardziej skomplikowanych przykładach.

Przykład A. Obliczamy procent narzutu detalicznego dla sklepu z odzieżą. Koszt produkcji koszulki wynosi $5, ale sprzedajemy ją w cenie $19,99. Warto również zaznaczyć, że musimy pamiętać o odjęciu 20% podatku od sprzedaży od oryginalnej ceny sprzedaży.

Koszt koszulki = $5

Cena_z_podatkiem = $19,99

Cena_po_odjęciu_podatku = $16,66

narzut = (cena_po_odjęciu_podatku - koszt) / koszt

narzut% = narzut x 100%

narzut = ($16,66 - $5) ÷ $5

narzut = $11,66 ÷ $5

narzut = 2,332

narzut % = 2,332 x 100%

narzut % = 233,2%

Zatem w tym przypadku narzut wynosi 233,2%. Miej to na uwadze, kiedy następnym razem idziesz na zakupy :)

 

Przykład B. Obliczamy narzut na usługi. Administrator systemu zarabia $40 na godzinę, ale firma wynajmuje jego pracę za około $60 na godzinę. W tym przykładzie nie uwzględniamy podatków.

narzut = (cena wyznaczona przez firmę - stawka godzinowa admina) / stawka godzinowa admina

narzut % = narzut x 100%

narzut = ($60 - $40) / $40

narzut = $20 / $40

narzut = 0.5

narzut % = 0.5 x 100%

narzut % = 50%

W tym przykładzie procent narzutu wynosi 50%.

Jeśli chcesz upewnić się, że nie popełniasz błędów podczas obliczeń podatku od sprzedaży, użyj kalkulatora odwrotnego podatku.

Często Zadawane Pytania

Jaki jest odpowiedni procent narzutu?

Nie ma czegoś takiego jak „dobry” narzut sprzedażowy. Zależy to od struktury Twojej firmy i pełnej kwoty ponoszonych kosztów. Najważniejsze pytanie, które powinieneś sobie zadać podczas ustalania narzutu ceny, to „Czy będę w stanie pokryć wszystkie wydatki i nadal osiągnąć jakiś zysk?”

Czy narzut to dobre narzędzie do porównywania rentowności firm?

Odpowiadając prosto, nie. Koszt i narzut nie są dobrym narzędziem do porównywania rentowności firm. Każda firma ma inna strukturę kosztów. Porównywanie firm z różnych branż według procentu narzutu byłoby wysoce niesprawiedliwe. Jednak dostarcza nam pewnego rodzaju cennych informacji. Niemniej jednak kluczowe jest korzystanie z wielu narzędzi podczas określania, które przedsiębiorstwo jest bardziej rentowne, a nie wybieranie tylko jednego z nich.

Skąd wiem, czy firma jest rentowna?

Chociaż narzut może powiedzieć ci, czy dana firma jest rentowna, musisz dokładnie przyjrzeć się strukturze kosztów tej konkretnej firmy, aby móc ocenić jej rentowność. 

Istnieją lepsze wskaźniki do porównywania rentowności firm, takie jak EBIT czy EBITDA

Czy są jakieś konkretne produkty, które mają niezwykle wysokie narzuty?

Tak, takie produkty istnieją! Zaskakująco najtańsze produkty mogą mieć najwyższe narzuty. Jeśli coś kosztuje kilka centów, klienci zazwyczaj nie zwracają na cenę większej uwagi, a sprzedawcy czerpią z tego korzyści. 

Lokalne monopole starają się ustalać ceny jak najwyżej. Dlatego przekąski w kinie są tak drogie. Narzuty na słodycze w kinach mogą łatwo przekroczyć 1000%. 

Jeszcze wyższy procent można znaleźć w butelkowanej wodzie (4000%), ponieważ mała butelka wody może kosztować więcej niż metr sześcienny wody z kranu.

 

Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-04-11 14:16:31 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-11-01 12:22:06

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...