Kalkulator dywidendy


lat

Ile można zarobić na inwestowaniu w spółki dywidendowe?

Dywidendy są jednym z najważniejszych czynników do rozważenia przy decydowaniu, w jakie akcje zainwestować. Możesz użyć kalkulatora dywidend, aby dowiedzieć się dokładnie, ile otrzymasz w wypłatach dywidend, inwestując w daną akcję.

Kalkulatory dywidend, takie jak ten oferowany przez FinansoPolis, pozwalają inwestorom na ułatwienie obliczeń stopy dywidendy i dywidendy na akcję. Ułatwia to określenie wysokości dywidendy.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o dywidendach, a także co mieć na uwadze przy wyborze firmy do inwestowania dla wysokiego zwrotu z dywidendy.

Co to jest dywidenda?

Dywidenda to część dochodu firmy, która jest wypłacana akcjonariuszom w każdym okresie. Może to być kwartał, półrocze lub cały rok fiskalny.

Częstotliwość wypłacania dywidend jest ustalana przez radę dyrektorów firmy. To samo dotyczy kwoty dywidendy.

Istnieje kilka rodzajów dywidend, które zostaną opisane później w tym przewodniku.

Jak obliczyć wypłatę dywidendy

Aby obliczyć wypłatę dywidendy akcji, musisz znać stopę dywidendy.

Ten wskaźnik mierzy kwotę dywidendy wypłacanej akcjonariuszowi w ciągu roku jako procent obecnej ceny akcji.

Jest on obliczany według następującego wzoru:

Rentowność Dywidendy = Roczne Dywidendy na Akcję / Obecna Cena Akcji

Aby znaleźć obecną cenę akcji, wyszukaj akcję na dowolnej stronie finansowej, używając jej wyznaczonego kodu.

Jeśli chodzi o roczną dywidendę na akcję, obliczenie to jest stosunkowo bardziej złożone. Obliczona przez ciebie liczba reprezentuje kwotę dywidendy, którą otrzymujesz za każdą posiadanej akcję w firmie.

Oto, jak to obliczyć:

Dywidenda na Akcję = Dywidendy / Liczba Akcji

Rozważmy przykład, aby to wyjaśnić.

Załóżmy, że posiadasz akcje firmy, która w ciągu ostatniego roku fiskalnego wypłaciła 60 000 dolarów dywidendy. Jeżeli firma ma 2000 akcji w obiegu, to dywidenda na akcję wyniesie 30 dolarów.

To oznacza, że jeśli posiadasz dziesięć akcji, otrzymasz 300 dolarów dywidendy.

Jeżeli matematyka nie jest twoją mocną stroną, możesz sobie ułatwić życie i skorzystać z kalkulatora rentowności dywidendy oferowanego przez FinansoPolis.

Jak wybrać akcje dywidendowe

Jeśli twoim priorytetem przy inwestowaniu jest lokowanie pieniędzy w akcje, które wypłacają wysokie dywidendy, istnieje kilka aspektów, które warto mieć na uwadze:

Optymalizuj rentowność

Decydując się na inwestycje w firmy, aby zwiększyć swoje dywidendy, istotne jest, aby brać pod uwagę spójność rentowności każdej firmy.

Wielu inwestorów popełnia błąd, inwestując w akcje firmy, która miała świetny kwartał i wypłaciła wysokie dywidendy. Należy zbadac, czy firma konsekwentnie osiąga wysokie wyniki, zanim zainwestujesz w nią swoje ciężko zarobione pieniądze.

Unikaj firm z dużym zadłużeniem

Kolejnym czynnikiem, który powinien wpłynąć na twoją decyzję, jest poziom zadłużenia firmy.

Firmy z wysokim współczynnikiem długu do kapitału własnego zwykle nie wypłacają wysokich dywidend.

Przyjrzyj się dokładnie branży

Warto również nie rozważać potencjalnych inwestycji w firmach w oderwaniu od kontekstu. Każda firma działa w branży, w której istnieją czynniki niezależne od niej, mające duży wpływ na jej rentowność, a co za tym idzie, na jej zdolność do wypłacania dywidend.

Dlatego warto zwrócić uwagę na trendy w branży, decydując, czy inwestycja w daną firmę jest dobrym pomysłem.

Ile muszę zainwestować, aby żyć z dywidend

W oparciu o założenie, że rentowność dywidendy wynosi 4% i średni dochód gospodarstwa domowego wynosi w 2022 roku wg GUS wynosił 2250 zł na osobę, w przypadku 4 osobowje rodziny potrzebujesz około 2,7 miliona złotych, aby zarobić wystarczająco na dywidendach do komfortowego życia.

Ta liczba jest obliczana przez podzielenie wymaganego dochodu przez założoną rentowność dywidendy.

Rodzaje dywidend

Istnieje kilka rodzajów dywidend wypłacanych przez firmy. Trzy główne to dywidendy pieniężne, majątkowe i akcji.

Dywidendy pieniężne są najczęściej stosowane.

Dywidendy majątkowe to wypłaty w formie aktywów, takich jak pojazdy czy zapasy.

Dywidendy akcji polegają na tym, że każdy akcjonariusz otrzymuje dodatkowe akcje w zależności od liczby akcji, które już posiada.

Inne typy to dywidendy skryptowe i likwidacyjne.

Podsumowanie

Inwestując w akcje, chcesz wiedzieć, ile otrzymasz z powrotem w wypłatach dywidend każdego roku.

Korzystanie z kalkulatora dywidend FinansoPolis to szybki i wygodny sposób na ustalenie, ile możesz oczekiwać dywidend, inwestując w daną akcję.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2023-04-21 13:11:35 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-09-01 15:55:43

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...