Kalkulator produktywności pracowników


Mierz produktywność swoich pracowników za pomocą FinansoPolis.

Nasz prosty kalkulator produktywności pracy pozwala mierzyć wyniki ekonomiczne Twojego przedsiębiorstwa lub poszczególnych pracowników. 

W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego ten wskaźnik produktywności jest tak ważny, jak go mierzyć i wreszcie, jak można poprawić produktywność swojego biznesu.

Jak mierzyć produktywność pracy?

Produktywność pracy to wskaźnik przychodów generowanych przez pojedynczego pracownika lub za godzinę pracy. 

Regularne śledzenie tego wskaźnika pozwala ocenić, czy wyniki Twojego przedsiębiorstwa poprawiają się, czy inwestycje w lepszą infrastrukturę się opłaciły.

Produktywność można mierzyć jako ekonomiczne wyniki pojedynczej osoby lub za godzinę pracy. 

Jak obliczyć produktywność?

Jak wspomniano powyżej, można analizować produktywność z różnych punktów widzenia. Dlatego istnieje kilka równań produktywności.

Produktywność pracy na osobę:

produktywność = przychody / pracownicy

Gdzie:

  • Przychody - całkowite przychody firmy w danym okresie.
  • Pracownicy - liczba zatrudnionych osób.

Obliczenia produktywności na godzinę:

produktywność = przychody / godziny

Gdzie:

  • Przychody - całkowite przychody firmy w danym okresie.
  • Godziny - liczba roboczych godzin.

Powyższy wzór do obliczeń produktywności można użyć do obliczenia produktywności pojedynczego pracownika. Aby to zrobić, należy podstawić przychody generowane przez tę osobę oraz liczbę jej roboczych godzin.

Obliczenia produktywności pojedynczego pracownika:

produktywność = przychody / godziny

Gdzie:

  • Przychody - przychody generowane przez pojedynczego pracownika.
  • Godziny - liczba roboczych godzin.

Znaczenie śledzenia produktywności?

Regularne mierzenie produktywności Twojego przedsiębiorstwa przynosi wiele korzyści.

Po pierwsze, pozwala ocenić, czy poprzednie inwestycje w lepszy sprzęt, oprogramowanie i automatyzację się opłaciły.

Po drugie, pozwala identyfikować i nagradzać najbardziej produktywnych pracowników.

Po trzecie, pozwala porównywać Twoje wskaźniki z konkurentami lub średnimi branżowymi.

Analiza produktywności pomoże zarządzać wynagrodzeniami i premiami motywacyjnymi, które odzwierciedlają produktywność Twoich pracowników.

Jak mogę poprawić produktywność pracy?

Jeśli nie jesteś zadowolony z obecnej produktywności swojego przedsiębiorstwa, możesz poprawić ją, koncentrując się na następujących obszarach.

Podnieś ceny. 

Podniesienie cen Twoich produktów i usług to najprostsza rzecz, którą możesz zrobić, aby osiągnąć natychmiastowy efekt. 

Analizuj swoją politykę cenową i porównaj ją z konkurentami, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość podniesienia cen.

Nasz Kalkulator Przychodów ze Sprzedaży może pomóc obliczyć Twoje przychody po modyfikacji polityki cenowej.

Jeśli podniesienie cen nie jest opcją, spróbuj zmniejszyć rabaty. Nasz kalkulator rabatów może być przydatny.

Inwestuj w automatyzację

Automatyzacja może znacznie zwiększyć średnią produktywność na pracownika. Może przyjąć różne formy. 

Można zautomatyzować całe procesy, wprowadzając nowe oprogramowanie lub maszyny, lub zautomatyzować pewne części procesu. W obu przypadkach zwiększy to całkowitą wydajność Twojego personelu.

Optymalizuj swoje procedury

Innym krokiem, który możesz podjąć, jest przegląd procedur Twojego przedsiębiorstwa i próba znalezienia wąskich gardeł.

Ugruntowane firmy mogą gromadzić wiele procedur, które z biegiem czasu stają się przestarzałe. Staraj się je identyfikować i naprawiać.

Podobne wskaźniki

Rozwój biznesu wymaga stałych ulepszeń, aby być krok przed konkurencją. Dzięki FinansoPolis możesz znaleźć wiele obszarów, w których możesz wprowadzić optymalizacje.

Aby znaleźć więcej narzędzi, odwiedź naszą stronę z kalkulatorami biznesowymi .


Autorzy

Narzędzie stworzone przez Lucas Krysiak w dniu 2022-09-30 13:21:30 | Ostatnio sprawdzone przez Mike Kozminsky w dniu 2023-08-22 17:44:53

© FinansoPolis 2023-2024 All rights reserved. Przed skorzystaniem ze strony zapoznaj się z regulaminem i polityką prywatności.
Loading...