Kalkulator EOQ


szt
za sztukę
za sztukę

Zoptymalizuj zarządzanie zapasami w swojej firmie z pomocą FinansoPolis.

znaczenie dobrej logistyki

Czym jest wskaźnik Economic Order Quantity?

Economic Order Quantity (EOQ) to wskaźnik wskazujący najbardziej optymalną ilość przedmiotów, jakie powinieneś zamówić, aby najbardziej ekonomicznie utrzymać sprzedaż.

Celem tego wskaźnika jest znalezienie równowagi między wartością zapasów a kosztem zarządzania magazynem. 

Dlaczego dobrze dobrana wielkość zamówienia jest tak ważna?

Dla firm zarządzających dużym magazynem różnorodnych przedmiotów, kosztowne jest utrzymanie dużych zapasów. Nie tylko wymaga to dużego zaangażowania kapitału w zapasy, ale duże ilości towarów wymagają znaczącej infrastruktury w postaci magazynu i personelu. 

W związku z tym większość firm stara się znaleźć optymalne ilości każdego konkretnego przedmiotu, aby utrzymać sprzedaż, nie zwiększając jednocześnie zbyt bardzo kosztów.

Economic Order Quantity to metoda obliczania dokładnej liczby przedmiotów, jakie firma musi trzymać na stanie, aby prowadzić działalność z ciągłą dostępnością produktów. 

Jak obliczyć Economic Order Quantity?

EQQ uwzględnia bieżącą wydajność sprzedaży w postaci rocznego zapotrzebowania na produkt oraz koszty związane z transportem i zarządzaniem magazynem.

Formuła economic order quantity

EQQ = (2 * Zapotrzebowanie * Koszt_zamówienia / Koszt_przechowywania)^(½)

Gdzie:

 • Zapotrzebowanie - zapotrzebowanie na ten konkretny przedmiot w określonym okresie.
 • Koszt_zamówienia - reprezentuje całkowite koszty dostarczenia pojedynczego przedmiotu do Twojego magazynu
 • Koszt_przechowywania - wszystkie koszty, jakie musisz ponieść, przechowując przedmioty na stanie

Zwróć uwagę, że faktyczna cena zakupu produktów nie jest brana pod uwagę. Jedynymi kosztami, które mają znaczenie, są transport, weryfikacja produktu i utrzymanie magazynu.

Zapotrzebowanie jest zwykle obliczane na rok, ale można je obliczyć również na krótszy okres, na przykład kwartał czy nawet miesiąc. 

W ten sposób nie musisz trzymać zapasów przez cały rok, ale będziesz mógł uwzględniać sezonowość, obliczając zapotrzebowanie na podstawie trendów z poprzednich lat. 

Koszty zamówienia obejmują nie tylko koszty transportu, ale także wszystkie koszty, które firma musi ponieść, aby dostarczyć towary i umieścić je na półkach magazynowych. Oprócz transportu są to opłaty celne, ubezpieczenie transportu i nawet koszty weryfikacji dostawy przez własny personel. 

Koszty przechowywania powinny uwzględniać nie tylko wynajem magazynu, ale też wszystkie wydatki niezbędne do jego działania, takie jak rachunki za prąd, personel, ubezpieczenie itp. 

Oczywiście śledzenie takich kosztów dla pojedynczego przedmiotu nie jest łatwe. Powszechną praktyką jest dzielenie całkowitych kosztów magazynu przez dostępne miejsca na paletach, a następnie mnożenie wartości przez liczbę palet zajmowanych przez dany przedmiot. Na przykład:

Koszt_przechowywania_przedmiotu = (Całkowite_koszty_magazynu / Całkowita_liczba_miejsc_na_palecie) * Używane_Palety

W zależności od Twojej polityki rachunkowości możesz uwzględniać koszty finansowania zapasów w koszcie przechowywania. 

Wady EOQ

Chociaż EOQ jest prostą i przydatną metodologią, ma pewne ograniczenia. 

 1. Na początek zakłada, że zapotrzebowanie pozostanie stałe w trakcie okresu przechowywania. Rzadko tak jest z powodu sezonowości, wzrostu firmy i trendów rynkowych. Można to rozwiązać, obliczając Economic Order Quantity na krótsze okresy, ale nadal jest to tylko szacunek.
 2. Koszty utrzymania magazynu są również uważane za stałe, ale w czasach wysokiej inflacji koszty mogą się zmieniać w czasie.
 3. Ponieważ ceny zakupu nie są częścią formuły EQQ, hurtowe rabaty nie wpływają na obliczenia. Jest to kluczowe dla niektórych branż ze względu na duże rabaty przy dużych wolumenach. W wielu przypadkach rabaty mogą mocno wpływać na wiarygodność szacunków EOQ. 

Jak przeprowadzić skuteczną analizę EOQ?

udoskonal EOQ

Chociaż EOQ może być użytecznym wskaźnikiem zarządzania zapasami, istnieje kilka sposobów na poprawę jego dokładności i skuteczności:

 1. Używaj dokładnych danych dotyczących czasu realizacji:
  Obliczenie EOQ wymaga dokładnych danych dotyczących czasu realizacji, aby zapewnić, że optymalna ilość zamówienia wystarczy na pokrycie zapotrzebowania w tym czasie. Poprawa dokładności danych dotyczących czasu realizacji poprzez śledzenie ich w czasie i uwzględnianie wszelkich zmian lub wahań może zwiększyć skuteczność EOQ.
 2. Uwzględnij zmienność zapotrzebowania:
  EOQ zakłada, że zapotrzebowanie jest stałe i przewidywalne, ale w rzeczywistości może być ono zmienne i nieprzewidywalne. Aby uwzględnić to, do obliczeń EOQ można dodać zapas bezpieczeństwa, aby zapewnić, że optymalna ilość zamówienia wystarczy na pokrycie nieprzewidzianych skoków w zapotrzebowaniu.
 3. Uwzględnij dane dotyczące kosztów:
  Formuła EOQ uwzględnia koszt przechowywania zapasów, ale nie bierze pod uwagę innych kosztów związanych z zamawianiem, takich jak koszty wysyłki czy obsługi. Włączenie tych kosztów do obliczeń EOQ może dać bardziej dokładny obraz całkowitego kosztu przechowywania i zamawiania zapasów.
 4. Uwzględnij rozmiar partii:
  EOQ zakłada, że zapasy są zamawiane i odbierane w jednej partii, ale w rzeczywistości może być bardziej efektywne zamawianie zapasów w mniejszych partiach, aby skrócić czas realizacji i poprawić rotację zapasów. Włączenie rozmiaru partii do obliczeń EOQ może dać bardziej dokładny obraz optymalnej ilości zamówienia.
 5. Regularnie przeprowadzaj analizę EOQ:
  Optymalna ilość zamówienia może się zmieniać w czasie z powodu zmian w zapotrzebowaniu, czasie realizacji lub innych czynnikach. Regularne przeglądanie i aktualizowanie obliczeń EOQ może zapewnić optymalizację poziomów zapasów i minimalizację kosztów.

Podsumowanie

Odpowiednia polityka zapasów może znacząco zwiększyć rentowność firmy i marżę netto, co przekłada się na wyższą marżę bezpieczeństwa


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-06-11 12:57:31 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-11-01 12:52:20

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...