Kalkulator prowizji od sprzedaży


%

Czym jest prowizja od sprzedaży?

Prowizja od sprzedaży to opłata, którą firma musi zapłacić stronie trzeciej lub sprzedawcy jako nagrodę za ich wygenerowane sprzedaże. 

Prowizja od sprzedaży zazwyczaj jest proporcjonalna do wolumenu sprzedaży. Z tego powodu jest to zmienny koszt marketingu. 

Stawka procentowa jest zawsze ustalana przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań marketingowych, a ponieważ wartość zależy od wolumenu sprzedaży, koszt marketingu jest bardzo przewidywalny. Dlatego ta forma jest powszechna.

Postrzeganie prowizji od sprzedaży zależy od perspektywy. Dla niektórych może to być koszt. Dla innych jest to przychód. 

Kto może skorzystać z kalkulatora prowizji od sprzedaży?

Właściciele firm

To narzędzie pozwala właścicielom firm szacować koszty marketingu, przygotowywać budżety i planować przyszłe działania marketingowe.

Partnerzy afiliacyjni

Partnerzy afiliacyjni mogą szacować przychody, które otrzymują ze swoich działań marketingowych. 

Jak obliczyć prowizję od sprzedaży?

Prawidłowe obliczenie prowizji od sprzedaży jest kluczowe dla oceny efektywności kampanii marketingowej. Jakikolwiek błąd może prowadzić do błędnych wniosków i generować straty w przychodach.

Co ważniejsze, skoro to obliczenie jest podstawą do fakturowania między firmami, wszelkie błędy mogą niszczyć zaufanie między partnerami biznesowymi. 

Obliczanie procentów mogą być zawiłe i łatwo popełnić błąd. Dlatego większość marketerów woli korzystać z dedykowanych kalkulatorów.

Formuła prowizji od sprzedaży

Jeśli chcesz obliczyć wartość prowizji dla danego wskaźnika, użyj poniższej formuły.

Prowizja = Cena * Prowizja od sprzedaży

Gdzie:

  • Cena - cena sprzedaży produktu lub przychód z kampanii
  • Prowizja od sprzedaży - wartość procentowa 

Przychód po odjęciu prowizji

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki jest twój przychód po odjęciu prowizji, użyj poniższej formuły. 

Przychód = Przychód - Przychód * Prowizja od sprzedaży

Gdzie:

  • Przychód - przychód z kampanii
  • Prowizja od sprzedaży - wartość procentowa 

Jak wysoka powinna być cena, aby pokryć prowizję 

Użyj poniższej formuły, aby dowiedzieć się, jak ustalić ceny, aby zagwarantować określony przychód po odjęciu prowizji.

Przychód = Cena / (1- Prowizja od sprzedaży)

Gdzie:

  • Cena - cena sprzedaży produktu lub przychód z kampanii
  • Prowizja od sprzedaży - wartość procentowa 

Końcowe przemyślenia

Aby prowadzić dochodowe kampanie marketingowe, musisz upewnić się, że prowizja od sprzedaży nie jest zbyt wysoka. 

Prowizja od sprzedaży nie powinna przekraczać Twojej marży, a jeśli skupiasz się na stałych klientach, powinna być niższa niż wartość życia klienta. 

Co więcej, skoro prowizja nie jest jedynym kosztem prowadzenia działalności, zawsze powinna być pewna marża pozostawiona na pokrycie innych kosztów operacyjnych i zysków


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-07-20 16:46:40 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-22 11:42:39

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...