Współczynnik Oszczędności


Sprawdź czy oszczędzasz wystarczająco aby zapewnić sobie spokojną przyszłość.

Jaki jest mój współczynnik oszczędzania?

Współczynnik oszczędzania to miara finansowa przedstawiająca stosunek miesięcznych oszczędności do całkowitego dochodu. Ten prosty wskaźnik precyzyjnie informuje, jaka część dochodu jest przeznaczana na gromadzenie majątku.

Współczynnik oszczędzania obliczanie

Współczynnik oszczędzania zwykle jest prezentowany jako wartość procentowa, a nie jako stosunek. Jako wartość względna, pozwala nam porównywać tempo oszczędzania różnych osób. 

Dlaczego twój współczynnik oszczędzania jest ważny?

Współczynnik oszczędzania daje informacje o twoich finansach i jest dobrym wskaźnikiem przyszłego finansowego dobrobytu. 

Osoby o wysokim współczynniku oszczędzania zwykle gromadzą majątek szybciej, systematycznie zwiększają dochody (dzięki zarobkom z odsetek) i wcześniej przechodzą na emeryturę.

Mierząc swój współczynnik oszczędzania, możesz odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy oszczędzam wystarczająco?
  • Jak wygląda twój współczynnik oszczędzania w porównaniu do osób o podobnych dochodach? 
  • Ile czasu zajmie ci osiągnięcie niezależności finansowej?

Jak obliczyć współczynnik oszczędzania?

Obliczanie współczynnika oszczędzania jest dość proste. Możesz skorzystać z naszego kalkulatora lub podstawić dane do wzoru na współczynnik oszczędzania.

  1. Wyznacz wysokość swoich miesięcznych oszczędności. Powinno to obejmować kwotę, którą gromadzisz na swoim koncie bankowym, całkowitą kwotę twoich miesięcznych inwestycji oraz pieniądze oszczędzone na plan emerytalny.
  2. Sumaruj swój miesięczny dochód. Jeśli masz wiele źródeł dochodów, oblicz sumę wszystkich z nich. Dla dochodów otrzymywanych kwartalnie lub rocznie, oblicz średnie miesięczne. 
  3. Podstaw dane do poniższego równania.

Formuła współczynnika oszczędzania

Jeśli chcesz obliczyć współczynnik oszczędzania, użyj następującego równania:

WO = (Całkowite_Oszczędności / Całkowity_Dochód) * 100%

Gdzie:

  • WO - współczynnik oszczędzania
  • Całkowite_Oszczędności - suma wszystkich oszczędności za dany okres
  • Całkowity_Dochód - suma wszystkich przychodów za dany okres

Jaki jest dobry współczynnik oszczędzania?

Według różnych źródeł, minimalny zalecany współczynnik oszczędzania to 20% na miesiąc. Taka kwota oszczędności pozwala szybko zgromadzić wystarczające oszczędności na fundusz awaryjny i kapitał na przyszłe inwestycje.

Oczywiście, im wyższy współczynnik oszczędzania, tym szybciej gromadzisz kapitał. Ten kapitał zaczyna generować odsetki lub dywidendy, które z kolei przyczyniają się do zwiększenia potencjału oszczędzania i przyspieszają gromadzenie majątku. 

Jaki jest średni współczynnik oszczędzania w USA?

Średni współczynnik oszczędzania w USA wynosi między 7-9%, według Trading Economics (link).

Jak zwiększyć współczynnik oszczędzania?

osczędzanie

Jeśli chcesz oszczędzać więcej, oto kilka wskazówek, jak zwiększyć współczynnik oszczędzania.

Zmniejsz swoje wydatki

Przejrzyj swoje miesięczne wydatki i spróbuj znaleźć potencjalne miejsca do optymalizacji. Mogą one obejmować eliminowanie niepotrzebnych wydatków, takich jak papierosy, lub redukcję największych wydatków, takich jak utrzymanie samochodu. 

Skup się na wydatkach cyklicznych, takich jak miesięczne subskrypcje usług, z których nie korzystasz, a może mogłeś zrezygnować z wyższego planu.

Zwiększ swoje dochody

Negocjowanie wynagrodzenia może być jedną z opcji, ale nie jedyną. Możesz szukać innego pracy. Najlepszą opcją jest praca na zlecenie, ponieważ daje elastyczność w kwestii godzin pracy i ilości czasu, który chcesz na nią poświęcić. 

Jeśli masz większy kapitał, możesz go użyć do pracy dla ciebie, kupując nieruchomość na wynajem lub akcje dywidendowe.

Płać sobie na początku

Dobrą praktyką jest odkładanie na początku miesiąca stałej kwoty na oszczędności, a potem zaczynać wydawać resztę. W ten sposób będziesz musiał zarządzać budżetem z tym, co ci pozostało. 

Oczywiście, te ogólne zasady mogą wydawać się oczywiste, ale tylko nieliczni je stosują. Nie wpadaj w tę pułkę. Zacznij dzisiaj - konsekwencja może zdziałać cuda!

Przydatne narzędzia

Jeśli interesuje cię ten temat, mogą przydać ci się następujące narzędzia: kalkulator regularnych oszczędnościkalkulator celu oszczędnościowego, oraz kalkulator odsetek składanych


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-06-11 13:45:13 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-06-15 14:27:45

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...