Kalkulator Zwrotu z Okresu Posiadania


Zyski Kapitałowe
Dywidenda

Oblicz całkowity zwrot z akcji, z tytułu wzrostu kursu i dywidendy.

wykres rynku akcji

Za pomocą tego prostego kalkulatora możesz obliczyć całkowity zwrot z Twoich inwestycji w akcje. Dzięki temu możesz porównać wyniki różnych spółek na giełdzie lub inwestycji w inne klasy aktywów.

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest zwrot z okresu posiadania (Holding Period Return), jak go obliczyć, i co najważniejsze, jak interpretować wyniki.

Dzięki tej wiedzy będziesz mógł podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne i efektywniej zwiększać swoją wartość netto.

Czym jest zwrot z okresu posiadania?

Zwrot z okresu posiadania (Holding Period Return, HPR) to całkowity zysk (lub strata) z Twojej inwestycji w akcje w określonym czasie. Ponieważ właściciele akcji mogą zarabiać zarówno na wzroście ich wartości, jak i z dywidend, HPR reprezentuje skumulowane dochody z tych źródeł przychodu.

HPR to uniwersalny wskaźnik, który pozwala na porównanie wyników między akcjami spółek wypłacających regularne dywidendy a spółkami wzrostowymi, które reinwestują zyski w szybszy rozwój.

Zwrot z okresu posiadania to dobre narzędzie do porównywania wyników akcji z innymi klasami aktywów, ponieważ redukuje on dwa strumienie dochodów z akcji do jednej wartości.

Jak obliczyć HPR?

Obliczenie zwrotu z okresu posiadania jest dość proste, ponieważ zgodnie z definicją HPR, jest to po prostu suma zysków kapitałowych i dywidend.

Najprostszym sposobem obliczenia HPR jest użycie naszego kalkulatora. Jeśli chcesz to zrobić samodzielnie, korzystając ze wzoru na HPR - postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

 1. Oblicz zyski kapitałowe

  Zyski kapitałowe to różnica między ostatnią a początkową ceną akcji.

  zyski_kapitałowe = (ostatnia_cena_akcji - początkowa_cena_akcji) / początkowa_cena_akcji * 100%

 2. Oblicz stopę dywidendy

  Stopa dywidendy obliczana jest przez podzielenie dywidendy na akcję przez jej początkową cenę.

  stopa_dywidendy = dywidenda_na_akcję / początkowa_cena_akcji

 3. Zsumuj obie wartości, aby uzyskać wartość HPR.

  To najprostsza część - dodaj obie wartości, aby uzyskać zwrot z okresu posiadania.

  HPR = zyski_kapitałowe + stopa_dywidendy

Wzór na stopę zwrotu z okresu trzymania

Teraz możemy podsumować wcześniejsze, częściowe obliczenia w formie wzoru na HPR.

HPR = capital_gains + dividend_yield

HPR = (last_stock_price - initial_stock_price) / initial_stock_price * 100% + dividend_per_share / initial_share_price * 100%

Znaczenie obliczenia stopy zwrotu z okresu trzymania

Jak wspomniano wcześniej, obliczenie HPR dla akcji ułatwia porównanie efektywności różnych inwestycji, sumując zyski ze wzrostu wartości akcji i wypłaconych dywidend do jednej wartości.

Porównywanie wyników akcji w krótkim okresie może wydawać się zadaniem trywialnym, jednak w dłuższym okresie analiza efektywności inwestycji jest trudna z powodu dużych fluktuacji cen akcji i dochodów z dywidend.

Przeanalizujmy następujący przykład.

Spółka A

  2016 2017 2018 2019 2020
Cena akcji na koniec roku (31 grudnia) $12.54 $15.45 $11.70 $14.20 $16.80
Dywidenda na akcję $0.37 $0.47 $0.24 $0.40 $0.42

 

Spółka B

  2016 2017 2018 2019 2020
Cena akcji na koniec roku (31 grudnia) $204.54 $220.45 $250.70 $260.20 $266.30
Dywidenda na akcję $2.31 $2.47 $1.24 $0 $2.42

 

Na pierwszy rzut oka trudno stwierdzić, która firma była lepszą inwestycją. Obliczmy więc HPR dla obu firm:

 

  Wzrost kursu Dywidenda Zysk z okresu posiadania
Spółka A 33.97% 15.15% 49.12%
Spółka B 30.19% 4.13% 34.32%

 

W tym przypadku, według obliczeń HPR, Firma A okazała się lepszą inwestycją.

Ograniczenia kalkulatora HPR

kalkulator

Mimo że włożyliśmy wiele wysiłku, aby ten kalkulator był jak najbardziej użyteczny, istnieje kilka ograniczeń, które warto mieć na uwadze. Pamiętaj, że nasze narzędzie:

 1. Ignoruje koszty transakcyjne:
  Kalkulator HPR nie uwzględnia żadnych kosztów transakcyjnych, takich jak opłaty maklerskie czy prowizje, które mogą znacząco wpłynąć na zwrot z inwestycji.
 2. Nie uwzględnia inflacji:
  Kalkulator HPR rozważa jedynie zwroty nominalne i nie koryguje ich pod kątem inflacji, co może znacząco wpłynąć na rzeczywisty zwrot z inwestycji.
 3. Ograniczony do konkretnego okresu:
  Kalkulator HPR dostarcza informacji jedynie o zwrocie uzyskanym w określonym okresie trzymania i nie dostarcza informacji o dłuższych trendach czy potencjalnych problemach z efektywnością inwestycji.
 4. Nie uwzględnia ryzyka:
  Kalkulator HPR rozważa tylko zwrot uzyskany z inwestycji i nie dostarcza informacji o poziomie ryzyka związanego z inwestycją. Oznacza to, że może nie dostarczyć kompletnego obrazu efektywności inwestycji.
 5. Zakłada stałe zwroty:
  Kalkulator HPR zakłada, że zwroty uzyskane z inwestycji są stałe w okresie trzymania, co w praktyce może nie być prawdą. Zwroty z inwestycji mogą być zmienne i mogą znacząco fluktuować w czasie.

Oczywiście, kalkulator HPR może być użytecznym narzędziem do oceny efektywności inwestycji. Ważne jest, aby uwzględnić jego ograniczenia i uzupełnić je innymi analizami finansowymi i niefinansowymi podczas oceny możliwości inwestycyjnych.

Podobne wskaźniki

HPR to dobry wskaźnik efektywności akcji w pojedynczym okresie, na przykład w ciągu jednego roku. Ponieważ ceny akcji i wypłacane dywidendy różnią się w czasie, na dłuższy okres lepiej obliczyć złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) lub Rozszerzoną Wewnętrzną Stopę Zwrotu (XIRR).

Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, przeczytaj więcej na temat obecnej wartości możliwości wzrostu, popularnej metodologii oceny firm na podstawie ich potencjału wzrostu.

W ogólnych zastosowaniach możesz znaleźć użyteczny nasz kalkulator ROI.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-10-18 17:23:18 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-30 14:34:05

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...