Kalkulator kapitalizacji rynkowej


Czym jest kapitalizacja rynkowa?

Kapitalizacja rynkowa (kapitalizacja rynku) to łączna wartość wszystkich akcji spółki w obiegu. Innymi słowy, przedstawia ona obecną wartość spółki w ocenie rynku giełdowego. 

Kapitalizacja rynkowa jest pomocnym wskaźnikiem do szybkiego szacowania wielkości spółki i przypisania jej do odpowiedniej kategorii: spółek dużych (large-cap), średnich (mid-cap) lub małych (small-cap).

Wielkość kapitalizacji rynkowej determinuje przypisywane spółce ryzyko. Większe spółki zwykle mają mniej zmienną wycenę. Na przykład "blue chips" (czołowe spółki) mają bardziej stabilne ceny akcji niż małe przedsiębiorstwa.

Jak obliczyć kapitalizację rynkową?

Kapitalizacja rynkowa to prosty koncept. Aby obliczyć jej wartość, wystarczy pomnożyć liczbę akcji w obiegu przez ich bieżącą cenę.

Formuła kapitalizacji rynkowej

Kapitalizacja_Rynku = Cena_Akcji * LiczbaAkcji

Gdzie:

  • Cena_Akcji - bieżąca cena jednej akcji
  • LiczbaAkcji - całkowita liczba akcji w obiegu

Przykładowe obliczenie kapitalizacji rynkowej

Obliczmy kapitalizację rynkową Tesla Motors (TSLA) na dzień 22 lipca 2022 roku.

  1. Całkowita liczba akcji Tesla w obiegu wynosi 1,04 miliarda.
  2. Bieżąca cena jednej akcji wynosi $816,73
  3. Teraz podstawmy dane do wzoru:
  4. Kapitalizacja_Rynku = Cena_Akcji * LiczbaAkcji = $816,73 * 1,040,000,000 = $849,400,000,000
  5.  

Zatem kapitalizacja rynkowa Tesla Motors na dzień 22 lipca 2022 roku wynosiła 849,4 miliarda dolarów. Nieźle! 

Inne metody wyceny spółki

Chociaż kapitalizacja rynkowa jest prostym i łatwym do obliczenia wskaźnikiem, istnieją inne bardziej zaawansowane i dokładniejsze metody wyceny spółki.

Jedną z nich jest metoda przeszacowanej wartości przyszłych przepływów pieniężnych (DCF), a drugą wielokrotność EBITDA

 


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-07-23 14:41:55 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-10 17:24:18

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...