Kalkulator Cyklu Konwersji Gotówki


dni

Określ średni czas zakończenia cyklu operacyjnego firmy.

Czy niedawno założyłeś firmę i szukasz sposobów na optymalizację swoich działań? Kalkulator cyklu konwersji gotówki to jedno z przydatnych narzędzi, które mogą Ci w tym pomóc.

Cykl konwersji gotówki (CCC) to wskaźnik, którego właściciele firm używają do oceny płynności finansowej swojego przedsiębiorstwa (netto cykl operacyjny).

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o formule obliczania cyklu konwersji gotówki, każdym z komponentów tej formuły oraz o tym, jak możesz wykorzystać obliczoną wartość do oceny kondycji Twojego biznesu.

Czym jest cykl konwersji gotówki?

Cykl konwersji gotówki (ang. Cash Conversion Cycle, CCC) to wskaźnik, który firmy używają do oceny skuteczności ich przepływu gotówki. Nazywa się to również cyklem operacyjnym.

W istocie, ten wskaźnik mierzy czas, w jakim firma może skutecznie przekształcić zainwestowany w niematerialne aktywa, takie jak zapasy, w gotówkę uzyskaną ze sprzedaży.

W ocenie cyklu konwersji gotówki bierze się pod uwagę kilka czynników. Obejmuje to czas między nabyciem a sprzedażą zapasów, jak szybko firma ściąga należności od klientów na kredyt oraz czas, jaki organizacja ma na spełnienie swoich zobowiązań.

Formuła cyklu konwersji gotówki

Formuła do obliczania cyklu konwersji gotówki w Twoim biznesie jest następująca:

Cykl konwersji gotówki = Dni zapasów niesprzedanych (DIO) + Dni sprzedaży niesciągniętej (DSO) - Dni zobowiązań niespłaconych (DPO)

Jak obliczyć cykl konwersji gotówki?

Aby obliczyć CCC przy użyciu powyższej formuły, musisz zrozumieć każdy składnik, który ona zawiera.

Dni zapasów niesprzedanych (DIO)

DIO Twojej firmy to średni czas potrzebny do przekształcenia zapasów w przychody ze sprzedaży. Ten wskaźnik jest zwykle obliczany w dniach.

Oto jak obliczyć swój DIO:

DIO = (Średnie zapasy/Koszt sprzedanych towarów) x 365

Aby obliczyć średnie zapasy, użyj następującej formuły:

(Początkowe zapasy + Końcowe zapasy) / 2

Dni sprzedaży niesciągniętej (DSO)

DSO to czas, w dniach, jaki Twoja firma potrzebuje na ściągnięcie należności od klientów na kredyt. W istocie informuje Cię o średnim czasie między dokonaniem sprzedaży a otrzymaniem za nią pieniędzy.

Formuła DSO jest następująca:

DSO = (Średnie należności / Całkowita sprzedaż na kredyt) x 365

Oto jak obliczasz średnie należności:

(Początkowe należności + Końcowe należności) / 2

Dni zobowiązań niespłaconych (DPO)

DPO mierzy średni czas potrzebny do spełnienia Twoich zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Podobnie jak DIO i DSO, DPO jest obliczane w dniach.

Oto jak to zrobić:

DPO = (Średnie zobowiązania / Koszt sprzedanych towarów) x 365

Aby obliczyć średnie zobowiązania, użyj następującej formuły:

(Początkowe zobowiązania + Końcowe należności) / 2

Podsumowanie

Po obliczeniu DIO, DSO i DPO, wprowadź te liczby do formuły cyklu konwersji gotówki wymienionej w poprzedniej sekcji.

Ewentualnie możesz użyć kalkulatora cyklu konwersji gotówki Calcopolis, aby obliczenie było łatwiejsze i szybsze.

Co mówi Ci cykl konwersji gotówki?

Generalnie mówiąc, krótszy CCC oznacza lepszą płynność.

Wielu ludzi ma błędne przekonanie, że istnieje jednolita idealna wartość CCC, która oznacza, że Twoja firma prosperuje dobrze. W rzeczywistości wartość reprezentująca zdrowy przepływ gotówki różni się w zależności od branży, w której działasz.

Bardziej przydatne będzie porównanie Twojego CCC z wartością innych firm w Twojej branży. Porównanie to da Ci lepsze pojęcie o tym, jak dobrze prosperuje twoja firma.

Jedną z zalet CCC jest możliwość oceny każdego z komponentów formuły osobno. Ułatwia to znalezienie źródła problemów, jeśli Twój CCC jest zbyt wysoki.

Mając to na uwadze, jeśli szukasz narzędzia, które pomoże Ci obliczyć swój CCC i poprawić efektywność działania Twojej firmy, nie szukaj dalej niż kalkulator cyklu konwersji gotówki Calcopolis.

Nasz kalkulator pozwoli Ci uzyskać klarowny obraz sytuacji przepływu gotówki twojej firmy i dostarczy wskazówek, jak ją poprawić.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2023-04-13 11:41:02 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-09-21 14:39:07

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...