Kalkulator wzrostu przychodów


lat
%

Jak kalkulator wzrostu przychodów może Ci pomóc?

To proste narzędzie online pozwala symulować przyszły wzrost przychodów, ekstrapolując bieżące przychody o stałą stopę procentową.

Generowana prognoza może pomóc Ci w przyszłych decyzjach biznesowych, budżetowaniu i planowaniu. 

Eksperymentując z różnymi danymi wejściowymi, możesz:

  • Przewidywać przyszłe przychody.

  • Oceniać potencjał swojego biznesu.

  • Obliczać, jak długo może to zająć, aby osiągnąć określony poziom przychodów. 

Jak działa ten kalkulator?

Prognozy wzrostu przychodów generowane przez nasze narzędzie opierają się na danych, które dostarczasz. Im dokładniejsze informacje podasz, tym bardziej prawdopodobny wynik otrzymasz.

Wewnętrzne obliczenia opierają się na formule odsetek składanych — najbardziej podstawowym pojęciu matematycznym dla tego rodzaju prognozy. 

Narzędzie to bierze Twoje bieżące przychody i oblicza ich potencjalną przyszłość w oparciu o podaną przez Ciebie stopę wzrostu.

Jak obliczyć prognozę wzrostu przychodów?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, aby obliczyć przyszłe przychody, musisz użyć formuły odsetek składanych.

Formuła do obliczania wzrostu przychodów:

Przyszłe Przychody = ARR * (1 + roczna_stopa_wzrostu)lata

Gdzie:

  • ARR - roczne przychody powtarzalne. To Twoje bieżące przychody z ostatnich 12 miesięcy.

  • Roczna_stopa_wzrostu - oczekiwana stopa wzrostu w procentach 

  • Lata - liczba lat, dla których chcesz obliczyć prognozę.

Zalety i wady tego narzędzia

Oczywiście niemożliwe jest przewidzenie przyszłości, ale nasze narzędzie stara się dostarczyć najlepszy możliwy wynik na podstawie dostępnych danych. Dokładność zależy nie tylko od podanych przez Ciebie informacji, ale także od czynników zewnętrznych. 

Im dłuższy jest okres prognozy, tym większe potencjalne zakłócenia możesz doświadczyć. Ważne jest jednak, że te fluktuacje mogą działać na Twoją korzyść lub niekorzyść. 

Chociaż przyszłość jest zawsze pewnym nieznanym, nie oznacza to, że nie powinieneś tworzyć prognoz. Wręcz przeciwnie, dobrze jest mieć pewne przewidywania dla swojego przyszłego planowania. Ważne jest tylko, aby być świadomym ograniczeń tej metody.

Podobne narzędzia

Na FinansoPolis dostępne są też inne narzędzia do prognozowania wzrostu. Najpopularniejszym z nich jest kalkulator MRR, za pomocą którego możesz obliczyć miesięczne przychody powtarzalne. 

Inne użyteczne narzędzie to kalkulator przychodów ze sprzedaży, dzięki któremu możesz oszacować, ile towarów i usług musisz sprzedać, aby osiągnąć określone przychody.

Możesz być również zainteresowany wskaźnikiem PVGO, popularną metryką oceny wartości firmy. Odwiedź nasz kalkulator Wartości Wzrostu Przyszłych Możliwości, aby dowiedzieć się więcej.

To tylko kilka kalkulatorów biznesowych dostępnych na stronie FinansoPolis.

 

Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-07-20 17:15:26 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-22 17:26:38

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...