Kalkulator Stawki Godzinowej


Oblicz, jakie wynagrodzenie powinieneś otrzymać za swoją pracę!

freelancer-pracujący-z-kalendarzem-i-kalkulatorem

Nasz kalkulator to niezbędne narzędzie dla freelancerów i właścicieli firm. Umożliwia obliczenie kwoty, którą możesz pobrać za swoją pracę, w oparciu o godzinową stawkę i czas poświęcony na projekt.

Co to są godziny do rozliczenia?

Godziny do rozliczenia to ilość czasu, którą możesz obciążyć swojego klienta za swoją pracę.

Zwróć uwagę, że liczba godzin do rozliczenia nie zawsze równa się liczbie godzin, które poświęciłeś klientowi. Na przykład nie możesz obciążyć klienta za czas, który poświęcasz na jego pozyskanie.

Godziny do rozliczenia są preferowaną formą rozliczenia pracy dla wielu freelancerów, prawników i konsultantów biznesowych.

Jak obliczyć wartość godzin do rozliczenia?

Jeśli chcesz obliczyć, ile powinieneś dostać za czas poświęcony na projekt. Użyj poniższego wzoru wartości godzin do rozliczenia.

wartość_rachunku = stawka_za_godzinę * godziny

Jak korzystać z naszego kalkulatora godzin do rozliczenia?

Nasz kalkulator pozwala szybko obliczyć kwotę, którą możesz pobrać za swoją pracę. 

Możesz go również użyć do obliczenia wynagrodzenia swoich pracowników, jeśli płacisz za godzinę pracy.

Narzędzie ma wbudowaną konwersję jednostek, co sprawia, że jest naturalne w użyciu. Możesz operować stawką za godzinę, tygodniową lub miesięczną pensją. 

Możesz również podać czas pracy w formie godzin, dni roboczych, tygodni roboczych lub miesięcy.

Dla wygody kalkulator używa następujących definicji jednostek.

  • jeden dzień roboczy to 8 godzin
  • jeden tydzień roboczy to 40 godzin
  • Jeden miesiąc to 176 godzin.

Jak obliczyć maksymalne wynagrodzenie?

Jeśli chcesz obliczyć swoją wartość do rozliczenia oraz ile mógłbyś zarobić miesięcznie przy bieżącej stawce, wpisz swoją godzinową stawkę oraz liczbę godzin, które możesz poświęcić na pracę. 

Pozwoli Ci to obliczyć miesięczny dochód. Dzięki temu możesz ocenić, czy Twoja godzinowa stawka jest zadowalająca.

Jak ustalić właściwą stawkę do rozliczenia?

ustawienie stawki do rozliczenia

Wielu freelancerów ma tendencję do niedoszacowania czasu potrzebnego na pozyskanie klientów oraz omówienie potrzeb klienta. To błędne obliczenie prowadzi do niesatysfakcjonującego dochodu generowanego z ich usług.

Dlatego powinieneś patrzeć całościowo na ilość pracy, jaką musisz wykonać, aby spełnić potrzeby klienta. Podsumuj czas konsultacji i czas do rozliczenia, a następnie dodaj dodatkowy czas na nieprzewidziane zdarzenia. Właściwe zarządzanie stawką godzinową może zwiększyć Twoją produktywność ekonomiczną.

Rozważ następujący przykład:

Mark jest freelancerem-programistą, który pobiera 60 dolarów za godzinę pracy. Specyfika tego zawodu wymaga od niego zrozumienia potrzeb klienta, zanim przedstawi rzeczywistą wycenę projektu.

W praktyce wymaga to kilku godzin konsultacji, zanim klient wyjaśni wymagania dla oprogramowania. 

Załóżmy, że Mark musi spędzić pięć dni na rozmowach z klientem na temat jego potrzeb i oszacowaniu czasu potrzebnego na stworzenie oprogramowania.

Mark oszacował czas potrzebny do napisania programu na 15 dni.

Jeśli Mark obciąży klienta 60 dolarów tylko za 15 dni pracy, da mu to dochód w wysokości $60 * 15 dni * 8 godzin = $7200.

Jeśli Mark uwzględni w kalkulacji czas konsultacji, da mu to dochód w wysokości $60 * (5+15 dni) * 8 godzin = $9600.

Mark poświęca tę samą ilość czasu na projekt w obu przypadkach, a końcowy produkt ma taką samą jakość, ale w pierwszym przypadku stawka do rozliczenia wynosi $45 zamiast $60.

Dlatego jeśli Mark pobiera opłatę tylko za czas kodowania, powinien podnieść swoją stawkę do $80, aby uzyskać taki sam zysk, jak gdyby uwzględnił czas konsultacji w wycenie.


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-09-30 13:41:55 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-27 10:22:56

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...