Kalkulator Wskaźnika Defensywnego Interwału


Aktywa Obrotowe
Średnie wydatki

Czym jest Wskaźnika Defensywnego Interwału (Defensive Interval Ratio)?

Ten prosty internetowy kalkulator wskaźnika defensywnego interwału pozwala ocenić, jak długo firma może działać z jej aktywami obrotowymi bez dodatkowego przypływu gotówki.

To proste porównanie aktywów płynnych do średnich dziennych wydatków jest łatwe do zrozumienia. Nawet mało zorientowani w skomplikowanych wskaźnikach finansowych właściciele małych firm mogą go używać jako standardowego narzędzia do mierzenia kondycji ich przedsiębiorstwa.

Czym jest wskaźnik defensywnego interwału?

Wskaźnik Defensywnego Interwału to miara płynności finansowej firmy. Dokładnie mówi, przez ile dni firma może działać, korzystając z jej aktyw obrotowych, bez konieczności zbywania aktywów długoterminowych czy zaciągania długów.

Wskaźnik Defensywnego Interwału jest również znany jako Dni Defensywnego Interwału, ponieważ wynik jest wyrażony w dniach.

Jak obliczyć wskaźnik defensywnego interwału?

Jeżeli chcesz obliczyć wskaźnik defensywnego interwału, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

 1. 1. Oblicz aktywa obrotowe firmy.
  Aby obliczyć aktywa obrotowe, zsumuj gotówkę i jej ekwiwalenty, papiery wartościowe do zbycia oraz należności.
 2. 2. Oblicz dziennie wydatki firmy.
  Jeżeli chcesz obliczyć średnie dzienne wydatki, od rocznych kosztów operacyjnych odejmij roczne koszty nienaliczone i podziel wynik przez 365 dni.
 3. 3. Oblicz wskaźnik defensywnego interwału korzystając z poniższej formuły.

Formuła wskaźnika defensywnego interwału

Formuła do znalezienia wskaźnika DIR jest dość prosta.

DIR = Aktywa_Obrotowe / SREDNI_DZIENNY_WYDATEK

Gdzie:

 • Aktywa Obrotowe - każdy składnik majątku, który może być sprzedany lub zużyty w ramach normalnej działalności operacyjnej w bieżącym roku finansowym.
 • SREDNI_DZIENNY_WYDATEK - średni codzienny wydatek gotówkowy

Znaczenie wskaźnika defensywnego interwału

DIR jest ważny, ponieważ nie tylko dostarcza precyzyjnych informacji o bieżącej kondycji finansowej firmy, ale także pozwala ocenić trend, czy sytuacja finansowa się poprawia.

Jeśli wartość wskaźnika defensywnego interwału firmy rośnie z roku na rok, jest to jasny wskaźnik, że jej wzrost opiera się na stabilnych podstawach.

Co więcej, wysoka wartość DIR sprawia, że firma jest bardziej odporna na spadki na rynku lub nieprzewidziane wydarzenia.

Jaka jest dobra wartość DIR?

Choć wysoka wartość DIR daje firmie dobry bufor płynności, utrzymywanie jej na zbyt wysokim poziomie ogranicza długoterminowy wzrost firmy.

Decyzja o oczekiwanej wartości wskaźnika defensywnego interwału zależy od kilku czynników, wśród najpopularniejszych są:

 • stabilność sprzedaży,
 • dostęp firmy do kapitału zewnętrznego,
 • środowisko rynkowe

Alternatywne miary płynności

Chociaż DIR jest ceniony za swoją prostotę, to nie jest jedyną miarą płynności, którą właściciele firm mogą mierzyć. Jeżeli chcesz zagł ębić się w temat, odwiedź nasz kalkulator przepływów wolnych środków pieniężnych oraz kalkulator wskaźnika płynności gotówkowej.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-09-20 16:10:33 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-29 12:02:28

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...