Kalkulator Efektu Fishera


%
%

Efekt Fishera w praktyce!

Efekt Fishera to termin ekonomiczny zdefiniowany przez Irvinga Fishera. Mówi on, że rzeczywista stopa procentowa równa się nominalnej stopie procentowej minus inflacja.

Bezpośrednim implikacją tego prawa jest związek między inflacją a nominalnymi i rzeczywistymi stopami procentowymi.

Podstawowe informacje:

  • Wzrost inflacji powoduje spadek rzeczywistej stopy procentowej, chyba że nominalna stopa procentowa zostanie odpowiednio zwiększona.
  • Dodatnia rzeczywista stopa procentowa pozwala na ochronę kapitału przed inflacją.
  • Ujemna stopa procentowa nie chroni kapitału przed inflacją.

Czym jest Efekt Fishera?

Efekt Fishera to tendencja nominalnych stóp procentowych do śledzenia zmian inflacji. Zatem nominalna stopa procentowa dostosowuje się z czasem do spodziewanej inflacji.

Równanie Efektu Fishera

Ir = In - I

Gdzie:

  • Ir - Rzeczywista Stopa Procentowa
  • In - Nominalna Stopa Procentowa
  • I - Spodziewana Inflacja

Czym jest Międzynarodowy Efekt Fishera (IFE)?

Międzynarodowy Efekt Fishera często jest mylony z Efektem Fishera, podczas gdy to różna teoria, która opisuje wpływ kursów walutowych między krajami na nominalne stopy procentowe.

Międzynarodowy Efekt Fishera twierdzi, że zmiany w nominalnych stopach procentowych śledzą zmiany w przewidywanych kursach walutowych między walutami. Dlatego waluta kraju z niższą nominalną stopą procentową zyska na wartości wobec waluty kraju z wyższą nominalną stopą procentową, ponieważ wyższa stopa procentowa odbija wyższe oczekiwania inflacyjne.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-09-20 18:33:27 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-09-01 19:09:07

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...